• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  נציב פניות המתמחים


  173. המוסד המשותף נשיאות-מזכירות יבחר בנציב פניות מתמחים. הנציב יהיה בעל תואר מומחה, בעל ניסיון בתפקידים דומים ומקובל על הגופים השונים בהר"י.

  174. תפקיד הנציב יהיה לברר, לייעץ, לגשר ולתווך בין הגורמים השונים, כדי למצוא פתרון הולם לבעיות המתמחים.

  175. חבר או גוף של הר"י שיקבל פנייה מהנציב, יגיב בתוך 60 יום. תגובתו תכיל התייחסות, ובמידת הצורך - הצעת פתרונות לבעיה שהועלתה. אם לא תתקבל תגובה, יעביר הנציב את הנושא לטיפולו של יו"ר המועצה המדעית.

  176. הנציב יקבל החלטות בסוגיות פרטניות של מתמחים ככל שיידרש.

  177. בחירת הנציב, סמכויותיו ודרכי הפנייה אליו יפורסמו בפרסומי הר"י ובחומר הניתן לכל מתמחה עם פתיחת פנקס ההתמחות.

  178. הנציב יגיש פעם בשנה למוסד המשותף נשיאות-מזכירות דו"ח על פעולותיו ואת המלצותיו.