• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מאמרים

  שירותי הבריאות לתלמיד בישראל – לאן מועדות פניו?

  | 22.03.2022

  שירות הבריאות לתלמיד הוא רכיב ותיק ומרכזי במכלול של שירותי בריאות הציבור בישראל, אבל זה למעלה משלושים שנים שהוא עובר טלטלות רבות. כיום, לאחר שנים של שינויים ולאחר שחלק משירות הבריאות לתלמיד מחוזות מסוימים הועבר להפעלה ישירה על ידי הממשלה, וחלק אחר נותר מופרט, מצבו ועתידו נראים מעורפלים מתמיד. הדיון בשירות הבריאות לתלמיד הפך משמעותי עוד יותר כיום לאור מגפת הקורונה ולנוכח החשיבות של שילוב בריאות הציבור במערכת החינוך והאתגרים השונים, החל בחיסונים וכלה בקידום הבריאות בימי מגפה.

  חוקרים ממכון טאוב ביקשו לבחון כיצד רואים השחקנים השונים בשדה את מצבו הנוכחי של שירות הבריאות לתלמיד בהיבטים כגון מצב כוח האדם בו, תפקידה של אחות בית הספר ודרכי ההערכה והמדידה של תפקודו; ובמבט לעתיד – אילו מודלים של שירות בריאות לתלמיד ראוי שיתקיימו. המחקר הנוכחי מתבסס על סדרת ראיונות עם 13 מקבלי החלטות ונותני שירותים בתחום, ביניהם: מנהלים במשרד הבריאות, החינוך והאוצר, אחיות ואנשי אקדמיה, וכן על מאמרים, דוחות ומחקרים שונים בעולם.

  מסקנות מחקר זה מצביעות על כך כי בעיות היסוד של שירות הבריאות לתלמיד בישראל קשורות במידה רבה לבעיות מבניות במערכת הבריאות הציבורית כולה, לרבות מחסור חמור באחיות ברמה הארצית. שיפור בשירות הבריאות לתלמיד, בין במתכונתו המופרטת ובין במתכונתו המולאמת, תלוי אפוא לפני הכול בפתרונן של הבעיות האלה.

  לוי, ב. אדוט, ר. דוידוביץ', נ. שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה [אינטרנט]. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. מרץ 2022. [נדלה ביום 21 למרץ 2022].