• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מאמרים

  רופאים ורופאות חדשים בישראל – דוח משרד הבריאות

  | 30.01.2024

  דוח חדש של משרד הבריאות שפורסם החודש (ינואר 2024) לכבוד יום הרופא, שופך אור על נתוניהם הדמוגרפיים והמקצועיים של הרופאים והרופאות שקיבלו את רישיון הרפואה שלהם בשנת 2023. בשנת 2023 הונפקו 2,429 רישיונות חדשים, זינוק חד של כ- 26% ביחס לשנת 2022. מחד זהו שיא היסטורי של מספר רישיונות רופא חדשים בשנה. מאידך, בשנה זו מצוין השיעור הנמוך ביותר של רופאים ורופאות בוגרי ישראל – רק 31% מתוך כלל הרישיונות החדשים. לעומת זאת 55% מבעלי הרישיונות החדשים הם ישראלים בוגרי חו"ל, והיתר הם עולים חדשים (14%).

  אם כן, מהם מקורות הגידול של רישיונות החדשים בשנת 2023? שני מקורות הם בולטים במיוחד: האחד הוא הרופאים העולים, שבמספרם ביחס לשנת 2022 חל זינוק של כ- 77%. עיקר הגידול הוא ברופאים מרוסיה ומאוקראינה, ככל הנראה בהשפעת המלחמה המתמשכת בין שתי המדינות. מקור הגידול השני הוא בוגרי חו"ל ממדינות לא מאושרות על פי רפורמת יציב – במספרם של אלה חל גידול של כ- 30% ביחס לשנת 2022. הללו מהווים רוב של כ-63% בקרב קבוצת בוגרי חו"ל.

  עוד עולה מהדוח כי 69% מבוגרי חו"ל במוסדות שנפסלו על ידי רפורמת יציב, מקורם בפריפריה (מחוזות הצפון והדרום) לעומת 29% בלבד במוסדות שלא נפסלו. מבחינת חלוקה גיאוגרפית, רוב בוגרי הארץ מקורם במחוזות תל אביב (35%)  והמרכז (22%). רק 5% מקרב בוגרי רפואה, אשר למדו בישראל, מגיעים מאזור הדרום. שיעור הערבים והדרוזים מקרב בוגרי הארץ עמד בשנת 2023 על 14% אחוזים, נמוך ממשקלם באוכלוסייה אך בסימן עליה ביחס לשנה הקודמת. שיעור נשים בקרב בוגרי רפואה נותר גבוה ועומד על 58 אחוזים, בדומה לשנת 2022.

  לסיכום, נראה כי מספר השיא של מקבלי הרישיונות בשנת 2023 הוא תוצאה של אירועים אקסוגניים כגון המלחמה באוקראינה ועלייה במספרם של בוגרי חו"ל במדינות הפסולות, ולא של מדיניות סדורה בתחום. שיעורם של בוגרי הארץ מקרב כלל בעלי הרישיונות הגיע לשפל חדש. הדבר מצביע על הצורך הדחוף בהרחבת מסלולי הלימוד בארץ והגדלת מספר הסטודנטים לרפואה. לדברי משרד הבריאות, בשנת 2023 טרם נראו ניצני השינויים של הרפורמה בכוח אדם רפואי. לפי המשרד, העלייה החדה במספר מתחילי לימודים במוסדות המקומיים לצד רפורמת יציב צפויות לשנות את תמהיל הרופאים החדשים ללא הכר. תוכניות כגון "אילנות" תסייענה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יותר של רופאים. השנה גם תושק תכנית "אופקים", אשר תאפשר לקבל מימון ללימודי רפואה במוסדות מאושרים בחו"ל. לטובת סיוע לבוגרי מדינות שנפסלו ברפורמת יציב הושקו מספר תכניות לשיפור המיומנות הקלינית והכנה להתמחות.

  מקור: משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, הרופאות והרופאים החדשים – סיכום 2023. ינואר 2024.