• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מאמרים

  השוואה בינלאומית של מדדי טיפול משולב: ממצאי OECD

  | 10.07.2022

  עם הזדקנות האוכלוסייה והתפשטותה של התחלואה הכרונית המרובה, עולה ומתחזק הצורך במערכי בריאות משולבים, המסוגלים להעניק טיפול המשכי איכותי ומתואם בין ספקי בריאות שונים, ובעיקר בין בית החולים לקהילה. מגפת הקורונה הגבירה אף את הצורך בעבודה מתואמת של שירותי הבריאות. במהלכה הואצו שינויים בדרכי הספקת שירותי בריאות והתפתחו מודלים חדשים של מעבר  מבית החולים לקהילה, התרחבות הטיפול הביתי, הסתמכות גוברת על פתרונות דיגיטליים והרחבת הכיסוי של שירותי בריאות ראשוניים.

  אף על פי כן, וחרף מאמציהן של מדינות רבות לשנות את מודל הטיפול הקיים, מערכות בריאות בעולם עדיין פועלות לעתים קרובות בצורה מבוזרת ומפוצלת. הן גם מתקשות בהערכה ובכימות של יתרונות הטיפול משולב בשל האתגרים הטכניים במדידת האינדיקטורים הרלוונטיים.

  דוח OECD שפורסם בחודש מאי 2022 מציג את תוצאות הפיילוט הראשון של ה- OECD העוסק בפיתוח מדדי איכות השוואתיים של מתן טיפול משולב. הפיילוט התמקד בתחלואת לב ושבץ, ובמסגרתו נסקרו תוצאי הטיפול ב- 15 מדינות, בהן ישראל. במחקר התגלו פערים רחבים בין מדינות בתמותה שנה לאחר שחרור מאשפוז ובאשפוזים חוזרים, כאשר ברוב המדינות חל שיפור בתוצאים לאורך זמן.

  בהשוואה ליתר המדינות, ישראל מצטיינת בשיעורי תמותה נמוכים יחסית משבץ (איסכמי והמורגי). לעומת זאת, שיעור האשפוזים החוזרים משבץ בישראל הוא אחד הגבוהים בין מדינות ההשוואה. באשר לאי ספיקת לב, ישראל מתבלטת הן בשיעורי תמותה גבוהים במהלך שנה לאחר שחרור מאשפוז (28 מקרי תמותה לכל 100 מקרי אי ספיקת לב) ואשפוז חוזר מסיבה כלשהי (45 אשפוזים חוזרים לכל 100 מקרים). במדד המשולב של תמותה או אשפוז חוזר מסיבה כלשהי במהלך שנה מאשפוז מאי ספיקת לב, ישראל מדורגת במקום הגרוע ביותר (כלומר ראשונה בשיעור התמותה והאשפוז החוזר). במדד המשולב לשבץ איסכמי ישראל תופסת את המקום הרביעי, כלומר רק בשלוש מדינות השיעור המצטבר של תמותה ואשפוז חוזר גבוה יותר (צ'כיה, דנמרק, אסטוניה).

  יש לציין כי הפערים בין המדינות עשויים להיגרם, בין היתר, מהבדלים בדרכי הספקת שירותי הבריאות ומאפייני המטופלים (למשל, חומרת מחלתם). כמו כן מדובר בשיעורי חישוב גולמיים (כלומר שאינן מתוקננים לגיל או למאפיינים אחרים), אולם חישוב נוסף שנערך לאחר תיקנון לגיל לא שינה את מצבה של ישראל בצורה משמעותית.

  בעקבות הפיילוט קוראים חוקרי OECD להמשך פיתוח המדדים, לניתוח מדיניות במטרה לשפר את הבנת הגורמים המשפיעים על איכות הטיפול, לעידוד מדינות להשתתף במאמצי המדידה והכימות של טיפול משולב ולגיבוש צעדי מדיניות חדשים לפיתוח טיפול משולב במערכות בריאות.

  Barrenho E. et al. international comparisons of the quality and outcomes of integrated care: Findings of the OECD pilot on stroke and chronic heart failure. OECD Health Working Papers, No. 142. OECD Publishing, Paris, 2022.