מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
הרופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ורופא פסיכיאטריה - סעיף 133

 

סיכום ועדה בינמוסדית 18.6.69

 

 

133.1

כללי

רופאים בתחנות אם וילד, רופאים בתחנות למניעת מחלות ריאה, רופאי תחנות לבריאות הנפש והתפתחות הילד יעבדו לפי שיטת נורמות.

 

מכתבי נציבות שירות המדינה מיום 4.7.69, 29.9.69, 3.11.69 ועדכון בהסכם קיבוצי מיום 15.3.79 נספח ה' והסכם קיבוצי מיום 5.7.83.

133.2

רופאי בתי ספר  

הנורמה לרופאי בתי ספר, למשרה מלאה, נקבעה בשיעור של 6,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים ובשיעור של 5,000 תלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר העל-יסודיים. רופא המועסק מעל לנורמה הנ"ל יהיה זכאי לתמורה יחסית למשכורתו, אולם רופא לא יועסק ביותר מ-30% מעל לנורמה הנ"ל.

 

 

133.3

רופאים בתחנות לאם ולילד           

נורמת העבודה לרופאים בתחנות לאם ולילד תהיה: 6 בדיקות לשעה לרופא ילדים ו-7.5 לשעה לרופא נשים. אולם, רופא יהיה זכאי לתמורה כבר בעד עבודה העולה על 5 בדיקות לשעה לרופא ילדים ו-6 בדיקות לשעה לרופא נשים. החישוב ייעשה לפי התפוקה היומית האפקטיבית.

 

 

 

הנורמה היומית האפקטיבית בה חייב רופא כנ"ל היא שעות הנומינאליות בהן חייב הרופא לעבוד בתחנה באותו יום, כפול הנורמה הנ"ל.

           

 

 

התשלום ייעשה יחסית למשכורתו של הרופא ועל בסיס הנורמה המלאה (הינו 100%).

 

 

 

בשעות עבודתו הרגילות, רשאי הרופא לקבל חולים רק במסגרת 110% מהנורמה. אם יידרש הרופא ע"י המשרד לקבל חולים מעל ל-110% מהנורמה, והוא הסכים לכך, יוכל לקבל חולים אלה רק בשעות עבודה נוספות בפועל.

 

 

133.4

רופאי ריאה

 

133.4.1

הנורמה לרופאי ריאה נקבעה בשיעור של 3 חולים לשעה. אולם, רופא יהיה זכאי לתמורה כבר בעד עבודה העולה על 80% מן הנורמה, כלומר אם הוא יטפל ביותר מ-2.4 חולים לשעה, החישוב ייעשה לפי התפוקה היומית האפקטיבית.

 

 

133.4.2

הנורמה היומית האפקטיבית בה חייב רופא הריאה היא השעות הנומינאליות בהן חייב הרופא לעבוד באותו יום, כפול הנורמה הנ"ל.

 

 

 

התשלום ייעשה יחסית למשכורתו של הרופא ועל בסיס נורמה של 3 חולים לשעה.

 

 

133.4.3

לצורך החישוב הנ"ל ייחשבו הפעולות הבאות כאילו הן טיפול בחולה בשיעורים כדלהלן:

טומוגרפיה אחת = 1 חולה

10 צילומים (בין שמדובר בצילום גדול = 1 חולה

בצילום קטן או במינוגרף)     

ניהול תחנה = 3 חולים ליום

שיקופים = אין לקחת אותם בחשבון

 

 

133.4.4

בשעות עבודתו הרגילות, רשאי הרופא לקבל חולים רק במסגרת 110% מהנורמה. אם יידרש הרופא ע"י המשרד לקבל חולים מעל ל-110% מהנורמה, והוא מסכים לכך, יוכל לקבל חולים אלה רק בשעות עבודה נוספות בפועל.

 

 

133.5

רופאי תחנות לבריאות הנפש

 

 

133.5.1

יחידת הזמן לחישוב עבודת פסיכיאטר היא חצי שעה.

 

 

133.5.2

הנורמה לשעת עבודה היא שני מספרים: 

  • מספר לבן אחד לחישוב מספר המגעים.
  • מספר צבעוני נוסף בתמורה עבור מגעים מסוימים (חדשים, טיפולים). 

 

133.5.3

רישום עבודה

 

133.5.3.1

בדיקה ראשונה - שעה אחת - מספר לבן אחד ועוד מספר צבעוני.

 

 

133.5.3.2

פגישת מעקב חצי שעה - מספר לבן אחד.

 

 

133.5.3.3

מגע בלתי ישיר - חצי שעה - מספר צבעוני אחד.

לשם חישוב הזמן ומתן המספר הצבעוני אין הבדל אם המגע הבלתי ישיר בהמשך למגע ישיר, חדש או חוזר, עם ילד או עם מבוגר, או אם המגע הבלתי ישיר נערך בנפרד מהמגע הישיר עם החולה.

 

 

133.5.3.4

מגע טיפולי בירורי (כולל פסיכותרפיה) - 3/4 שעה - מספר לבן ועוד חצי מספר צבעוני.

 

 

133.5.3.5

מגע קבוצתי עד שעה וחצי בהתאם לדרוש - בעד כל חצי שעה יקבל הרופא מספר צבעוני אחד.

 

133.5.3.6

בעד זמן ניהול של מנהלי מרפאות, פגישות צוות ופגישות חוץ, בהתאם לאישור הממונים על המרפאה:

 

במשרד הבריאות ראש שירותי בריאות הנפש.

 

בקופת חולים - המחלקה הרפואית במרכז והנהלת המחוז.

בעד הזמן שהוקדש למעשה למטרות הנ"ל ונרשמו עי הרופא, יקבל הרופא 20% פרמיה. הנורמה היומית ושעות חובה כפול נורמה תוקטן באופן יחסי.

 

 

133.5.4

נורמות עבודה לרופאי הפסיכיאטריה במרפאות תהיינה בהתאם לאמור לעיל. אולם, רופא יהיה זכאי לתמורה כבר בעד עבודה העולה על 80% מהנורמה. החישוב יעשה לפי התפוקה היומית האפקטיבית.

 

 

133.5.5

הנורמה האפקטיבית בה חייב רופא הפסיכיאטריה היא השעות הנומינאליות בהן חייב הרופא לעבוד באותו יום, כפול הנורמה הנ"ל.

 

 

133.5.6

התשלום ייעשה יחסית למשכורתו של הרופא ועל בסיס הנורמה המלאה (היינו 101%).

 

 

133.5.7

המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו יאשרו את הזמן המקסימלי שמותר להקדיש לניהול מרפאות, פגישות צוות ופגישות חוץ. הרופא ירשום בכל יום את השעות בהן עסק בניהול המרפאה, בפגישות צוות ובפגישות חוץ.

 

 

133.5.8

בשעות עבודתו הרגילות, רשאי הרופא לקבל חולים רק במסגרת 110% מהנורמה. אם יידרש הרופא ע"י המשרד לקבל חולים מעל ל-110% מהנורמה, והוא הסכים לכך, יוכל לקבל חולים אלה רק בשעות עבודה נוספות בפועל.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH