מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
3. שמירת זכויות העובדים ושמירת זכויות נציגות העובדים

3.1

הזכויות שהיו לעובדים העוברים ערב היום הקובע כולל תנאי השכר, זכויותיהם הסוציאליות וכל זכות אחרת מכוח החוק, התקשי"ר וכל הסכם קיבוצי החלים על  העובדים והמקנים להם זכויות, ישמרו להם בעת עבודתם במרכז הרפואי שיבא, אלא אם נקבע אחרת בנספחים ה' ו-ו', להסכם זה.

 

 

3.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של פיטורי צמצום ו/או רה-ארגון ו/או ייעול במרכז הרפואי ע"ש שיבא, כאשר השיקול לפיטורין יהיה על פי ותק, הרי שהעובדים המועברים לא יחשבו כעובדים בעלי ותק נחות. וותקם יחושב בהתאם למועד תחילת עבודתם בשירות המדינה.

 

 

3.3

למען הסר ספק, תחילת העבודה של כל העובדים המועברים תחשב כתחילת עבודתם כעובדי מדינה ותשמר רציפות זכויות מלאה בין התקופה שקדמה ליום הקובע לתקופה שלמן היום הקובע ואילך.

 

 

3.4

עובדים מועברים, עליהם חל בעבר הסכם המעבר של "מלבן" ימשיכו הוראות הסכם "מלבן" לחול עליהם, כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 

3.5

שיבוצים של העובדים ייעשה כמפורט בנספחים ה' ו-ו' להסכם זה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
תנאי עבודה וזכויות של תורני חוץ 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH