מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
3. שמירת זכויות העובדים ושמירת זכויות נציגות העובדים

3.1

הזכויות שהיו לעובדים העוברים ערב היום הקובע כולל תנאי השכר, זכויותיהם הסוציאליות וכל זכות אחרת מכוח החוק, התקשי"ר וכל הסכם קיבוצי החלים על  העובדים והמקנים להם זכויות, ישמרו להם בעת עבודתם במרכז הרפואי שיבא, אלא אם נקבע אחרת בנספחים ה' ו-ו', להסכם זה.

 

 

3.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של פיטורי צמצום ו/או רה-ארגון ו/או ייעול במרכז הרפואי ע"ש שיבא, כאשר השיקול לפיטורין יהיה על פי ותק, הרי שהעובדים המועברים לא יחשבו כעובדים בעלי ותק נחות. וותקם יחושב בהתאם למועד תחילת עבודתם בשירות המדינה.

 

 

3.3

למען הסר ספק, תחילת העבודה של כל העובדים המועברים תחשב כתחילת עבודתם כעובדי מדינה ותשמר רציפות זכויות מלאה בין התקופה שקדמה ליום הקובע לתקופה שלמן היום הקובע ואילך.

 

 

3.4

עובדים מועברים, עליהם חל בעבר הסכם המעבר של "מלבן" ימשיכו הוראות הסכם "מלבן" לחול עליהם, כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 

3.5

שיבוצים של העובדים ייעשה כמפורט בנספחים ה' ו-ו' להסכם זה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH