מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
1. הגדרות

1.1

בהסכם זה מלים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומלים במספר יחיד כוונתן גם לרבים ולהפך, אלא אם נובעת כוונה אחרת מגופו של עניין.

 

 

1.2

המונחים הנזכרים בהסכם זה להלן יתפרשו כדלקמן:

 

 

 

"ביה"ח פרדס כץ" ביה"ח הגריאטרי בפרדס כץ.

 

 

 

"המרכז הרפואי ע"ש שיבא" המרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא בתל-השומר.

 

 

 

"נציגות העובדים" או "ההסתדרות" ההסתדרות הרפואית בישראל ו/או ארגון רופאי המדינה הכל לפי העניין.

 

 

 

"החלטת השילוב" החלטת שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות בדבר שילוב ביה"ח פרדס כץ במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

 

 

 

"הסכם העברה" הסכם קיבוצי מיוחד זה בדבר העברת עובדי המדינה המועסקים כיום בביה"ח פרדס כץ למרכז הרפואי ע"ש שיבא.

 

 

 

"חוק שירות המדינה (מינויים)" חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

 

 

 

"חוק שירות המדינה (גמלאות)" חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוס משולב), התש"ל-1970.

 

 

 

"תקשי"ר" תקנון שירות המדינה.

 

 

 

"היום הקובע" או "יום ההעברה" היום בו יכנס הסכם זה לתוקף.

 

 

 

"עובד" רופא ביה"ח פרדס כץ, המועסק עפ"י חוק שירות המדינה (מינויים) עפ"י כתב מינוי (עובד קבוע), ו/או המועסק עפ"י חוזה מיוחד כמפורט בנספחים ה' ו-ו' להסכם זה הכוללים חמישה עמודים מ-1-5 ועד בכלל המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם קיבוצי זה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
תנאי עבודה וזכויות של תורני חוץ 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH