מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
3. נספח 1 להסכם מיום 27.2.95

 

בהמשך לדיונים שהתקיימו בין הגורמים הנוגעים לנושא בנדון: משרד הבריאות, משהב"ט, המוסד לביטוח לאומי, אגף התקציבים והממונה על השכר במשרד האוצר ביוזמת פרופ' מ. שני מנכ"ל משרד הבריאות דאז כחלק מיוזמתו לארגן בצורה אפקטיבית ויעילה את תפקוד כל הועדות הרפואיות הציבוריות המופעלות ע"י גורמים לאומיים העוסקים בתחום, במסגרת מרכזים רפואיים לפי המלצת "דו"ח ברנזון" קרי 3 מרכזים רפואיים (בצפון, בהר ובשפלה) להפעלת ועדות ערר רפואיות ציבוריות תחילה, ולאחר מכן כמות מרכזים רפואיים שתקבע על-מנת להכיל את כל הועדות הרפואיות בדרג השדה.

 

להלן סיכום הנושא המורכב מ-3 סעיפים שיש לראותם כמקשה אחת:

 

סעיף 1 תעריפי רופאים מומחים וחוות דעת בועדות רפואיות ציבוריות.

 

סעיף 2 נוהל מיצוי זכויות הנבדק בוועדות רפואיות ציבוריות והבטחת תקינות ואיכות העבודה בהן.

 

סעיף 3 הנחיות כלליות לכתיבת חוות דעת רפואית.

 

כאמור לעיל, ההסכמה לסעיף 1 מותנית בהסכמת הצדדים ל-2 הסעיפים האחרים.

 

מכתבו של הממונה על השכר ויחסי עבודה "תעריפי רופאים מומחים וחו"ד בוועדות רפואיות ציבוריות"

3.1

תעריפי רופאים מומחים וחוות דעת בוועדות רפואיות ציבוריות (נכון ל-2/95)

 

 

3.1.1

התעריפים המוצעים לפי דרג הוועדה/חוות הדעת ודרגת הרופא המומחה

 

 

 

חבר ועדה רפואית ציבורית / ועדה לפי תקנה 9 /ועדת ערר / ועדה רפואית עליונה - 71 ש"ח לתיק (מקסימום 4 תיקים לוועדה)

 

מנהל מחלקה * חבר ועדת רפואית ציבורית/ ועדה לפי תקנה 9 / ועדר ערר / ועדה רפואית עליונה - 82 ש"ח לתיק (מקסימום 4 תיקים לוועדה)

 

חוות דעת רגילה - 284 ש"ח

חוות דעת רגילה מנהל מחלקה * - 350 ש"ח

חוות דעת משפטית - 630 ש"ח

חוות דעת משפטית מנהל מחלקה* - 730 ש"ח

 

* מנהל מחלקה לרבות מנהל יחידה ומנהל מכון, כמשמעו בהסכמי השכר של הרופאים.

            

 

3.1.2

תגמול רופאים ומומחים באופן יחסי לזמן המושקע בוועדות

 

 

3.1.2.1

התעריף מתייחס לתיק נבדק ולא לכמות תיקים בוועדה. לנבדק יוקצה זמן של 15 דקות (כולל סיכום התיק).

 

 

3.1.2.2

רופאים ומומחים יתוגמלו באופן יחסי לזמן המושקע לכל תיק מעבר ל-15 דקות, במקרים המפורטים בנספח א' בלבד.

 

 

3.1.2.3

מובהר בזאת שאין האמור בנספח א' משנה את המצב שהיה עד כה בנוגע לתגמול רופאים ומומחים באופן יחסי לזמן המושקע לכל תיק מעבר ל-15 דקות.

 

 

3.1.3

חוות דעת

 

 

 

התעריף המשולם לחוות הדעת יהיה עבור קבלת חוות דעת מומחה לקשר סיבתי הנשען על איסוף מידע רלוונטי לתחום ניתוח העבודות וקביעת מסקנות בנוסף לכך שמדובר ב:

 

 

3.1.3.1

תשלום למקרים ספורים ומיוחדים ולא לכמויות מסיביות.

 

 

3.1.3.2

לזמן של 8 שעות לפחות לכל חוות דעת.

 

 

3.1.4

תחולה

 

 

 

מועד תחולת התעריפים הנ"ל הוא מ-1.11.94.

 

 

3.1.5

מנגנון העדכון של התעריפים

 

 

 

התעריפים הנ"ל יעודכנו אחרי 1.11.94 כדלקמן:

 

לפי מנגנון תוספת היוקר התעריפים יעודכנו במועד תשלום תוספת יוקר במשק בשיעור ועל-פי כללים שתשולם בכלל המשק.

 

לפי שיעורי התוספות לרופאים, במועדי תשלומם, על פי הסכמי השכר של הרופאים בשרות הציבורי עליהם חתומים הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וההסתדרות הרפואית בישראל.

 

 

3.1.6

נוהל מיצוי זכויות הנבדק בוועדות רפואיות והבטחת תקינות ואיכות העבודה בהן

           

 

 

מצ"ב בנספח ב' הנוהל המוסכם על הצדדים.

 

 

3.1.7

טופס חוות דעת במתכונת מוסכמת

 

 

 

מצ"ב בנספח ג' (להסכם זה) הנחיות כלליות לכתיבת חוות דעת רפואית המוסכמות על הצדדים אשר תחייבנה את הרופאים המומחים להתייחס בחוות הדעת לכל ההיבטים שיש להביאם בחשבון בעת גיבוש חוות הדעת.

 

3.1.8

תוקף האישור לתעריפים

 

 

 

האישור הנ"ל לתעריפים ניתן בעקבות הסכמת הצדדים לנספח ב' ולנספח ג' (להסכם זה).

מעתה ואילך אין לבצע כל חריגה מהאמור במסמך זה שלא בהסכמת הממונה על השכר והסכמי עבודה ואגף התקציבים במשרד האוצר.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH