מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
181. הסכם הפנסיה לרופאי קפ"ח לאומית

 

הסכם מיום 12.1.84 בין"הקרן" ( קרן ביטוח לעובדים קופת תגמולים וקרן פנסיה של הסתדרות העובדים הלאומי) לבין "המעסיק" (מוסדות הסתדרות העובדים הלאומית המיוצגים ע"י הוועד הפועל של הסתדרות העובדים הלאומית) לבין "הוועד" (ועד העובדים הארצי של עובדי מוסדות הע"ל והוועד הארצי של רופאי קפ"ח לעובדים לאומית)

 

 

181.1

מהות ההסכם:

הצטרפות העובדים לקרן ביטוח פנסיה מקיפה מיום תחילת עבודתם על כל הזכויות והחובות הנובעים מכך.

 

181.2

התחייבות המעסיק:

 

א.    כל אחד מיחידי המעסיק מתחייב לשלם לקרן את הכספים הדרושים לרכישת זכויות הקרן עבור כל אחד מהעובדים שברשימה מיום תחילת עבודתם אצלו לפי חישוב אקטוארי של הקרן.

ב.    כל אחד מיחיד המעסיק מתחייב לבטח בקרן כל עובד חדש שיתקבל לעבודה בשירותו בכפוף לתקנות הקרן.

ג.     המעסיק ישלם את חלקו בהתאם לתקנות הקרן ויעביר לקרן את הפרשות העובדים מדי חודש.

 

181.3

התחייבות הוועד:

 

א. הוועד מתחייב בזה ומאשר בשם כל העובדים שברשימה את הסכמתם להצטרפותם לקרן בהתאם לתנאי הסכם זה.

ב. הוועד, בשם העובדים, נותן הסכמתו להעברתם לקרן של כל הכספים שהצטברו בקופת התגמולים ובקרן הפיצויים לזכות החברים לרבות כספי הפרשות החברים. כספים אלה ישמשו לצורך רכישת הזכויות של העובדים מיום תחילת עבודתם.

ג.   הוועד בשם העובדים מסכים ומתחייב להעברת ניכויי העובדים לקרן בהתאם לתקנות הקרן.

 

181.4

התחייבות הקרן:

 

א. הקרן מקבלת בזה את העובדים לקרן.

ב. תמורת הסכום כאמור בסעיף 3א' דלעיל שישולם ע"ח המעסיק יהיה כל עובד ברשימה אשר עבורו הועברו הכספים כאמור ומבוטח בקרן בביטוח פנסיה מקיפה מיום תחילת עבודתו לפי תקנות הקרן שבתוקף החל מ-1.7.83.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH