מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
179. הפרשות גמל/פנסיה לגבי רופאים בהדסה*

179.1

מוסכם כי לגבי הרופאים המועסקים בהסתדרות המדיצינית הדסה שזכויותיהם לפנסיה מובטחות בקופות הפנסיה של עובדי הדסה ורופאיה בע"מ (להלן: "קופת פנסיה - הדסה"), ההפרשות בגין השכר לפי טבלאות השכר החדשות בהפחתת השכר שהיה קיים ב-31.5.94 וכן הפרשות בגין תוספות השכר שהנן שכר לכל דבר ועניין, בהפחתת שיעור אותן התוספות שהיו ב-31.5.94, יועברו לקופת גמל לקצבה שאיננה קופת הפנסיה - הדסה, כפי שיורו עליה ארגוני הרופאים, וינוהלו בחשבונות אישיים של כל תשלומי הרופא ותגמולים והפרשות המעביד לתגמולים ולפיצויים.

 

הניכוי משכר הרופא והפרשות המעביד בגין ההפרש יהיו באותם שיעורים שהיה נהוג לנכות ולהפריש בגין תוספות השכר שהנן פנסיוניות ב-31.5.94.

 

*ב-20.12.95 נחתם הסכם קיבוצי בדבר הצטרפות רופאי הדסה (ועובדיה) החדשים (שהחלו עבודתם בהדסה החל ב-1.1.95) לקרן הפנסיה מקפת. הסכם זה איננו מובא באוגדן זה.

כמו כן אין מובא באוגדן זה ההסכם הקיבוצי מיום 21.1.93 בדבר הפרשות ל"קרן בר - כמשמעותה בסעיף 28 להסכם הר"י מיום 15.3.79, או קרן מקבילה אחרת או קרנות מקבילות אחרות, הכל לפי העניין", מאחר שעניינו גם בהסכם הסגל האקדמי של רופאי הדסה, הסכם שלא הובא, גם הוא, באוגדן זה.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 9

 

להוראות נוספות בדבר הביטוח הפנסיוני של הסגל האקדמי ר' פרק יט, הסכמי הסגל האקדמי

179.2

ביטוח חיים קבוצתי לרופאי הדסה (ועובדיה)

הדסה תבטח את העובדים ובני/בנות זוגם בביטוח חיים קבוצתי.

 

הביטוח יכלול הרחבה לסיכונים נוספים לגבי העובדים.

 

בהסכם זה "הרחבה" משמעה הרחבת הפוליסה לכיסוי סיכונים נוספים בהתאם לדין החל כיום, היינו: ביטוחי מוות מתאונה, נכות מתאונה ונכות מוחלטת ותמידית.

גובה דמי הביטוח יקבע מדי שנה.

 

דמי הביטוח ישולמו כדלקמן:

  • בביטוח חיים לעובד: 50% ע"י הדסה 50% ע"י העובד.
  • בביטוח חיים לבן/בת זוג: ע"י העובד.
  • בהרחבת הביטוח לעובד: ע"י העובד.
  • על האמור לעיל, שיעור השתתפות הדסה בביטוח חיים לעובד במשרה חלקית של פחות מחצי משרה יהיה כשליש מדמי הביטוח. 

דמי הביטוח המשולמים ע"י העובד ינוכו ממשכורותיהם של העובדים.

 

עובדים המסיימים עבודתם בהדסה תוך השנה הראשונה לעבודתם ישאו במלוא שמי הביטוח עד למועד הפסקת עבודתם.

 

עובד לא יכלל בביטוח בתקופת שהות בחופשה ללא תשלום (חל"ת) אלא אם ישלם את הוצאות הביטוח במלואן (100%) בגין תקופת החל"ת.

 

מובהר וידוע לעובדים כי עפ"י הדין קיום ביטוח קבוצתי מותנה בהצטרפות של לפחות 100 מבוטחים.

 

במקרה פטירת עובד או בן/בת זוג ישולמו דמי הביטוח ליורשים עפ"י דין, אלא אם קיבלה הדסה מהעובד/ת הוראה אחרת בכתב.

 

העובדים מסמיכים את הדסה לעסוק בכל ענייני חידוש הביטוחים ובכל העניינים הקשורים ו/או נוגעים לכך, ובלבד שלפחות יו"ר התאגדות עובדי הדסה או נציגו ישתתפו במו"מ השנתי.

הסכם קיבוצי מיום 29.4.01 (שנכנס לתוקף ביום 1.1.99) שנחתם בעקבות הסכם קיבוצי מיום 14.11.99 בדבר ביטול סעיף 27 לקופת הפנסיה של עובדי הדסה (ביטוח חיים)

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH