מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
165. הצעת המגשרים

 

(נוסח ההצעה בהסכמת הייעוץ המשפטי של הממונה על השכר באוצר ושל הר"י)

 

הצורך: ראש הממשלה יקים וועדה ציבורית, אשר תבדוק ותגיש מסקנות והמלצות בנושאים עקרוניים הקשורים לדמותה ואופן תיפעולה של הרפואה הציבורית בישראל. הסתבר כי הנושאים העומדים על סדר היום הם קשים ומורכבים, והם דורשים טיפול מערכתי.

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע מודל של מימון ציבורי וטיפול רפואי ציבורי. בפועל נוצרות מציאויות בעייתיות של רפואה פרטית, אשר דרה בכפיפה אחת עם רפואה ציבורית, ואשר יש בהן כדי ליצור ניגודי אינטרסים ונורמות התנהגות לא בריאות.

 

הוועדה תדון איפה בטיבה ובמעמדה של הרפואה הציבורית בישראל בתפישה מערכתית, וכן במעמד הרופא בתוך מערכת זאת.

 

תחומים לבדיקה: קיימת שורה ארוכה של נושאים בעייתים ועקרוניים הדורשים פתרון או בדיקה מעמיקה ובחינה מחדש, ביניהם:

 

1.    הגדרה מחדש של המושגים רפואה ציבורית, רפואה פרטית, ומה שביניהם.

 

2.    האם הרפואה הציבורית תמשיך להיות היצרן הראשי והדומיננטי של שירותי רפואה לאוכלוסייה בישראל.

 

3.    כיצד תישמר הרמה המקצועית של הרופאים בשרות הציבורי ונכונותם לתרום לקידום הרפואה הציבורית ולייעול פעילותה. (מודלים של העסקת רופאים, מודלים של תגמול רופאים, שיטות תימרוץ, מעמדם של הרופאים לסוגיהם, סדרי עבודה, מסלולי קידום, ורוטציה).

 

4.    האם יהיו קשרים בין הרפואה הציבורית לבין הרפואה הפרטית (שר"פ, השכרת מיטות בתי חולם ציבוריים, שיתוף בתי חולים פרטיים בייצור השירותים, הסדרי התעסוקה, האתיקה וכללי התנהגות של הרופאים העוסקים בעבודה או בפרקטיקה פרטית).

 

5.    היחס בין השירותים האמבולטוריים הקהילתיים לבין אלו של בתי החולים.

 

הרכב: בראש הוועדה מוצע להעמיד אישיות ציבורית נכבדה. לצד יושב הראש יכהנו חברי ועדה נוספים מתחומי הכלכלה, הניהול הרפואי, הרפואה, ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה.

 

סמכויות: המלצות הוועדה אינן מחייבות, הוועדה תתבקש להגיש את ממצאיה והמלצותיה בצורת דו"ח. הוועדה תוסמך להגיש גם המלצות ביניים לגבי נושאים ספציפיים.

 

תקורת זמן: הוועדה תוציא את המלצותיה תוך חצי שנה, ולא יאוחר מתום שנה אחת מיום שהתמנתה.

ההסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

 

סעיפים 165-169 טרם הוקצו

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH