מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
123. רופאי כפר

123.1

רופא כפר הוא:

 

·       רופא אשר עובד בהתיישבות העובדת וגר באחד מהיישובים שבטיפולו.

·       רופא הגר בעיר סמוכה ועובד בהתיישבות בתנאי כפר.

·       רופא בית חולים העובד בתנאי כפר  בחלק ממשרתו, או כעבודה נוספת.

 

שירותי בריאות כללית, חוזר מרוכז מס' 30/95 מיום 27.10.95, ס' 1

123.2

תוספת כוננות לרופא כפר

 

 

הסכם קיבוצי מיום 5.3.76 ס' ג1 ועדכון האחוזים בהסכם 15.3.79 ס' 49.

123.2.1

רופא הכפר יקבל תוספת עבור כוננות בשיעורים הבאים:

 

123.2.2

בשנה הראשונה לשירותו בכפר 50% מהשכר הכולל. מהשנה השניה ועד השנה השישית לעבודה בכפר תוספת של 3% מדי שנה (50% עד 65%). מהשנה השביעית תוספת של 1.5% בכל שנה עד למקסימום של 75%. בהגיעו ל-75% ימשיך לקבל אותם. תוספת הכפר אינה נלקחת בחשבון לצורך חישובי פנסיה ופיצויים.

 

 

123.2.3

מוסכם כי התוספת של 1,050 ל"י תהיה החל מ-1.1.79 2,100 ל"י לחודש ותעודכן ב-1.10.79 עפ"י תוספת יוקר.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 49 ב'

123.2.4

רופא כפר הגר בעיר יהא זכאי ל-50% מן התוספות האמורות בסעיפים 34.14.1 ו-34.14.2 לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 49 ג'

123.2.5

נפשות נוספות - רופאי כפר

מוסכם כי מיום חתימת הסכם 15.3.79 תהיה התמורה בגין הנפשות הנוספות לרופאי כפר מעל ל-250 נפשות הנוספות הראשונות בהן חייב הרופא לטפל כעבודה נוספת כתמורה לאמור בסעיף 16 (א) להסכם 15.3.79, כמו התמורה המשתלמת בגין הנפשות הנוספות מעל ל-301 ואילך.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 49 ה' , עדכון להסכם קיבוצי מיום 3.5.76 ס' ג' 2

 

 

הסכם קיבוצי מיום 3.5.76 ס' ג' 2

123.2.6

הסכם זה לא יחול אוטומטית על רופא שמשרתו בכפר מהווה רק חלק במוסד והיא נחשבת לעבודה נוספת. לגבי רופא כזה יתקיים דיון בנפרד.

 

 

123.2.7

נורמות מכסת הנפשות המחייב משרה בטיפול רופא כפר (בתוספת התכ"ז) המטפל באוכלוסיית מספר כפרים הן:

כפר אחד – 1,300 נפשות

2 כפרים – 1,200 נפשות

3-4 כפרים – 1,100 נפשות

5 כפרים ומעלה – 1,000 נפשות

 

רופא כללי המטפל בישוב מיעוטים שיום עבודתו הוא 7 ו-8 שעות בחורף יטפל ב-1,200 נפשות למשרה שלמה.

רופא כנ"ל שיום עבודתו הוא 6 שעות בחורף יטפל ב-1,050 נפשות למשרה שלמה.

כנ"ל לגבי רופאי ילדים

 

נוהל "כללית" מיום 24.4.79 בתוספת 250 נפשות תכ"ז עפ"י ס' 16א' להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79

123.3

תוספת גריאטרית לרופאי כפר

הוחלט להחיל את תשלום פקטור גריאטרי גם על רופאי כפר.

 

מכתב ראש אגף כח אדם ההנהלה המרכזית, קפ"ח כללית, מיום 5.7.91

123.4

הסדר "רופא עמית" לרופא כפר

סוכם על החלת "הסדר רופא עמית" גם על רופאי כפר.

 

מכתב כללית, הנהלה מרכזית, מיום 3.7.91

123.5

תורנות שבת ו/או חג

עבור תורנות שבת ו/או חג במקום התמורה של 1.5 יום שהיתה עד כה תהיה תמורה של 2 ימי עבודה. במקום התמורה של ¼ 2 ימי עבודה שהיתה עד כה תהיה תמורה של 3 ימי עבודה.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 49 ד'

123.6

הצטרפות רופאי הכפר למבצע שיפורים וייעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים

 

 

123.6.1

רופא כפר אשר יביע רצונו להצטרף למבצע יהא חייב בתוספת של שעתיים בשבוע לקבלת חולים ולביצוע מטלות נוספות אחרות הקשורות במילוי תפקידו כרופא כפר ואשר יוטלו עליו על ידי הנהלת המחוז. רופא כנ"ל יהא זכאי לתמורה בסמל 1608 לחודש עבור כל נפש נוספת מהנפש הנוספת הראשונה ועד ל-500 הנפשות הנוספות, ולתמורה כמפורט בסמל 1614, עבור כל נפש נוספת מעל ל-500 נפשות נוספות. כל האמור בסעיף לא יחול על רופאי כפר המקבלים שכרם עבור עבודתם בכפר לפי נפשות בלבד. על רופאי הכפר יחולו כל שאר התנאים הקשורים בהפעלת המבצע והמפורטים בהסכם מיום 1.12.88

 

 

 

 

ס' 7 להסכם מיום 1.12.88 שנחתם מכוח סעיף (8) ב1 להסכם המסגרת 27.9.87

 

לשאר סעיפי הסכם מבצע השיפורים והייעול בקהילה ר' ס'....

123.6.2

רופאי כפר בעלי תואר מומחה בכל מקצוע רפואי שהוא יהיו זכאי לתוספת של 10% מהתעריפים המפורטים בסעיף הנ"ל (ס' 7 להסכם מיום 1.12.88). האמור בסעיף זה יחול גם על אותם רופאים עליהם חל האמור בסעיף (ג) להסכם מיום 20.4.81 (רשימת הרופאים צורפה לנספח האמור).

ס' 8 להסכם מיום 1.12.88 שנחתם מכוח סעיף (8) ב1 להסכם המסגרת 27.9.87

לס' (ג) לנספח להסכם מיום 10.4.81 ר' בתת-פרק "מיעוד", ס' ....להלן

 

123.6.3

עדכון התעריפים המפורטים בס"ק 7 להסכם 1.12.88 (לעיל) ייעשה על פי מנגנון העדכון הקיים לעדכון תעריפי נפשות נוספות.

ס' 11 להסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים שנחתם מתוקף הסכם המסגרת מיום27.9.87 סעיף (8).

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH