מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
121. תפקידי ניהול במרפאה

121.1

תוספת למנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית

 

רופא מקצועי אשר קיבל מינוי כמנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית (שאינה מרפאת חוץ של בית החולים) במחוז ואשר בה יש מלבדו לפחות עוד שני רופאים מקצועיים באותו מקצוע יקבל תוספת מיוחדת של 75 שעות נוספות (לפי 125%).

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 44 ועדכון במכתב מיום 7.7.83

 

דינו של מנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית יהיה כדין רופא אזורי לעניין תשלום התוספת הניהולית בזמן מחלה, חופש, מילואים.

מכתב פרופ' דורון ליו"ר הוועד הארצי של ארגון רופאי קופ"ח כללית מיום 17.5.83

121.2

רופא אזורי (מנהל מרפאה): תוספת שכר ומכסת הנפשות

 

 

 

121.2.1

ההנהלה המרכזית תפיץ חוזר המגדיר את סמכויותיו ומעמדו של הרופא האזורי כמנהל המרפאה ותפעל ליישומו. קופת חולים תכריז הכרזה פנימית על משרות פנויות לתפקיד זה. עדיפות תינתן לבעל תואר מומחה ברפואה קהילתית. במידה ולא יהיה מועמד מתאים במוסד, תכריז קופת חולים על המשרה (ות) חיצונית.

המינוי הנ"ל ייעשה לאחר התייעצות עם נציגות הוועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים.

 

הסכם מיום 17.5.83, ס' 2

121.2.2

במטרה להעמיד לרשות הרופאים האזוריים- מנהלי המרפאות- זמן לשם מילוי תפקידם המנהלי, תופעל החל מ-1.4.84 הקטנת מכסת הנפשות לשעות עבודה של רופאים אלה ב-18%, יחסית לחלקיות המשרה.

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 סעיפים ג' ח'

121.2.3

כתמורה לכל התפקידים והמטלות המיוחדים של הרופא האזורי (מנהל מרפאה) תשולם תוספת (במקום התוספת שהיתה נהוגה עד כה) כדלקמן:

 

 

121.2.3.1

רופא אזורי (מנהל מרפאה) אשר במרפאתו עד שמונה רופאים מלבדו יקבל תמורה של 14 כוננויות (של יום עבודה אחד בגין כל כוננות) לחודש.

 

 

121.2.3.2

רופא אזורי (מנהל מרפאה) אשר במרפאתו יותר משמונה רופאים מלבדו יקבל תמורה של 25% על הנקוב בסעיף 122.3.1.

 

 

121.2.3.3

רופא אשר מונה להיות רופא אזורי (מנהל מרפאה) על שתי מרפאות יקבל כאמור בסעיפים הנ"ל.

 

 

121.2.3.4

יעשו מאמצים לפרסם את האמור בקובץ התקנות שלפיו רופא אזורי זכאי לתוספת אזוריות גם בחופשה

 

מכתב קופת חולים כללית מיום 4.7.79 ס' 8

121.3

ממלא מקום רופא אזורי

נעדר הרופא האזורי מעבודתו ובשל כך הוטל על רופא אחר במרפאה למלא את תפקידיו, יקבל רופא זה את התמורה הניהולית המגיעה לרופא אזורי החל מהיום הראשון להטלת התפקידים עליו.

 

מכתב פרופ' דורון ליו"ר הוועד הארצי של ארגון רופאי קופ"ח כללית מיום 17.5.83

121.4

רופאי ילדים קהילתיים ועוזרים למנהלים רפואיים

שכרם של רופאי הילדים הקהילתיים המחוזיים וכן של העוזרים למנהלים הרפואיים במחוז יהיה זהה להשתכרותם של הרופאים האזוריים (ללא נפשות נוספות).

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83 ס' ז

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH