מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
116. תוספת עבור נפשות נוספות מעל לנורמה

116.1

רופא כללי, רופא משפחה

 

עבור כל נפש נוספת, שיקבל רופא המרפאה, מעל לנורמה, ועד ל-300 נפשות נוספות יקבל הרופא תוספת סכום (בסימול 1118). עבור כל נפש נוספת מעל ה-300 נפשות יקבל הרופא סכום (בסימול 1604).

 

על תוספת נפשות נוספות ר' גם פרק "שכר" ס' 11 (תוספת 42%)

 

הסכם קיבוצי מיום 3.5.76 פרק ראשון ס' א1, הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 42.

116.2

בכל עת שתוכל, תהא הנהלת המחוז רשאית לצרף רופא נוסף למרפאה ולהעביר לו חולים מן הנפשות הנוספות שמעל ל-500 הראשונות של רופאים אחרים במרפאה. סעיף זה חל גם על רופאים העובדים בישובי המיעוטים בכל סוג שהוא.

 

הסכם 3.5.76 פרק ראשון ס' 2.6

116.3

רופא (כללי וילדים) המטפל בישובי מיעוטים ואינו גר במקום, התמורה עבור כל הנפשות הנוספות שיהיו לו תהא בסמל 1605.

 

 

116.4

טיפול רפואי למוסדות חינוך

 

לגבי הטיפול הרפואי המוגש למוסדות חינוך (פנימיות ילדים ונוער) אשר נפשותיהם צמודות לרופאי מרפאות עירוניות החישוב ייעשה כדלקמן:

300 הנפשות הראשונות; ומעל ה-300 הנפשות הראשונות  של אותו מוסד חינוכי. בסמל 1611.

 

האמור לעיל הינו ללא  כל קשר למספר הנפשות הצמודות לאותו רופא מבין מבוטחי קפ"ח מחוץ לאותו מוסד חינוכי.

 

הסכם 3.5.76 פרק ראשון ס' א' 3

 

 

 

 

116.5

במידה ורופא לא ימלא אחר התנאים הנ"ל, כולם או מקצתם, תהיה ההנהלה רשאית להורות לגבי רופא  כנ"ל, על תשלום עבור נפשות נוספות, אך ורק לפי התעריף הישן.

 

הסכם 3.5.76 פרק ראשון ס' א 2.76

116.6

הגדלת תמורה ל"נפשות נוספות" בעבור עבודה 25% משעות העבודה בשעות 16.00-19.00

 

אותם רופאים (לרבות הרופאים האזוריים) שבשיטת עבודה כלשהי הביעו רצונם לעבוד לא פחות מ-25% משעות העבודה הרגילות שלהם (לא כולל שעות התורנות במרפאה) כשעות שבין 16.00-19.00, יהיו זכאים לתמורה נוספת של 50% עבור 25% הנפשות המהוות את המשרה או חלקי המשרה שהרופא עובד לפיה.

 

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83 ס' יא'.

116.7

קיזוז מ"נפשות נוספות" יחסית להיעדרויות

 

מוסכם בין הנהלת המחוז לבין הרופא - כי בסידור העבודה קבוע שלו – יכול להעדר ממספר הופעות לעבודה, דרך קבע מהופעות לעבודה כנדרש לפי גודל משרתו, ינוכה לו מתוספת הפרמיה לנפשות נוספות יחסית למספר היעדרויותיו. (לצורך זה, השתלמות רפואית מוכרת תחשב כהופעה לעבודה).

 

הסכם קיבוצי מיום 3.5.76 פרק ראשון ס' א4

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH