מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
114. רפואה ראשונית – מכסת מטופלים

114.1

הקטנת מכסת הנפשות לשעת עבודה

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 ס' א'

114.1.1

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה לרופאי משפחה, רופאים כלליים ופנימיים ראשוניים, מומחים ולא מומחים העובדים לפי שיטת עבודת הצוות העירונית ב-10%, יחסית לחלקיות משרתם.

 

סעיף זה לא יחול על רופאים אזוריים. 

 

114.1.2

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה לרופאי משפחה, רופאים פנימיים ראשוניים וכלליים במרפאות העירוניות, מומחים ולא מומחים שלא לפי שיטת עבודת הצוות ב-14.3%, יחסית לחלקיות משרתם.

 

סעיף זה לא יחול על רופאי כפר.

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 סעיפים ב'  ו' ח'

114.1.3

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה של רופאי הילדים העובדים עם אחות ב-10%, של רופאי הילדים העובדים ללא אחיות ב-14.3%, עפ"י חלקיות המשרה. על רופאי הילדים המשמשים כרופאים אזוריים לא יחול סעיף זה אלא האמור בסעיף ג' לפסק זה.

האמור בסעיף זה לא יחול על רופאי כפר.

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83, סעיפים ד' ו' ח'.

לסעיף ג' לפסק זה ר' הקטנת מכסת הנפשות לשעת עבודה של רופאים אזוריים (ב-18%).

114.1.4

להלן מכסת (מורמת) נפשות לרופאים בעיר אחרי ההפחתה בעקבות פסיקת הבורר דורון מיום 9.12.83 (הקטנת מכסת הנפשות)

 

 

 

חוזר שירותי בריאות כללית "סדרי עבודה במרפאות כלליות ומקצועיות בהתאם לפסיקת הבורר דורון מ-9/12/83

 

לנושא התכ"ז ר' פרק שכר ס' 42 לעיל.

114.2

תנאי עבודה ושיטות חישוב שכר לרופאי ילדים

 

 

 

מוסכם כי שיטת תשלום המשכורת לרופאי ילדים, לפי נורמות ופרמיות תבוטל ובמקומה תקבע שיטת חישוב שכר חדשה כמפורט להלן; וזאת מבלי לפגוע במעמדו של הרופא כרופא מקצועי:

 

הסכם  3.5.76 פרק שני

114.2.1

מכסת נפשות

 

הסכם 3.5.76 פרק שני ס' א'

 

·       ילדים גילאי שלושת השנתונים הראשונים יחשוב לצורך חישוב הנפשות 1.75 נפש.

 

·       לרופא הנהנה מקיצור יום עבודה יעשה חשבון נפשות באופן יחסי לגודל משרתו.

 

עדכון להסכם הנ"ל  שם כתב 1.5 במכתב כללית 83081 מיום 9.1.03

 

114.2.2

טיפול מונע טיפת חלב

 

הסכם 3.5.76 פרק שני ס' ב'

 

·       במקומות בהם יש לקופ"ח טיפת חלב ובאם הרופא יתחייב ויבצע באופן קבוע – לילדים גיל שלושת השנתונים הראשונים הרשומים אצלו, נוסף על הטיפול הקורטיבי גם טיפול מונע – טיפת חלב כנדרש בטיפול כזה, יוסיפו לו על ה-50% המצוינים לעיל בסעיף הנ"ל תוספת של 20% (היינו כאילו כל ילד יחשב כ-1.7 נפש).

 

 

 

·       במידה והרופא לא יבצע את האמור לעיל בסעיף הנ"ל תהיה ההנהלה רשאית להורות לגבי רופא כנ"ל לבטל התוספת המיוחדת של 20% לטיפול מונע – טיפת חלב.

 

 

114.3

תשלום נפשות עבור "גילאים"

 

 

114.3.1

כל רופאי המשפחה יהיו זכאים גם לתמורה נוספת עבור כל נפש הנמצאת בטיפולם ואשר גילם 65 שנה ומעלה עד לתקרה של 10% הנפשות הרשומות אצל הרופא (להלן "הגילאים") כמפורט בסעיף שלהלן. "גילאים" אלה יחשבו לצורך חישוב הנפשות כ-1.25 נפש, ללא קשר עם התשלום עבור התכ"ז.

 

נספח להסכם מיום 20.4.81 ("ארגון השירותים), ס'3א (נחתם מכוח הסכם נספח ג' להסכם קיבוצי מיום 9.1.81)

(תיקון הגיל מ-70 ל-65 בהסכם מיום 8.6.83 בין כללית לנציגי ארק"ח

114.3.2

רופא משפחה אשר רשומות אצלו עד ל-300 נפשות, יקבל עבור "הגילאים" לפי תעריף 5. (סמל 1121)

 

 

114.3.3

רופא  משפחה אשר רשומות אצלו מעל ל-300  נפשות יקבל עבור "הגילאים" לפי תעריף 6. (סמל 1616)

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH