מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
113. תורנויות

113.1

ביום העבודה הרצוף בין השעות 16.00-19.00 מתחייבים כל הרופאים המועסקים בכל אחת ממרפאותיה של קופת חולים לקיים תורנות של רופא אשר יהא אחראי לקבלת כל המקרים הדחופים של המבוטחים השייכים לאותה מרפאה והמרפאות המסונפות כאמור בסעיף זה להלן אשר יפנו למראה בשעות הנ"ל. האחריות לקיומה של התורנות וסידורה בין הרופאים המועסקים בכל אחת מן המרפאות תהיה על הרופא האזורי, ובמרפאות בהן לא קיים רופא אזורי, תוטל האחריות על קיומה של התורנות וסידורה כאמור לעיל על המנהל הרפואי של המחוז, או על מי שיוטל תפקיד זה על ידו.

 

 

 

 

הסכם מיום 20.4.81 (שנחתם מכוח נספח ג' להסכם 9.1.81) ס' 9

113.2

מוסכם בין הצדדים כי רופא החייב לבצע תורנות כאמור לעיל, יהא רשאי להתחלף עם חברו בביצוע התורנות. במקרה כזה תשולם תמורת התורנות לרופא המבצע בפועל את התורנות.

היה ונבצר מן הרופא לבצע את התורנות בשל מחלה או שירות מילואים או כל סיבה מוצדקת אחרת, תהא האחריות לקיום התורנות מוטלת על הרופא האזורי, ובמרפאות בהן לא קיים רופא אזורי על המנהל הרפואי או על מי שיוטל תפקיד זה על ידו. הרופא האזורי או המנהל הרפואי כאמור ידאג להטיל את התורנות על כל רופא אחר שיהיה חייב לבצעה. במקרה ויסרב הרופא אשר נתבקש כאמור להחליף את עמיתו שנעדר מסיבות מוצדקות לבצע את התורנות, תהא רשאית קופ"ח שלא לשלם לו את כל התמורה עבור המיעוד לשישה ימים.

 

 

113.3

מוסכם בין הצדדים כי להנהלת המחוז תישמר הזכות לסנף מרפאות קטנות למרפאות בהן קיימת תורנות והכל לפי שיקול דעת של הנהלת המחוז. הרופאים התורנים יגישו עזרה רפואית למקרים דחופים למבוטחי המרפאה המסונפת. מוסכם בזה כי גם במקרה כזה לא יהיו הרופאים התורנים זכאים לתמורה עבור הבדיקה כרופא עמית.

 

 

113.4

תמורה אשר תשולם לכל רופא אשר יבצע את התורנויות בימי שני בין השעות 16:00-19:00 תהא לכל רופא המדורג בדרוג הרופאים עד דרגה א' (לא כולל הדרגה א') סך של 300 שקל. לרופא המדורג בדירוג הרופאים מדרגה א' ומעלה ישולם הסך של 430 שקל. (הסכומים נכונים למועד חתימת ההסכם).

 

הסכומים יעודכנו פעמיים בשנה כפי שמתעדכנים התעריפים לתורנויות במרפאות.

נספח להסכם מיום 20.4.81 "ארגון השירותים" ס' 1.

 (דרגה א' תואמה לדרגה 6).

 

113.5

תורנויות וביקורי בית בלילה, שבת וחג במחוזות

 

תעריפי התורנויות (תורנויות לילה, תורנויות שבת וחג הנמשכות שעתיים, תורנויות שבת וחג הנמשכות שלוש שעות, תורנויות שבת וחג הנמשכות ארבע שעות)  וביקורי בית בלילה בימי שבת וחג המוזמנים מהמרפאה מפורטים בנספח ב' ס' להלן.

                         

 

 

סעיף 50 להסכם קיבוצי מיום 15.3.79

נושא עדכון התעריפים ר' ס' 34.1 לעיל.

113.6

 תעריפי התורנויות יעודכנו בעתיד על פי כללי העדכון הנהוגים בתעריפי תורנויות מוקד.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH