מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
84. ביטוח סיכונים מקצועיים לרופא קופת חולים (כללית)

84.1

מוסכם כי החל מיום 1.4.91 תשתתף קופ"ח בדמי החברות של רופאיה ב-MDU או כל מבטח אחר בסכום נוסף של 167 ליש"ט לשנה, ולאחר מכן תעדכן את שיעור השתתפותה במקביל לשיעור השינוי בתשלום הממוצע של המדינה ל-MDU או כל מבטח אחר כאמור עבור רופאיה.

הצדדים מתחייבים כי לא ייפגעו וישמרו זכויות הרופאים בעניין זה כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה, לרבות ההגנות המשפטיות שקבלו ללא תמורה ערב החתימה על הסכם זה.

           

הרופאים מודעים כי הנהלת קופת חולים רשאית להודיע למבטח הסיכונים המקצועיים כי לרופא הבודד קיים כיסוי ביטוחי של 24 שעות ביממה בכל פעילותו הרפואית, בין במוסד ובין מחוצה לו, למעט בזמן העבודה אשר נעשית באחת מקופות החולים האחרות הקיימות בעת חתימת ההסכם.

קופת חולים הכללית משחררת את המבטח כאמור לעיל מאחריות בהקשר לעבודה בקופת החולים האחרת.

לא תהיה בהודעה כאמור לעיל משום הפרת הסכם זה.

למען הסר ספק, במידה ושולמו על ידי הרופא תשלומים עבור MDU לאחר 1.4.91 יוחזרו תשלומים לרופא כאמור ברישא סעיף זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 15 ועדכון בסעיף 7 להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 המובא בס' 84.2  להלן.

84.2

רופאי קופת חולים ישתתפו בדמי ביטוח הרשלנות המקצועית בסכום זהה לסכום ההשתתפות של רופאי המדינה לשנה (בסך של 162.5 דולר לשנת 94/95). זאת בהתייחס לכיסוי הפעילות המקצועית של הרופא מחוץ לעבודתו כשכיר בקופת חולים הכללית וזאת ללא כל שינוי בהיקף הזכאות בתנאי הביטוח, בהגבלותיו ובהתחייבויות קופת חולים, כפי שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה.

 

תשלום זה יחול גם על תקופות 91/92, 92/93, 93/94, בסכום דולרי זהה לתשלום רופאי המדינה באותן תקופות ובהתייחס לאותו הקף ביטוח.

 

הסכום יוחזר ב-6 תשלומים דולריים שווים.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 7.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH