מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
75. חופשה שנתית במקרים מיוחדים

75.1

חופשה שנתית לרנטגנולוגים

החופשה השנתית של רופאים העובדים ברדיולוגיה אבחנתית או ריפויית תהיה בת 36 ימי עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 20.

75.2

קיזוז מכסת חופשה – רופאי הסתדרות מדיצינית הדסה

בכל אחת מהשנים 1997, 1998, 1999 ו-2000, תופחת ב-5 ימים מכסת ימי החופשה של הרופאים לעומת המכסה הקיימת עד ל-31.5.97. במקרה בו המכסה אינה ניתנת להפחתה ב-5 ימים יבוצע ניכוי מיתרת ימי החופשה הצבורה של הרופאים העודפת על 65 יום – באופן שסך כל הימים שהופחתו או נוכו יגיע ל-5 ימים. לבי המכסה לשנת 1997 בלבד, הפחתת מכסת החופשה ו/או יתרת החופשה תיעשה באופן שיתרת החופשה לאחר ההפחתה לא תפחת מ-10 ימים ואולם לגבי רופא שניצל כבר את מלוא מכסת ימי החופשה לשנת 1997 או שיתרת החופשה שלו לשנת 1997 פחותה מ-10 ימים, לא תבוצע הפחתה במכסה לשנת 1997.

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 14.1.98 ס' 7.

7.

רופאים תחת קרינה מייננת

 

7.1

החל ממועד חתימת ההסכם, הרופאים בבתי החולים החשופים לקרינה מייננת, בהתאם לרשימת המקצועות להלן יהיו זכאים לתוספת שנתית של 10 ימי חופשה בלבד (שאינם ניתנים לצבירה) ואשר יינתנו רק אם ניצל הרופא, באותה שנה, לפחות מחצית מימי החופשה השנתית לה הוא זכאי. לא ניתן יהיה לקבל פיצוי (פדיון) בעד ימי החופשה שלא נוצלו על ידי הרופא כאמור. למען הסר ספק, לא תהיה זכאות להגדלת מכסת ימי הבראה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.1

 

7.2

הזכאות כאמור בסעיף 17.1 לעיל תתקיים בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.2

א.

לרופא הונפק תג קרינה אישי על ידי אחראי בטיחות הקרינה המוסדי.

 

ב.

הרופא נחשף לקרינה מייננת במהלך 6 חודשים בכל שנת עבודה.

 

ג.

הרופא מבצע בדיקות קרינה תקופתיות כנדרש על פי תקנות הבטיחות בעבודה.

 

ד.

להלן רשימת המקצועות:

 

 

רופאי רפואה גרעינית

רופאים אורטופדים מנתחים

רופאי כירורגיית כלי דם

רופאים אורולוגים

רופאים אלקטרופיזיולוגיים

רופאים מרדימים

רופאי ריאות

רופאים גסטרואנטרולוגים המבצעים בדיקות ERCP

רופאים נוירוכירורגים

רופאים מצנתרים במקצועות שונים לסוגיהם

 

7.3

הרופאים המנויים על רשימת המקצועות בסעיף 17.2 לעיל, לא יהיו זכאים לכפל זכות מכוח סעיף זה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.3

7.4

מוסכם, כי לגבי הרופאים הזכאים מכוח סעיף זה בלבד ל-10 ימי חופשה כאמור לעיל, לא יוקטן מספר ימי החופשה כאמור, בשל המעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.4

14.1

ביחס לסעיף 17.2 (ד) להסכם הקיבוצי, מוסכם שמקצוע כירורגיית כף יד ורפואת כאב יתווסף לרשימת המקצועות המופיעה בסעיף, והכל בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 17 להסכם הקיבוצי. 

החלטת ועדת מעקב מיום

23.4.12

15.

תוקף ההחלטה החל מיום חתימתה.

 

 

ימי חופשה

 

1.

החל מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל-26 ימי חופשה עובר למועד הקובע לדיווח, תעמוד על 22 ימי חופשה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 37

2.

החל מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל - 10 ימי חופשה שנתית נוספים (שאינם ניתנים לצבירה או לפדיון), בשל חשיפה לקרינה, תעמוד על 32.

סעיף 38

3.

מספר ימי החופשה השנתית שנצברו לרופא ערב המועד הקובע לדיווח יופחת, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית.

סעיף 39

 

4.

ערך יום חופשה לצורך תשלום דמי חופשה יוגדל, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית.  ערך יום חופשה יחושב כדלהלן: השכר הקובע לעניין ערך יום לחלק במקדם 21.6 (חלף 25). לדוגמא החישוב הקודם היה: 400 ש"ח = 10000:25 והחישוב כתוצאה מהסכם זה הוא: ₪461.54 ש"ח=10000:21.67 וזהו ערך יום החופשה כאמור בסעיף 36 לעיל.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH