מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
68. חופשת לימודים למתמחים

68.1

החל ממועד חתימת הסכם 13 ביולי 2000 כל מתמחה יהיה זכאי לחופשת לימודים של 25 ימי עבודה (בהנחה של שבוע עבודה בן 6 ימים) לצורך לימודים לפני כל בחינת שלב א', ולצורך לימודים לפני כל בחינת שלב ב'. חופשה זאת היא בנוסף לחופשה השנתית. מתמחה יהיה זכאי להאריך את החופשה ללימודים, באישור מנהל המחלקה, על ידי ניצול החופשה השנתית העומדת לזכותו. התמורה בעבור חופשת הלימודים תחושב באותו אופן שבו מחושבת התמורה בעבור חופשה שנתית.

רופא יהיה זכאי לנצל ימי חופשה אשר נותרו לזכותו מתוך המכסות שהוקצבו לו לפי סעיף זה, לצורך השתלמות, עד למתן הקביעות כרופא מומחה.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 סעיף 16. (ביטול סעיפים 14, 15ד, 15ו להסכם 29.11.76. לסעיפים 12 ו-13 להסכם 20.6.94).

68.2

מתמחה לא יידרש ולא יבצע תורנויות במהלך חופשת הלימודים.

 

68.3

ימי חופשת לימודים שנצברו כתוצאה מעבודה לאחר תורנות עד למועד חתימת הסכם זה, יעמדו לרשותם של המתמחים, מעבר לחופשת הלימודים הקבועה בסעיף 57.1, והם יוכלו לנצלם בעתיד ליציאה לחופשת לימודים או השתלמות בלבד במהלך התקופה עד המינוי למומחה קבוע.

 

68.4

ימי החופשה האמורים בסעיף זה לא יהיו ניתנים לצבירה מעבר לתקופה עד המינוי כמומחה קבוע, ולא יהיו ניתנים  לפדיון.

 

68.5

למען הסר ספק, לא תהיה עוד זכאות לימי חופשה ולצבירתם, בגין עבודה לאחר תורנות.

 

  חופשת בחינות למתמחים  
1. למען הסר ספק, גם לאחר המועד הקובע  לדיווח, מכסת ימי החופשה בגין בחינות למתמחים תעמוד על חודש קלנדרי ולא פחות מ-22 ימי עבודה. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 44
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH