מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
68. חופשת לימודים למתמחים

68.1

החל ממועד חתימת הסכם 13 ביולי 2000 כל מתמחה יהיה זכאי לחופשת לימודים של 25 ימי עבודה (בהנחה של שבוע עבודה בן 6 ימים) לצורך לימודים לפני כל בחינת שלב א', ולצורך לימודים לפני כל בחינת שלב ב'. חופשה זאת היא בנוסף לחופשה השנתית. מתמחה יהיה זכאי להאריך את החופשה ללימודים, באישור מנהל המחלקה, על ידי ניצול החופשה השנתית העומדת לזכותו. התמורה בעבור חופשת הלימודים תחושב באותו אופן שבו מחושבת התמורה בעבור חופשה שנתית.

רופא יהיה זכאי לנצל ימי חופשה אשר נותרו לזכותו מתוך המכסות שהוקצבו לו לפי סעיף זה, לצורך השתלמות, עד למתן הקביעות כרופא מומחה.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 סעיף 16. (ביטול סעיפים 14, 15ד, 15ו להסכם 29.11.76. לסעיפים 12 ו-13 להסכם 20.6.94).

68.2

מתמחה לא יידרש ולא יבצע תורנויות במהלך חופשת הלימודים.

 

68.3

ימי חופשת לימודים שנצברו כתוצאה מעבודה לאחר תורנות עד למועד חתימת הסכם זה, יעמדו לרשותם של המתמחים, מעבר לחופשת הלימודים הקבועה בסעיף 57.1, והם יוכלו לנצלם בעתיד ליציאה לחופשת לימודים או השתלמות בלבד במהלך התקופה עד המינוי למומחה קבוע.

 

68.4

ימי החופשה האמורים בסעיף זה לא יהיו ניתנים לצבירה מעבר לתקופה עד המינוי כמומחה קבוע, ולא יהיו ניתנים  לפדיון.

 

68.5

למען הסר ספק, לא תהיה עוד זכאות לימי חופשה ולצבירתם, בגין עבודה לאחר תורנות.

 

  חופשת בחינות למתמחים  
1. למען הסר ספק, גם לאחר המועד הקובע  לדיווח, מכסת ימי החופשה בגין בחינות למתמחים תעמוד על חודש קלנדרי ולא פחות מ-22 ימי עבודה. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 44
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH