מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
63. מנויים

63.1

ועדת מכרזים (קונקורסים) המרכז הרפואי שערי צדק

 

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83.

63.1.1

מנהלי מחלקות

 

2 נציגי הר"י שאחד מהם יהיה נציג ועד הרופאים של שערי צדק ובלבד שאחד משני נציגים האמורים יהיה בדרגת הרופא שלגביה הוצא המכרז.

2 נציגי הוועד המנהל

4 נציגי הוועד הרפואי, שאחד מהם יהיה המנכ"ל ואחד המנהל הרפואי ובמקרה ולא יהיה בביה"ח מנהל רפואי, ימונה הנציג האמור על ידי המנכ"ל מבין חברי הוועד הרפואי.

1 נציג הדיקן – ללא הצבעה.

המנכ"ל יהיה יושב ראש ועדת הקונקורס.

במקרה והקולות בהצבעה יהיו שקולים, תיערך הצבעה חשאית. במקרה וגם בהצבעה חשאית יהיו הקולות שקולים, תיערך הצבעה נוספת גלויה ובה יהיה למנכ"ל קול מכריע (נוסף).

בהעדר המנכ"ל מחמת סיבה כלשהי, יקבל מ"מ המנכ"ל את כל הסמכויות המוקנות למנכ"ל.

 

 

63.1.2

תפקידים אחרים

אותה ועדה ללא נציג הדיקן.

 

 

63.2

ביטול מינוי מנהל יחידה – רופאי הסתדרות מדיצינית הדסה

 

למינוי מנהלי יחידות לתקופה

 

החליטה הנהלת הדסה לבטל מנוי של מנהל יחידה שסיים את תקופת הניסיון מסיבה כלשהי, תפעל הדסה על פי ההוראות הקבועות בנספח "א" להסכם מיום 14.1.98, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 9.

63.2.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הנ"ל, לגבי מנהל יחידה שבוטל מינויו, הצדדים ישתפו פעולה לשם השגת האישורים הנדרשים מקופת הפנסיה והרשויות המוסמכות וכן לשם הכנסת תיקונים דרושים בהסכם הפנסיה (אם אכן דרושים תיקונים כאלה), לשם הוצאת הסכומים שנצטברו בקופת הפנסיה מהפרשות הדסה והניכויים משכר מנהל היחידה בגין כוננות-על והעברתם בגין מנהל היחידה לקופת גמל אחרת אשר לגביה יבואו הצדדים לידי הסכמה באישור הרשויות המוסמכות. במידה ולא יתקבלו האישורים הדרושים ישתפו הצדדים פעולה בפניה לערכאות משפטיות מוסמכות במטרה לאפשר מימוש האמור בסעיף זה. הדסה תממן את הפניה לערכאות.

והיה ולא יתקבל אישור הרשויות המוסמכות, כי אז תמשיך הדסה לבצע ניכויים והפרשות לקופת הפנסיה בגין כוננות העל (או חלק ממנו כמקובל בהדסה) כפי שהיו מתבצעות אילו המשיך לכהן הרופא בתפקיד מנהל יחידה.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 10.

63.2.2

לגבי רופא שיתמנה לתפקיד מנהל יחידה, במועד שלאחר מועד חתימת ההסכם מיום 14.1.98 יבוצעו ההפרשות והניכויים בגין כוננות על (או חלק ממנו כמקובל בהדסה) לקופת גמל שאינה קופת הפנסיה, ואשר לגביה יבואו הצדדים לידי הסכמה באישור הרשויות המוסמכות. הפרשות הדסה יהיו בשיעור 13.3%. מרכיב כוננות העל (או חלק ממנו כמקובל בהדסה) והניכויים משכר הרופאים יהיו בשיעור 5% מרכיב כוננות העל (או חלק ממנו כמקובל בהדסה). הצדדים ישתפו פעולה לשם השגת האישורים הדרושים מקופת הפנסיה והרשויות המוסמכות וכן לשם הכנסת התיקונים הדרושים בהסכם הפנסיה (אם אכן דרושים תיקונים כאלה).

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 11.

63.3

התחייבות כללית להקצאת יחידות בכלל בתי החולים של הקופה כללית מתחייבת למנות מדי שנה, החל במועד החתימה על הסכם זה ולמשך 10 שנים, מנהלי יחידות בבתי החולים של הקופה על פי ההתפלגות הבאה:

הסכם קיבוצי מיום 15.6.2009 בין הר"י, ארגון רופאי שירותי בריאות כללית ושירותי בריאות כללית

63.3.1

בית חולים בינוני – 2 מינויים בשנה לפחות.

 

 

63.3.2

בתי החולים בילינסון וסורוקה – 3 מינויים בשנה לפחות.

 

 

63.3.3

בית חולים השרון – מינוי אחד בשנה לפחות.

בנוסף, יינתנו מינויים של מנהלי יחידות בבתי החולים המיוחדים, בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH