מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
60. מנוי כרופא ראשי קבוע

60.1

השלים רופא מומחה בבתי החולים הממשלתיים והעירוניים ממשלתיים שתי שנות שירות בתפקיד רופא ראשי, ימונה לרופא ראשי קבוע ויחולו עליו ההוראות בדבר פיטורין החלות על כלל עובדי המדינה.

 

הוראות סעיף זה יופעלו רק לגבי רופאים אשר החלו עבודתם כרופא ראשי לאחר חתימת הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 סעיף 11.1. (עדכון להודעת נש"מ  כב/4 מיום 15.9.61 ס' 6).

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 11.2.

60.2

למרות האמור בס"ק הנ"ל רשאי האחראי לא למנותו כרופא ראשי קבוע ולסיים שירותו של רופא כאמור, בתום שתי שנות שירות כרופא ראשי, ללא התייעצות מוקדמת עם נציגות העובדים וללא אישור נציבות שירות המדינה.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 11.1.2.

 

למרות האמור בסעיף 11.2 להסכם 21.7.91 ניתן בהמלצת מנהל ביה"ח ובאישור ראש שירותי אשפוז במשרד הבריאות למנות רופא אשר החל עבודתו כרופא ראשי לפני חתימת הסכם זה לתפקיד רופא ראשי קבוע בתום שתי שנות שירות כרופא ראשי. לא פעלו האמורים לעיל לפי סעיף זה ישלים הרופא 3 שנות עבודה כרופא ראשי זמני.

 

(לסעיף 11.2 להסכם 21.7.91 ר' סיפא ס"ק 61.1 לעיל).

60.3

בית חולים ביקור חולים: (ר' הערת שוליים)

בנוסף לאמור לעיל לרופא מומחה קבוע שעבר ממוסד רפואי אחר, תקופת הניסיון תהיה שנה.

 

הוראות ס"ק 11.2 הוחל בבית חולים ביקור חולים. הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 20

 

60.4

שירותי בריאות כללית: הוראות סעיפים  11.1 ו-11.2 להסכם 21.7.91 יחולו גם בקופת חולים.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 סעיף 11.4 עודכן בהסכם קיבוצי מיום 13.7.00 סעיף 20 (בוטל הסיפא של סעיף "כל זמן שאינם גורעים מההסדרים הקיבוציים שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה) ובס' 8 לנספח ההשלמה להסכם זה.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH