מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
58. תפקוד הרופאים

58.

תפקוד הרופאים

 

 

58.1

תפקוד רופאי בתי חולים

 

 

 

דרגה

תואר המשרה/

תפקיד

קריטריון, קידום ומשך שהייה בדרגות

*הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 נספח ד', "נוסח מתוקן" בתוקף מיום 1.1.95

1

סטאז'ר

מדורג בדרגה 1 למשך שנה אחת - שנת הסטאז'.

 

2-3

רופא מתמחה (רופא בית, רופא עוזר ב', רופא עוזר א')

מדורג בדרגה 2 מיום תחילת ההתמחות. לאחר שהייה של שנה אחת בדרגה 2 יועלה לדרגה 3 כדרגת שיא.

מתמחה השוהה בדרגה 3 שלוש שנים יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -3 +.

 

4-5-6

רופא מומחה (רופא ראשי, רופא ראשי קבוע)

התפקיד והתואר מותנים בקבלת תואר מומחה. עם קבלת תואר מומחה מדורג בדרגה 4. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 4 מועלה המומחה לדרגה 5. כעבור 3 שנות שהייה בדרגה 5 מועלה המומחה לדרגה 6 כדרגת שיא. מומחה השוהה בדרגה 6 שלוש שנים, יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 6 +. 

 רופא מומחה המתמחה בהתמחות נוספת יתקדם לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 4 לדרגה 5.

עם קבלת תואר מומחה בהתמחות שניה יתקדם לדרגה 6 ויוגדר בתקן כרופא בכיר.

 

 

6-7

רופא מומחה  בכיר

התפקיד והתואר מותנים בקבלת תואר מומחה בהתמחות נוספת.

רופא מומחה כנ"ל, לאחר שהייה של 3 שנים בדרגה 6 יתקדם לדרגה 7. לאחר שהייה של 3 שנים בדרגה 7 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 7 +.

 

 

 

6-7-8

סגן בכיר למנהל מחלקה או רופא יועץ  (על פי סעיף 2 לפסיקת ד"ר גז'בין מיום 7.12.73) 

1.  יקבע תפקיד אחד במחלקה בהמלצת מנהל המחלקה ובאישור מנהל בית החולים.

 

2.  מדורג  בדרגה 6. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 6 מועלה לדרגה 7. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8 כדרגת שיא. סגן בכיר למנהל מחלקה או רופא יועץ  השוהה בדרגה 8 שלוש שנים יהיה זכאי לתוספת משך שהייה בדרגה - 8 +.

 

 

7-8

מנהל יחידה מקצועית (*), לרבות מנהל בנק הדם שהוא רופא (**)

 

 

*  ר' ס' 59.2 להלן.

** ר' ס' 59.5 להלן.

מדורג בדרגה 7. לאחר שלוש שנות שהייה בדרגה 7 מועלה לדרגה 8 כדרגת שיא.

מנהל כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 8 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -8 +.

 

 

7-8-9

סגן מנהל בי"ח (בבי"ח עד 300 מיטות)

 

מנהל מחלקה *

 

 

 

 

 

* ר' סעיף 59.3 להלן.

מדורג בדרגה 7. לאחר שהייה של שנה אחת בדרגה 7 או בתום תקופת הניסיון, לפי הקצר מבין השניים מועלה לדרגה 8. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 8 מועלה לדרגה 9 כדרגת שיא.

מנהל כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 9 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -9 +.

 

 

8-9-10

מנהל אגף/חטיבה (בבי"ח מעל 500 מיטות)

מדורג בדרגה 8. לאחר שהייה של שנה אחת בדרגה 8 מועלה לדרגה 9. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10. לאחר שהיה של שלוש שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 10 +.

 

 

8-9-10

סגן מנהל בי"ח א' (מ-301 מיטות ומעלה)

מדורג בדרגה 8. לאחר שהייה של שנה בדרגה 8 מועלה לדרגה 9. לאחר שלוש שנים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10. לאחר שלוש שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 10 +.

 

 

9-10

מנהל בי"ח ב'

מנהל בי"ח עד 300 מיטות מדורג בדרגה 9. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10 כדרגת שיא. מנהל כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 10 +.

 

 

 

9-10-11

מנהל בי"ח א'

מנהל בי"ח מ - 301 מיטות ומעלה, מדורג בדרגה 9. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 10 מועלה לדרגה 11.

מנהל כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 11 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -  11 +.

 

 

 

 

 

 

58.2

רופאי מרפאה בקופ"ח

 

 

דרגה

תואר המשרה/תפקיד

קריטריון, קידום ומשך שהייה בדרגות

 

2-3

רופא מתמחה ברפואת המשפחה

מדורג בדרגה 2 מיום תחילת ההתמחות. לאחר שהייה של שנה בדרגה 2 מועלה לדרגה 3. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 3 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -

 3 +. למען הסר ספק, חובת מתן ההתמחות, כללי ההתמחות והפיטורים יהיו כמוסכם לגבי רופא מתמחה בבי"ח.

 

 

3-4-5-6

רופא ללא תעודת מומחה

מדורג בדרגה 3 כדרגה תחילית. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 3 מועלה לדרגה 4. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 4 מועלה לדרגה 5. לאחר שהייה של ארבע שנים בדרגה 5 מועלה לדרגה 6 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 6 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -

6 +.

 

4-5-6-7

רופא בעל תעודת מומחה

רופא בעל תואר מומחה מדורג בדרגה 4 כדרגה תחילית. לאחר שהייה של שנה אחת בדרגה 4 מועלה לדרגה 5. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 5 מועלה לדרגה 6. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 6 מועלה לדרגה 7 כדרגת שיא. רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 7 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 7 +.

 

 

4-5-6-7

 

רופא אזורי/ מנהל מרפאה ללא תעודת מומחה

קידום כמו לרופא בעל תעודת מומחה. בכל מקרה לא תהא דרגתו נמוכה מדרגת רופא הכפוף אליו.

 

 

7-8

רופא אזורי/ מנהל מרפאה בעל תעודת מומחה

*מדורג בדרגה 7. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 8 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -8 +.

בכל מקרה לא תהא דרגתו נמוכה מדרגת רופא הכפוף אליו.

 

ועדת מעקב מיום 27.3.95, ס' 5 (תיקון נספח' ד "נוסח מתוקן" להסכם מיום 20.6.94 שם נקבע מתח הדרגות בתקן זה 7-8)

 

7-8

רופא מנהל מחלקה מקצועית במרפאה מרכזית

קידום כמו של רופא אזורי בעל תעודת מומחה. *

 

ועדת מעקב מיום 27.3.95, ס' 5 (תיקון נספח' ד "נוסח מתוקן" להסכם מיום 20.6.94 שם נקבע מתח הדרגות בתקן זה  7-8)

 

7-8-9

סגן מנהל רפואי במחוז  ורופא אחראי במינהלה האזורית

מדורג בדרגה 7.  לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8 . לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 8 מועלה לדרגה 9 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 9 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה  -9 +.

 

9-10

מנהל רפואי במחוז

מדורג בדרגה 9.

לאחר שהייה של שלוש שנים מועלה לדרגה 10 כדרגת שיא.

מנהל כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 10 +.

 

 

9-11

מנהל המחוז

מדורג בדרגה 9, לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10, לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 10 מועלה לדרגה 11. 

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 11 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -  11 +.

 

 

 

 

 

58.3

רופאי בריאות הציבור ובעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי

 

 

דרגה

תואר המשרה/תפקיד

קריטריון, קידום ומשך שהייה בדרגות

 

 

2-3

רופא מתמחה בבריאות הציבור

מדורג בדרגה 2 מיום תחילת ההתמחות. לאחר שהייה של שנה בדרגה 2 מועלה לדרגה 3. לאחר שהייה של שלוש שנים יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה – 3+. 

 למען הסר ספק, חובת מתן ההתמחות, כללי התמחות והפיטורים יהיו כמוסכם לגבי רופא מתמחה בבי"ח, כמוסכם בסעיף 27 להסכם 1991 וסעיף 19 להסכם הקיבוצי מ 1978. כן מוסכם כי תקופת הנסיון בהתמחות זו תהיה בת שנה אחת.  

 

בריאות הציבור  ועדת מעקב מ-29.8.94

3-4-5-6

רופא בריה"צ שאינו רופא מקצועי (לא מומחה)

מדורג בדרגה 3 כדרגה תחילית. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 3 מועלה לדרגה 4. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 4 מועלה לדרגה 5. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 5 מועלה לדרגה 6 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 6 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה  - 6 +.

 

4-5-6-7

רופא בריאות הציבור (בעל תואר מומחה)

רופא בעל תואר מומחה מדורג בדרגה 4 כדרגה תחילית. לאחר שהייה של שנה בדרגה 4 מועלה לדרגה 5. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 5 מועלה לדרגה 6. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 6 מועלה לדרגה 7 כדרגת שיא. רופא כנ"ל השוהה 3 שנים בדרגה 7 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 7 +.

6-7-8

רופא אחראי לנושא מוגדר במחוז או במשרד הבריאות הראשי.

 

 

 

 

 

סגן מנהל מחלקה רפואית במשרד הבריאות

 

מפקח רפואי איזורי במשרד העבודה

מדורג בדרגה 6 . לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 6 מועלה לדרגה 7. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 8 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -  8 +.

 

 

 

6-7-8

עוזר רפואי לראש שירות

 

עוזר רפואי למנהל הכללי

 

רופא סניף (ביטוח לאומי)

 

רופא ראשי גדנ"ע

 

רופא מחוזי (מ. הביטחון)

 

מנהל מדור בהנהלת קופ"ח

 

 

7-8

מנהל תחנה להתפתחות הילד

 

 

מנהל תחנה לבריאות הנפש

 

מדורג בדרגה 7. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8.

לאחר שהייה של 3 שנים בדרגה 8 יקבל תוספת שהייה בדרגה - 8+ רופאים.

7-8-9

מנהל מחלקה בהנהלת משרד הבריאות.

 

מנהל המרכז לבריאות הנפש-יפו.

 

רופא השירות למפגר משרד העבודה והרווחה.

 

מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

רופא מחוזי בביטוח לאומי.

 

רופא יועץ תעסוקתי (שירות התעסוקה).

 

רופא נפתי (משרד הביטחון).

 

מנהל שירותי בריאות עירוניים ב-3 הערים.

 

מדורג בדרגה 7 כדרגה תחילית.  לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 7 מועלה לדרגה 8. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 8 מועלה לדרגה 9 כדרגת שיא.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 9 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה  - 9+. 

 

8-9-10

רופא ראשי (משרד העבודה)

 

סגן מנהל שירות/מינהל

 

סגן רופא מחוזי

 

רופא נפתי

 

ממונה על ועדות רפואיות עליונות (מ. הביטחון).

 

ממונה על ועדות רפואיות (מ. הביטחון).

 

סגן ואחראי למרפאות מחוזיות (מ. הביטחון)

 

סגן מנהל המחלקה לעניינים רפואיים (במוסד לביטוח לאומי)

 

מדורג בדרגה 8 כדרגה תחילית.  לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 8 מועלה לדרגה 9. לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10 כדרגת שיא. 

רופא ששהה 3 שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 10+.

 

9-10

מנהל אגף (משרד הבריאות ראשי)

מדורג בדרגה 9. לאחר שהייה של שלוש שנים מועלה לדרגה 10. לאחר ששהה 3 שנים בדרגה 10 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה – 10+.

 

9-10-11

מנהל שרות או מינהל במשרד הבריאות

 

מנהל המחלקה לעניינים רפואיים (ביטוח לאומי)

 

ראש היחידה לשירותים רפואיים (משרד הביטחון)

 

רופא מחוזי (מ. הבריאות)

 

מנהל אגף (בהנהלת קופ"ח)

 

מדורג בדרגה 9 כדרגה תחילית. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 9 מועלה לדרגה 10. לאחר שלוש שנים בדרגה 10 מועלה לדרגה 11.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 11 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה -  11+. 

 

10-12

סמנכ"ל לרפואה (הנהלת קופ"ח)

מדורג בדרגה 10.

לאחר שנתיים בדרגה 10 מועלה לדרגה 11. לאחר שלוש שנים בדרגה 11 מועלה לדרגה 12. לאחר שלוש שנים בדרגה 12 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - 12+.

 

 

11-12

משנה למנהל הכללי

מדורג בדרגה 11.

לאחר 3 שנים בדרגה 11 מועלה לדרגה 12. לאחר שלוש שנים בדרגה 12 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - +12.

 

 

12

מנהל כללי של משרד הבריאות

יו"ר מועצת המנהלים של קופ"ח.

רופא כנ"ל השוהה שלוש שנים בדרגה 12 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה - +12.

 

 

 

 

 

 

 

רופאים תחומיים

 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.12, סעיף 11

 

לעניין הסכם זה, "רופא תחומי" - רופא בבית חולים שלא התחיל ו/או השלים התמחות והוא אינו מתמחה או מומחה.

 

 

קידום בדרגות

 

 

 

1.1

החל מיום 1 באוגוסט 2012, יקבע לוח תפקוד לרופא תחומי כדלקמן: מתח הדרגות שבהן ידורג רופא תחומי הוא בין 2 ל-3ד (ראה נספח ב') יובהר, שלא תהיה תוספת שהייה בדרגה מעבר לדרגה 3ד.

 

 

1.2

רופא תחומי שמתקבל ככזה למערכת, ייקלט עם תחילת עבודתו בדרגה 2. לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 2 יעלה לדרגה 3. תוספת השהייה הצמודה לדרגה 3, עובר להסכם זה, תוגדר ותקרא "דרגה 3א". לפיכך, לאחר שהייה של שלש שנים בדרגה 3 יעלה הרופא התחומי לדרגה 3א (דרגה 3א תנהג לכל דבר ועניין כדרגה 3+).

 

 

1.3

החל ממועד חתימת הסכם זה, השכר המשולב המשולם לרופא תחומי בדרגה 3א יהווה בסיס לחישוב השכר המשולם בדרגות 3ב – 3ד (להלן: "השכר המשולב לרופא תחומי").

 

 

1.4

בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3א יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ב.

 

 

1.5

בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3ב יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ג.

 

 

1.6

בתום שהייה של שנתיים בדרגה 3ג יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ד.

 

 

1.7

רופא תחומי ששכרו משולם לו בהתאם לדרגה 3+ עובר לחתימת ההסכם וצבר וותק של שנתיים ומעלה, בדרגה זו במועד חתימת ההסכם, אצל אחד המעסיקים החתומים על הסכם זה, יועלה החל מיום 1 באוגוסט 2012 לדרגה 3ב ויקודם על פי מסלול הקידום המפורט לעיל.

 

 

1.8

מוסכם כי רופא תחומי המועסק אצל אחד המעסיקים ערב חתימת הסכם זה, ואשר במהלך שש השנים ממועד חתימת הסכם זה, יגיע לגיל פרישה והוא בעל וותק בעבודה של שש שנים לפחות ממועד קבלת דרגת 3+ אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה, ולא יגיע לדרגה 3ד בשנה שלפני פרישתו לגמלאות מאחד המעסיקים, יקודם, 12 חודשים עובר למועד פרישתו לגמלאות מהעסקתו אצל אחד המעסיקים, לדרגה 3ד.

 

 

1.9

לצורך חישוב הוותק בעבודה לעניין סעיף זה, תוכר תקופת עבודה בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה ובשירות שלש הערים הגדולות והרשויות המקומיות ובבתי החולים שערי צדק, ביקור - חולים, לניאדו ומשגב לדך, ובשירות קבע בצה"ל כרופא.

 

 

1.10

מוסכם כי תוקפה של הוראת סעיף 11.8 הינו לשש שנים בלבד מיום 1 באוגוסט 2012.

 

 

1.11

למען הסר ספק, תוספת דרגות כאמור לעיל, לא תחול על הרופאים המומחים ולא יהיה בה כדי לשנות את אופן הקידום בדרגות של יתר הרופאים במערכת שאינם רופאים תחומיים.

 

 

1.5

החל ממועד תחילתו של הסכם זה, יושוו תנאיהם של הרופאים התחומיים בהדסה לתנאי רופאים תחומיים על פי הסכם זה ואולם לא תהייה הפחתה בזכויות הרופאים התחומיים הקיימים במועד חתימת ההסכם הקיבוצי ובכפוף לכך, כי ככל שאחת מהזכויות המפורטות לעיל, ניתנת כבר לרופאים התחומיים בהדסה, הרי שלא יהיה כפל זכויות, והרופאים יקבלו את הגבוהה מביניהן.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.12, סעיף 12

 

 

 

 

 

 

מנהלי שירות

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2012, סעיף 14

 

2.1

החל מיום 1 באוגוסט 2013, יוגדר תפקיד חדש בלוח התפקוד – "מנהל שירות" ויעודכן במתח הדרגות הצמודות לו ובכללי הקידום. לוח התפקוד המעודכן והמוסכם יצורף להסכם זה תוך 30 יום ממועד חתימתו כנספח ג'.

 

 

 

2.2

מנהל שירות הוא רופא מומחה אשר מועסק במשרה מלאה בבית חולים (להלן: מנהל שירות). מתח הדרגות לתפקיד יהיה בין 6 ל-8. הקידום במתח הדרגות ייעשה כדלקמן: שנתיים בדרגה 6, שלוש שנים בדרגה 7, שלוש שנים בדרגה 8, ולאחר שלוש שנות שהייה בדרגה 8 יהא זכאי לתוספת שהייה בדרגה. כקבוע בלוח התפקוד ועל פי ההסכם מיום 20.6.1994.

 

 

 

2.3

לגבי הדסה בלבד; מנהל שירות הוא רופא מומחה קבוע אשר מועסק במשרה מלאה בבית חולים. יתר ההוראות יחולו ללא שינוי, למעט אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

 

2.4

הוותק למינוי מנהל שירות יהיה כוותק הנדרש למינוי מנהל מחלקה אצל כל מעסיק.

 

 

 

2.5

איוש תפקיד מנהל שירות יעשה אצל כל מעסיק בהתאם לנהלים הקיימים כיום לגבי מנהל יחידה, כפי שיהיו מעת לעת (במדינה, כיום באמצעות מכרז ובשירותי בריאות כללית ובהדסה כיום במינוי).

 

 

 

2.6

מנהל שירות יהיה זכאי למספר כוננויות-על בהתאם לדרגתו, כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

 

 

דרגה

כמות כוננויות

6

10

7

20

8 30
 

 

 

 

2.7

התמורה בעד כל כוננות על של מנהל שירות תהיה בשיעור מחצית (50%) מהתמורה המשולמת בעד כוננות-על של מנהל מחלקה באותה דרגה.

 

 

 

2.8

דין תשלומי כוננות על המשולמים למנהל שירות כדין תשלומי כוננות על המשולמים למנהל מחלקה בהתאם להסכמים הקיבוציים. מובהר, לגבי הדסה, כי הכוונה להסכמים הקיבוציים למעט הסכמי  הסגל האקדמי בהדסה. הסכמי הסגל האקדמי לא יחולו לגבי תשלום כוננות על למנהלי שירות בהסכם זה, לרבות  מנהלי שירות שהסכמי הסגל האקדמי חלים עליהם.

 

 

 

2.9

בגין כוננות מתוכננת, מנהל השירות יהיה זכאי לתגמול כקבוע בהסכם מיום 29.11.1976 במקדם (פקטור) שיעמוד על 1.1.

 

 

 

2.10

מספר מנהלי השירות בהסכם זה יהיה: לגבי בתי חולים במדינה – 320 משרות מלאות; לגבי בתי חולים של שירותי בריאות כללית – 307 משרות מלאות; הדסה – 15% מכמות המומחים בדרגות 4 ומעלה במועד חתימת הסכם זה, איכילוב ובני ציון (לכשיצטרפו להסכם זה) – 15% מכמות המומחים בדרגות 4 ומעלה במועד חתימת הסכם זה, והכל, בהתאם למועדים ולפי חלוקה בין בתי החולים, כמפורט בנספח ד' אשר  יצורף בחתימת הצדדים להסכם זה תוך 30 יום ממועד חתימתו.

 

 

 

2.11

לגבי הדסה בלבד: החל ממועד תחילתו של ההסכם הקיבוצי, מהגדרת "מנהל מחלקה" בהסכם שבין הדסה להר"י מיום 22.7.1984, החל על הסגל האקדמי הבכיר בהדסה, כפי שתוקן מעת לעת (להלן: הסכם הסגל האקדמי), יימחק "מנהל שירות". על מנהלי שירות בהדסה שימונו החל ממועד תחילת ההסכם הקיבוצי, יחולו ההוראות שייקבעו בהסכם הקיבוצי בעניין זה. למען הסר ספק, זכויות מנהל שירות שמונה לפני מועד תחילתו של ההסכם הקיבוצי לא ייפגעו.

 

 

 

 

 

 

 

4.

בשונה מהאמור בסעיף 7 להחלטת ועדת המעקב לעניין הפריסה, הפריסה בבית החולים העירוני בני ציון הינה כדלקמן:

 

 

דצמבר 2018

אוגוסט 2015

אוגוסט 2014

אוגוסט 2013

סה"כ

9

3

2

5

19

 

 

 

 

 

 

 

5.

בשונה מהאמור בסעיף 7 להחלטת ועדת המעקב לעניין הפריסה, הפריסה בבית החולים העירוני איכילוב הינה כדלקמן:

 

 

דצמבר 2018

אוגוסט 2015

אוגוסט 2014

אוגוסט 2013

סה"כ

29

9

7

24

69

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך 2.6.14 מכתב של יוני דוקן היערכות לקראת פעימה שניה של מנהלי שירות.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH