מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
55. בקרה ביצוע הסכם תורנויות וכוננויות

 

להלן העקרונות שעליהם מושתת הבקרה על ביצוע ההסכם בכל הקשור לתורנות וכוננויות.

 

 

 

הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8) 26.

55.1

הדיווח על ביצוע תורנויות וכוננויות חייב להיות אישי וחודשי. דיווח זה יאושר בתום החודש ע"י האחראי על תכנון התורנויות והכוננויות, או ע"י מנהל המחלקה.

על הכוננים לאשר כי בזמן הכוננות ביקרו בביה"ח.

 

 

55.2

להלן הנהלים שסוכמו בין המנכ"ל לפרופ' דורון:

 

 

55.2.1  

בתום ביצוע הכוננות האמורה ידווח הכונן למנהל המחלקה על העבודה הרפואית שביצע בעת הכוננות.

 

 

55.2.2

הדיווח יהיה חתום ע"י הרופא הכונן וישמר אצל מנהל המחלקה למשך 12 חודשים מתום החודש שבו היתה הכוננות.

 

 

55.2.3 

לאחר שמנהל המחלקה יאשר את הדיווח בחתימתו, יעביר את הדו"ח לאישורו של מנהל ביה"ח במסגרת הדיווח הכולל לשאר סוגי הכוננות המתבצעים במחלקה, בתחילת החודש הבא.

 

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה–השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.1.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
 
 
להציל את הרפואה בישראל. אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
Developed by SLATECH