מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
50. תורנויות וכוננויות מתוכננות אינן חלק מהמשכורת

 

התשלום בעבור תורנויות וכוננויות הקבועים בהסכם 29.11.76 אינם מהווים חלק מהמשכורת.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 סעיף 28 (הכוונה לתורנויות וכוננויות מתוכננות).

5.

תגמול בגין התייצבות בבית חולים עקב קריאה שלא בכוננות מתוכננת.

 

5.1

מוסכם, כי החל מיום 1.2.2013, בכל מקרה בו רופא מומחה שאינו כונן, נקרא להגיע לבית החולים, על פי אישור תורן או כונן הנהלה, לאחר שעות העבודה, הוא יהיה זכאי לתגמול  כדלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24.1

5.1.1

בעד השעתיים הראשונות לעבודה או חלק מהן – 125% מערך השעה לזמן העבודה ביום חול או 150% מערך השעה לזמן העבודה ביום מנוחה, מועד או חג.

 

5.1.2

מעל שעתיים עבודה ועד שש שעות עבודה – לפי התעריף המשולם בעת ביצוע כוננות מחלקה, בהתאם למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף מס' 24.1.1

סעיף 24.1.2

5.1.3

מעל שש שעות עבודה – התעריף המשולם בגין ביצוע תורנות מחלקה, בהתאם  למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

התייצב רופא לעבודה על פי התנאים המוגדרים בסעיף קטן זה ושהה בעבודה מעל שש שעות ולאחר השעה 22:00, יהא זכאי לתעריף המשולם בגין ביצוע תורנות מיון, בהתאם למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

סעיף 24.1.3

 

5.2

למרות האמור לעיל, מנהלי מחלקות ויחידות בהדסה, שיקראו לבית חולים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יהיו זכאים לתגמול בגין התייצבות עקב קריאה לבית החולים לאחר השעה 20:00, כשהיא מחושבת על פי האמור בסעיף זה, עבור לא יותר מקריאה אחת לחודש.

 

5.3

הזכאות לתגמול בסעיף זה הינה לפי אחד מהסעיפים הקטנים בלבד ולא יהיה כפל תשלום (לדוגמה, עבד הרופא במשך 4 שעות, יהא זכאי לתגמול המשולם בעת ביצוע כוננות מחלקה בלבד).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף מס' 24.2

 

5.4

לצורך תקצוב עלות התגמול הקבוע בסעיף זה, יוקצו טורי תורנויות מיון, כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24.3

5.4.1

לבית חולים כללי גדול (מעל 600 מיטות) - שני טורי תורנויות מיון.

 

 

הריני להעלות על הכתב את הסיכום בינינו, על פיו, לשם מימון הקצאת טורי תורנויות מיו לצורך מימון תגמול קריאה שלא בכוננות, בהתאם לקבוע בסעיף 17.4 להסכם הקיבוצי מיום...תקציב משרד הבריאות יכלול מימון הקצאה של טורי תורנויות מיון לפי הקבוע בסעיף האמור, לפי המפתח כדלקמן:

מכתב נלווה

א.

לבית חולים כללי גדול (מעל 600 מיטות) - שני טורי תורנויות מיון.

 

ב.

לבית חולים כללי בגודל בינוני (בין 300 ל-600 מיטות) – טור תורנויות מיון אחד.

 

 

מובהר כי, בית חולים קטן לא יקבל הקצאה של תורנות לצורך הביצוע, אולם הוראות הנוגעות לתגמול כאמור יחולו גם על רופאי בית חולים קטן.

מנכ"ל שירותי בריאות כללית הודיעני, כי האמור במכתב זה מקובל עליו וכי שירותי בריאות כללית יפעלו בהתאם לסיכום האמור.        

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH