מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
48. חלוקת הכוננויות

48.1

מוסכם כי בבתי החולים, תחולק כל מכסת הכוננויות המתוכננות בין הרופאים המומחים במחלקה, לרבות מנהלי המחלקות, באופן שווה ובהתאם למספר ימי העבודה של כל רופא מומחה במחלקה. מובהר כי מנהל מחלקה זכאי לוותר על כוננויות מתוכננות הניתנות לו לפי סעיף זה, בשיעור שהסכים לכך. כמו כן, אין באמור לעיל לפגוע באמור בסעיף 11 לנספח לזכ"ד מיום 5.7.83.

במקרים בהם לא יהיה ניתן להקצות כוננויות באופן שווה כאמור לכל הרופאים המומחים, אלא רק לחלק מהם, יועבר הנושא לבדיקה משותפת של מנהל בית החולים ונציג ועד הרופאים באותו בית חולים.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91, ס' 9.2.

(לסעיף 11 לנספח לזכ"ד מיום 5.7.83 ראה ס' 48.2 להלן).

 

48.2

לא יבצע מנהל מחלקה כוננויות מתוכננות במספר העולה על מספר הכוננויות המתוכננות של כל אחד מהרופאים הבכירים במחלקתו (יחסית להיקף משרתם). מקרים חריגים יאושרו על ידי מנהל בית החולים.

נספח להסכם קיבוצי מיום 5.7.83 ס' 11

על כוננויות מתוכננות של מנהלי בתי חולים וסגניהם ר' ס' 51.9 לאוגדן זה

48.3

תכנית הכוננויות המחלקתית תיערך על ידי המנהל באישורו של מנהל בית החולים.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 36(ה)

48.4

למען הסר ספק מובהר כי כל מכסת הכוננויות תחולק על ידי מנהל מח' הרדמה בהתאם לכללים המפורטים בהסכם.

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 6.3

 

48.5

כל מכסת הכוננויות המתוכננות בפתולוגיה תחולק על ידי מנהל מח' פתולוגיה בהתאם לכללים המפורטים בהסכמים קודמים.

הסכם קיבוצי מיום 1.6.90 ס' 4.3.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH