מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
47. כוננויות - מכסות
47.1

מספר הכוננים יהיה לפחות זהה למספר המחלקות, או דו-המחלקות הזהות, שבהן קיים תורן. 

פסיקת גביש 25.8.74 ס' 16

47.2

מכסת כוננויות מתוכננות למחלקות ויחידות עם מיטות (פחות מ-30)

ביחידות המפורטות להלן המכסה תהיה של 30/31 כוננויות מתכוננות לחודש מותנה ב-2 מומחים העובדים על תקן המחלקה, או מלוי כל הכוננויות מעל 20 ע"י כונן חוץ. כאשר יש רופא מומחה אחד ואין אפשרות להיעזר בכונן חוץ, יהיה השרות מכוסה ע"י 20 כוננויות מתוכננות בחודש.

היחידות: א.א.ג.; נוירולוגיה; נוירוכירורגיה; נפרולוגיה; עיניים; אורולוגיה; פסיכיאטרייה; פלסטיקה; פה ולסת; אורטופדיה; טיפול נמרץ לב; טיפול נמרץ נשימתי וכירורגי כללי; טיפול מיוחד בילוד (פגים); כירורגית חזה ולב; עור; אונקולוגיה.

השלמה לפסיקת גביש 28.7.77 ס' 3

47.3

מחלקות המוגדרות כמקצועות מיון

בכל המחלקות המוגדרות כמקצועות מיון לפי הסכם 29.11.76 דהיינו: פנימית, כירורגית, נשים, ילדים, חדר לידה ואורתופדיה או טראומטולוגיה, יהיה כונן מתוכנן מדי יום.

השלמה לפסיקת גביש מיום 28.7.77 ס' 5.

47.4

כוננויות ביחידות נוירוכירורגיה, כירורגית כף היד וכלי דם
באותן יחידות (בתחום נוירוכירורגיה, כירורגית כף יד וכלי דם) שבהן יש רק רופא מומחה אחד, תישאר המכסה של הכוננויות המתוכננות במיון ליחידה כנהוג היום, 20 כוננויות במקום 30, ואולם כאמור יהיו אלו כוננויות מיון במקום כוננויות מחלקה.

פסיקת שוהם 3.7.85 ס' א4

47.5

מכסת כוננויות מתוכננות למכונים, יחידות ללא מיטות, ויועצים
המכסה תהיה 30/31 כוננויות מתוכננות לחודש. השירות יהיה מכוסה ע"י היחידה במשך כל החודש בכל מקרה.
 

כאשר רק רופא מומחה אחד נמצא ביחידה, במשך כל החודש, יהיה  זכאי לתמורה עבור ביצוע 20 כוננויות מתוכננות בלבד.


פתולוגיה; המטולוגיה ו/או בנק הדם; פסיכיאטריה; פלסטיקה; א.א.ג.; נוירולוגיה; נוירוכירורגיה; עיניים; פה ולסת; עור; קרדיולוגיה; אונקולוגיה; אורולוגיה; נפרולוגיה;

מחלות קיבה ומעיים (גסטרואנטרולוגיה); מחלות ריאה - בתנאי שאין מכסת כוננויות ליחידה לטיפול נמרץ נשימתי כללי; רפואה גרעינית.

בנוסף ליחידות הקיימות יהיו ביחידות הבאות 30 כוננויות מתוכננות בחודש: שיקום; גריאטריה, סיווג רקמות, אימונולוגיה קלינית; כוויות,
T.C סומוגרף); אנגיו ו-S.U (אולטרסאונד) וזאת החל מ 1 באפריל 1985.

השלמה לפסיקת גביש 28.7.77 ס' 1

 

עדכון בהסכם קיבוצי מיום  15.3.79 ס' 40(ג)

 

השלמה לפסיקת גביש 28.7.77 ס' 1

הסכם  קיבוצי מיום  15.3.79 ס' 40ב'

פסיקת שוהם 3.7.85 ס' 5

47.6

כוננויות בפתולוגיה וברפואה משפטית
מכסת הכוננויות המוקצות לנושא הפתולוגיה בכל בית חולים ובמכון לרפואה משפטית תתוגבר בהתאם לצורכי העבודה, כדלהלן: 

הסכם קיבוצי מיום   1.6.90 ס' 4.1

47.6.1

בבתי החולים בהם תהיה יחידה מקצועית אחת תיווסף מכסה של 10 כוננויות מתוכננות לחודש.

 

47.6.2

בבתי החולים ובמכון לרפואה משפטית בהם יהיו 2 יחידות מקצועיות תיווסף מכסה של 30/31 כוננויות מתוכננות לחודש.

 

47.6.3

בבתי החולים בהם יהיו 3 יחידות מקצועיות תיווסף מכסה של 40 כוננויות מתוכננות לחודש.

 

47.6.4

כהוראת מעבר מוסכם על הצדדים כי אם תוך חודשיים מיום חתימת הסכם זה לא תוקמנה יחידות מקצועיות כאמור בבית חולים מסוים, תתוסף באותו בית חולים מכסה של 10 או 30/31 כוננויות מתוכננות בהתאם למוסכם, ואם לא תסתיים ההקמה בבית חולים על אזורי תוך 4 חודשים תתוסף מכסה של 10 כוננויות מתוכננות באותו בית חולים.  

הסכם קיבוצי מיום 1.6.90 ס' 4.4

47.7

כוננויות ביחידות הרדמה ומכוני רנטגן:

 

47.7.1

מכסת הכוננויות המתוכננות ליחידות ההרדמה ולמכוני הרנטגן ללא מיטות בהם, תהיה מכסה של לפחות 30/31 יום בחודש ללא קשר למספר המומחים.

השלמה לפסיקת גביש 28.7.77 ס' 2

47.7.2

בבתי החולים בהם יש 1-2 יחידות מקצועיות בהרדמה תיווסף מכסה של 30/31 כוננויות מתוכננות לחודש.

הסכם קיבוצי מיום   6.10.88 ס' 6.1.2

47.7.3

בבתי החולים בהם יש 3 יחידות מקצועיות בהרדמה ומעלה תיווסף מכסה של 60/62 כוננויות מתוכננות לחודש. 

הסכם  קיבוצי מיום  6.10.88 ס' 6.1.3

47.7.4

כהוראת מעבר מוסכם על הצדדים כי אם תוך חודשיים מיום חתימת הסכם זה לא תוקמנה יחידות מקצועיות כאמור, בבי"ח מסוים, תתוסף באותו בי"ח מכסה של 30/31 כוננויות מתוכננות (למעט פורייה ואילת), ואם לא תסתיים ההקמה בבית חולים על-אזורי תוך 4 חודשים, תתוסף מכסה של עוד 30/31 כוננויות מתוכננות באותו בית חולים. 

הסכם 6.10.88 ס' 6.4

47.8

כוננויות מעבדה מיקרוביולוגיה וביוכימיה רופאים ובעלי Ph.D
מעבדה אשר יש בה רופא מומחה או בעל D.Ph המקבל שכר מושווה לשכר רופאים, תקבל מכסה של 15 כוננויות מתוכננות בחודש ותמורת זאת יינתן השירות במשך כל החודש.

השלמה לפסיקת גביש 28.7.77 ס' 6 והבהרות ראש שירותי אשפוז במשרד הבריאות מ-4.1.78.

47.9

כוננויות לרופאי בריאות הנפש בבתי"ח פסיכיאטריים ממשלתיים

 

47.9.1

החל מיום 1.1.96 יהיו זכאים רופאי בריאות הנפש בבתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים ובמחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים צפת ואשקלון לתוספת 308 כוננויות מחלקה ו-54 כוננויות מיון לחודש.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 7

47.9.2

החל מיום 1.6.97 יהיו זכאים רופאים כאמור לתוספת נוספת של 212 כוננויות מחלקה ו-26 כוננויות מיון לחודש.

 

47.9.3

מכסת הכוננויות הנוספת כאמור תוקצה ע"י הנהלת משרד הבריאות בהתאם לצורכי בתי החולים.

 

47.10

תוספת 30 כוננויות מחלקה למחלקה פנימית אשפוזית או יחידה אשפוזית פנימית

החל מ-1.6.94 תהיה זכאית כל מחלקה פנימית אישפוזית או יחידה אישפוזית פנימית ל-30 כוננויות מחלקה בנוסף לכוננויות ותורנויות מיון, כפי שנקבעו בהסכמים ובהסדרים הקיימים ערב חתימת הסכם זה. סעיף זה יחול על כל בית חולים כללי שיש בו 2 מחלקות פנימיות ומעלה.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 8.2

 

ועדת מעקב מיום 29.8.94 ס' 7.

47.11

בבתי חולים כלליים בהם קיימת מחלקה לרפואה דחופה ושהוכרו ע"י משרד הבריאות כמרכז טראומה, יש למנות רופא כונן לנושא טראומה מקרב הכוננים בתחום.

חוזר מנהל הרפואה מס' 62/99 מיום 7.12.99

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH