מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
35. שילוב וביטול תוספות

35.1

תוספת השחיקה בהתאם להסכם מיום 19.1.84 ו-31.1.84 וותק שחיקה שולבו בטבלת השכר ויבוטלו כתוספות עצמאיות עם הפעלת טבלת השכר מיום 1.9.86 ולא תהיה לגביהם כל תביעה לרבות תביעה לחידושם;

 

תוספת העלות בגובה 3% עפ"י "הסכם העיבוי"; תוספת הדרגות עפ"י סעיף 8 להסכם הקיבוצי (מסגרת) לשנים 1984-1986 מיום 24.6.84 וכן קידום העובדים בדרגה עפ"י "הסכם המסגרת" כלולים בטבלת השכר מיום 1.9.86 ומהווים חלק ממנה;

 

הסכם קיבוצי מיום 5.2.87 סעיפים 7 ו-9

35.2

התוספות דלהלן שולבו בשכר המשולב והן בטלות כרכיבים עצמאיים ולא תהיינה כל תביעות לחידושן: גמול השכלה, ספרות מקצועית, גמול אקדמי רפואי, תוספת 4% לרופאי מרפאות ובריאות הציבור, תוספת משפחה.

 

נספח לזכ"ד מיום 5.7.83

ס' 6

(תוספת 4% הוענקה בהסכם קיבוצי מיום 2.4.81).

 

35.3

החל מיום 1.6.94 יבוטלו ולא ישולמו התוספות הבאות: 

 • תוספת בית חולים על פי סעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79.
 • תוספת בית חולים מוקטנת על פי סעיף 20 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.
 • תוספת תמורת תפוקה על פי סעיף 19.2 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91
 • תוספת תמורת תפוקה מוגדלת על פי סעיף 20 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.
 • ניכוי מתוספת תמורת תפוקה על פי סעיף 19.5 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.
 • תוספת קהילה על פי סעיף 26 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.
 • תוספת טיפול גריאטרי לרופאי מרפאות ותוספת אמבולטורית על פי סעיפים 7 ו-8 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79.
 • תוספת תיאום על פי סעיף 5.3 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.
 • יבוטלו, החל מיום 1.6.94, סעיפים 20, 19 ו-26 על כל סעיפי המשנה שבהם להסכם 1991 (תוספת תפוקה 1991 ותוספת קהילה).
 • יבוטלו החל מיום 1.6.94 סעיף 18 ונספח ז' להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91 (ססיות 1984).
 • יבוטלו החל מיום 1.7.94 ססיות 1984 לרופאים המומחים כאמור שם ובהתאמה. 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.6

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.7– 5.9.

35.4

בטבלאות השכר החדשות נכללו התוספות הבאות: תוספת השכר עפ"י ההסכם הקיבוצי מיום 6.10.88 (במקור 75 ₪) ותוספת השכר עפ"י הסכם 11.10.92

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.4

35.5

תוספת רבע (1/4) משרה המשולמת לרופאים בקופת חולים המפורטים בסעיף 1 לנספח ג' להלן לא תשולם החל מיום 1.4.91. יש לקזז תשלומים אשר שולמו בגין התוספת כאמור החל מיום 1.4.1991 מההפרשים ומהתשלומים הנובעים מהסכם קיבוצי מיום 21.7.91.

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לשנות את מספר שעות העבודה של רופאים אלו כפי שהיו ערב חתימת הסכם 21.7.91, או להפחית ממחויבותם לעבודה נוספת במידה הצורך, אם היתה וכפי שהיתה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.2.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH