מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
30. החזר הוצאות: רכב

30.1

מנהלי בתי חולים, סגני מנהלי בתי חולים ורופאים מחוזיים במשרד הבריאות.

 

 

30.1.1

מנהל בית חולים זכאי להחזר הוצאות רכב לפי דרגת ניידות ד'.

 

 

30.1.2

סגן מנהל בית חולים זכאי להחזר הוצאות רכב לפי דרגת ניידות ב'.

 

נספח י' להסכם קיבוצי מיום 15.3.79. (בהסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 22 בוטל החזר הוצאות רכב לרופאי בתי חולים שנקבע בסיכום דברים מ-20.10.77 ובהסכם 15.3.79).

 

30.1.3

החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים הרופאים המחוזיים במשרד הבריאות לרמת ניידות רכב ד'. כמו כן מוסכם כי החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים סגני הרופאים המחוזיים במשרד הבריאות והרופאים הנפתיים לרמת נידות רכב ג'.

 

למען הסר ספק, חובת הדיווח כמקובל עפ"י הנחיות נציב שירות המדינה והחשב הכללי במשרד האוצר חלה על כל רופא כאמור לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס 12

30.2

השתתפות בנסיעות, החזקת רכב וביקורי בית - רופאי המרפאות

 

 

 

30.2.1

רופאי המרפאה (למעט רופאים באזורי מצוקה), אשר להם רכב פרטי יקבלו השתתפות בהחזקת רכב לפי חישוב של 8,400 ק"מ לשנה בלבד.

 

 

הסכם מיום 23.2.78 ס' ב(1)1.1.

30.2.2

רופאי המרפאות באזורי מצוקה (כפי שהוגדרו ע"י מרכז קופ"ח) יקבלו השתתפות בהחזקת רכב לפי חישוב של 10,000 ק"מ לשנה בלבד.

הסכם  מיום 23.2.78 ס' ב(1)1.2.

 

 

מחוז

אזור מצוקה סוג א'

חוזר מרוכז "שירותי בריאות כללית" 11/78 מיום 19.3.78

ירושלים

בית שמש

העמק

בית שאן

הגליל

קרית שמונה, חצור, מרפאת כנען-צפת

חיפה - הגליל המערבי

שלומי, כרמיאל, מעלות,

יהודה

מרפאת יבנה-חולות, קרית מלאכי

הנגב

שדרות, נתיבות, אופקים, ירוחם, מצפה רמון

 

 

 

30.2.3

התמורה בעד הקילומטרים תהיה בהתאם לתעריפי החשב הכללי.

 

 

30.2.4

רופא המקבל השתתפות בהחזקת רכב עבור רכבו הפרטי, יהיה חייב להשתמש בו גם לצורכי ביקורי בית אשר יבצע.

 

 

30.2.5

רופאים אשר אין להם רכב פרטי יקבלו החזר נסיעה ברכב ציבורי + 20%.

הסכם מיום 23.2.78 ס' ב(1)1.7.

 

30.2.6

הסדר זה מבטל כל הסדרים של החזקת רכב והחזר נסיעות קודמים שהיו בתוקף.

 

הסכם  מיום 23.2.78 ס' ב(1)1.8.

30.2.7

הרופאים יהיו זכאים החל מ-1.7.89 לקבל התמורה הגבוהה בין השתתפות בהוצאות אחזקת רכב עפ"י ההסכם הקיבוצי לבין החזר עפ"י הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית (בהתאם לדיווח והצהרות עפ"י הכללים וההוראות).

במידה והחזר הוצאות הנסיעה עפ"י תחבורה ציבורית גבוה יותר, יימשך התשלום עבור השתתפות בהוצאות אחזקת רכב עפ"י ההסכם הקיבוצי והיתרה כהפרש.

 

סיכום פגישה מיום 28.6.89 בנושא רפואת הקהילה (ארק"ח +"כללית").

30.3

החזר הוצאת בית חולים ביקור חולים
הרופאים זכאים להחזרי נסיעות, קצובת טלפון וארוחות – לפי התעריף המתפרסם והמתעדכן על ידי החשכ"ל.

הסכם קיבוצי מיום 2.11.2007 ס' 17

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH