מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
26. תוספת ניהול

26.1

מנהלי בתי חולים וסגני מנהלי בתי חולים, שאינם מנהלי מחלקות, יחידות, מכונים ומרפאות חוץ, יקבלו תוספת ניהול בגובה 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

התוספת תהיה שכר לכל דבר ועניין ותשולם למנהל או לסגן המנהל רק כל עוד הם עובדים על התנאים המפורטים לעיל.

פסק בורר 3.7.85 ס' א(8)

הוראה מפורשת כי התוספת היא שכר לכל דבר ועניין מופיעה בס' 5.2.1(ב) להסכם קיבוצי מיום 21.7.1991

26.2

החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים רופאי מנהל בכירים הממלאים אחד התפקידים המפורטים ברשימת התפקידים המצורפת להסכם קיבוצי מיום 21.7.91 כנספח ג' לתוספת שכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

תוספת השכר הינה שכר לכל דבר ועניין.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (א)) ן-5.2.1 (ב)

לרשימת התפקידים ר' סעיף 1 לנספח ב' לאוגדן זה

26.3

מובהר כי רופאים כאמור הממלאים יותר מתפקיד אחד יהיו זכאים לתוספת 22% מכוח תפקיד אחד בלבד.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (ג')

26.4

בנוסף לרשימת בעלי התפקידים שהיו זכאים ערב חתימת הסכם 20.6.94 לתוספת שכר בשיעור 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה, כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועפ"י תנאי הסעיף, יהיו זכאים החל מיום 1.6.94 רופאי מנהל בכירים הממלאים אחד מהתפקידים המפורטים בסעיף 3 לנספח ג' שלהלן לתוספת זו.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6 (בסעיף זה פורטו גם הזכאויות לתוספת מקצועות מיוחדים, לחופשת השתלמות בת 130 יום ולהפרשת מעסיק לקרן השתלמות בשיעור 11.5%. הפירוט מופיע באוגדן זה בפרקים המתאימים עפ"י השיוך הנושאי.

לרשימת התפקידים ר' סעיף 2לנספח ב' לאוגדן זה

26.5

רופאים כאמור, אשר ערב חתימת הסכם 20.6.94 היו זכאים להטבות המפורטות בס"ק 6.4-6.1 להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 יהיו זכאים לקבל את ההטבות מכוח סעיף זה בלבד ובלבד שהרופא לא יקבל ההטבה פעמיים.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6.5. (הסעיף המקורי מדבר על כלל ההטבות למנהלים (תוספת 22%, מקצועות מיוחדים, הפרשת מעסיק לקרן השתלמות בשיעור 11.5%, חופשת השתלמות של 130 יום כל 6 שנים)

26.6

למען הסר ספק, התוספת לפי סעיף זה תחול גם על גמלאים אשר ערב פרישתם מלאו את אחד מהתפקידים המפורטים בנספח ג' לאוגדן זה להלן.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (ד').

26.7

החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים רופאים בתפקיד של מנהל שירותי בריאות הציבור ברשויות מקומיות בהן לפחות 160000 תושבים (בכל רשות לא יותר ממנהל אחד) לתוספת שכר של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

תוספת השכר הינה שכר לכל דבר ועניין.

רופא מנהל כנ"ל אשר מקבל כבר עתה תוספת או תוספות שאינם מעוגנות בהסכמים ארציים תקפים יבחר באחת משתי התוספות ויכולה להיות הגדולה ביניהן.

התוספת הנ"ל חלה גם על גמלאים שמלאו את התפקיד הנ"ל בעבר.

הסכם קיבוצי מיום 14.12.92, ס' 6.

4.

החל מיום 1.2.2012, רופאי מינהל בכירים במשרד הבריאות שמועסקים בתפקידים המנויים בסעיף 2 להלן, יהיו זכאים להטבות המנויות להלן: א. תוספת השכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועל פי תנאי הסעיף.

 

5.

להלן רשימת בעלי התפקידים הזכאים להטבות המנויות בסעיף 1 לעיל:

 

 

 1. מנהל האגף לרפואה קהילתית
 2. מנהל מחלקת בקרה על קופות החולים
 3. מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים
 4. מנהל המחלקת לבקרה רפואית
 5. מנהל המחלקת לנהלים וסטנדרטים
 6. מנהל מחלקת נהלים וסטנדרטים בקהילה
 7. מנהל המחלקה לקביעת סטנדרטים, נוהלים ואכיפה
 8. מנהל המחלקה לטפול בהתמכרויות
 9. מנהל האגף לאפידמיולוגיה
 10. מנהל מחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
 11. מנהל מחלקה לגנטיקה
 12. מנהל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית
 13. מפקח רפואי ראשי על ספקי בריאות הנפש
 14. מנהל המחלקה לבריאות העובר
 15. סגן מנהל המרכז לבקרת מחלות

 

 

1. מובהר כי בנספח להסכם הקיבוצי, במקום "מנהל מחלקה לבריאות השן" יבוא "מנהל האגף לבריאות השן".

 

 

2. החל מהראשון לחודש שלאחר 30 יום ממועד החתימה על החלטה זו, רופאי מינהל בכירים במשרד הבריאות שמועסקים בתפקיד מנהל/ת המחלקה לשירותים דנטליים ומנהל/ת המחלקה למקצועות דנטליים, יהיו זכאים להטבות המנויות להלן:

 

 

א. תוספת השכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועל פי תנאי הסעיף.

ב. תוספת מקצועות מיוחדים לרופאים הזכאים כמפורט בסעיף 1 לנספח ה' להסכם הקיבוצי מיום  20.6.1994 ובתנאי שעוסקים במינהל רפואי.

ג. חופשת השתלמות בשכר בהתאם לאמור בסעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979 ולסעיף 41 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011.
 

 

 

3. למען הסר ספק, מובהר כי רופאים המכהנים בתפקידים כאמור בסעיף 2 יהיו זכאים להטבות המפורטות לעיל מכוח החלטה זו בלבד ובכל מקרה לא יהיה רופא כאמור זכאי לקבל הטבה כלשהי פעמיים.
 

 

 

4. למען הסר ספק, בעלי התפקידים המנויים בסעיף 2 לעיל לא יהיו זכאים להפרשות המוגדלות לקרן השתלמות ושיעור ההפרשות יהיה 7.5% מעסיק ו-2.5% עובד.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH