מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
25.מענק יובל

25.1

החל מיום 1.1.2000 ישולם מדי שנה, במשכורת חודש ספטמבר, לרופאים המועסקים 30 שנה ומעלה, עד 31 באוגוסט של כל שנה, במצטבר, בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה, ובשירות שלש הערים הגדולות והרשויות המקומיות ובבתי החולים שערי צדק, ביקור חולים, לניאדו ומשגב לדך, ובשירות קבע בצה"ל כרופא, מענק יובל בשיעור 60% מהשכר המשולב והתוספות אשר הוסכם כי ייכללו בבסיס לחישוב ערך יום. ותק לעניין המענק יכלול ותק עבור שירות חובה בצה"ל.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 5.

 

 

25.2

מובהר בזאת כי סעיף זה לא יחול על רופאים בשירותי בריאות כללית המקבלים תמורה לעבודתם לפי כמות ביצוע בלבד.

 

 

25.3

מובהר בזאת כי בסיס החישוב של מענק היובל עבור רופאים שהינם חברי הסגל האקדמי בבית החולים הדסה, יהיה השכר לערך יום של רופא בדרגה ובוותק שלפיהם מחושבת התמורה המשולמת לו בגין עבודה נוספת. המענק ישולם יחסית לחלקיות המשרה ולחלקיות תקופת העסקה תקופת העסקה בתקופה שבה משולם המענק.

 

הוראות ביצוע הסכם 13.7.00 - חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה (הער/11/2000 (50) מיום 26.7.00

 

25.4

גמלאים בפנסיה תקציבית זכאים לתשלום מענק יובל עפ"י תנאי הזכאות המקובלים בשירות המדינה ובלבד ששיעור מענק היובל (60%) והוותק המזכה במענק יובל (30 שנה) יהיו כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

 

מכתב לוואי להסכם קיבוצי מיום 13.7.00.

25.5

יש להביא בחשבון את תקופת הסטאז' של רופא לצורך חישוב תקופת השירות המזכה במענק יובל, ובלבד שהרופא הועסק, בתקופת הסטאז' בשירות המעסיקים. תחולת האמור לעיל הינה החל מתשלום מענק היובל לשנת 2003.

 

מכתב הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 21 בדצמבר 2003

"המעסיקים" הם כמפורט בחוזר ביצוע של הממונה על השכר מיום 26.7.00:

החתומים על ההסכם הקיבוצי; 3 הערים הגדולות והרשויות המקומיות, בתי החולים שערי צדק, ביקור חולים, לניאדו, משגב לדך, שירות קבע בצה"ל.

 

מכתב שירותי בריאות כללית מיום 4.8.2005

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH