מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
25.מענק יובל

25.1

החל מיום 1.1.2000 ישולם מדי שנה, במשכורת חודש ספטמבר, לרופאים המועסקים 30 שנה ומעלה, עד 31 באוגוסט של כל שנה, במצטבר, בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה, ובשירות שלש הערים הגדולות והרשויות המקומיות ובבתי החולים שערי צדק, ביקור חולים, לניאדו ומשגב לדך, ובשירות קבע בצה"ל כרופא, מענק יובל בשיעור 60% מהשכר המשולב והתוספות אשר הוסכם כי ייכללו בבסיס לחישוב ערך יום. ותק לעניין המענק יכלול ותק עבור שירות חובה בצה"ל.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 5.

 

 

25.2

מובהר בזאת כי סעיף זה לא יחול על רופאים בשירותי בריאות כללית המקבלים תמורה לעבודתם לפי כמות ביצוע בלבד.

 

 

25.3

מובהר בזאת כי בסיס החישוב של מענק היובל עבור רופאים שהינם חברי הסגל האקדמי בבית החולים הדסה, יהיה השכר לערך יום של רופא בדרגה ובוותק שלפיהם מחושבת התמורה המשולמת לו בגין עבודה נוספת. המענק ישולם יחסית לחלקיות המשרה ולחלקיות תקופת העסקה תקופת העסקה בתקופה שבה משולם המענק.

 

הוראות ביצוע הסכם 13.7.00 - חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה (הער/11/2000 (50) מיום 26.7.00

 

25.4

גמלאים בפנסיה תקציבית זכאים לתשלום מענק יובל עפ"י תנאי הזכאות המקובלים בשירות המדינה ובלבד ששיעור מענק היובל (60%) והוותק המזכה במענק יובל (30 שנה) יהיו כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

 

מכתב לוואי להסכם קיבוצי מיום 13.7.00.

25.5

יש להביא בחשבון את תקופת הסטאז' של רופא לצורך חישוב תקופת השירות המזכה במענק יובל, ובלבד שהרופא הועסק, בתקופת הסטאז' בשירות המעסיקים. תחולת האמור לעיל הינה החל מתשלום מענק היובל לשנת 2003.

 

מכתב הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 21 בדצמבר 2003

"המעסיקים" הם כמפורט בחוזר ביצוע של הממונה על השכר מיום 26.7.00:

החתומים על ההסכם הקיבוצי; 3 הערים הגדולות והרשויות המקומיות, בתי החולים שערי צדק, ביקור חולים, לניאדו, משגב לדך, שירות קבע בצה"ל.

 

מכתב שירותי בריאות כללית מיום 4.8.2005

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH