מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
24. מענק חד-פעמי

24.1

במשכורת חודש יולי 2000, ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט 2000, ישולם לרופאים מענק חד פעמי, בגין התקופה שמיום 1.7.98 ועד יום 30.6.2000 (להלן: "התקופה שבגינה משולם המענק").

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 4.

 

 

24.2

המענק ישולם לרופאים אשר היו מועסקים בשירות המעסיקים בתקופה שבגינה משולם המענק, לרבות רופאים אשר פרשו לגמלאות במהלך התקופה בגינה משולם המענק.

 

 

24.3

המענק יחושב לכל רופא בהתאם לחלקיות משרתו בכל חודש, ובהתאם לחודשים בהם הועסק הרופא בשירות המעסיק, בתקופה בגינה משולם המענק.

 

 

24.4

בסיס החישוב של המענק יהיה 4.375% משכרו החודשי של הרופא בכל אחד מהחודשים שבהם היה מועסק מתוך התקופה שבגינה משולם המענק.

לעניין סעיף זה, שכר חודשי השכר המשולב, תוספות שכר, תשלום עבור עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות ולמעט תוספות המשולמות על בסיס שנתי, תוספות חד-שנתיות ותוספות חד-פעמיות.

 

 

24.5

המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, ולא יהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, חישוב ערך יום, תשלום עבור עבודה נוספת וגמלאות, ולא יבוצעו בגינו הפרשות לקרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

 

 

24.6

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המענק החד-פעמי כולל הפרשות מעסיק לקרן השתלמות, הפרשות לקופות גמל, והפרשות פנסיוניות.

 

 

24.7

יש לשלם המענק החד פעמי לרופאים תורני חוץ שעבדו בתקופה שמ-1.7.98 ועד 30.6.00 עפ"י האמור בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

מכתב הממונה על השכר מיום 25.9.00).

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH