מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
24. מענק חד-פעמי

24.1

במשכורת חודש יולי 2000, ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט 2000, ישולם לרופאים מענק חד פעמי, בגין התקופה שמיום 1.7.98 ועד יום 30.6.2000 (להלן: "התקופה שבגינה משולם המענק").

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 4.

 

 

24.2

המענק ישולם לרופאים אשר היו מועסקים בשירות המעסיקים בתקופה שבגינה משולם המענק, לרבות רופאים אשר פרשו לגמלאות במהלך התקופה בגינה משולם המענק.

 

 

24.3

המענק יחושב לכל רופא בהתאם לחלקיות משרתו בכל חודש, ובהתאם לחודשים בהם הועסק הרופא בשירות המעסיק, בתקופה בגינה משולם המענק.

 

 

24.4

בסיס החישוב של המענק יהיה 4.375% משכרו החודשי של הרופא בכל אחד מהחודשים שבהם היה מועסק מתוך התקופה שבגינה משולם המענק.

לעניין סעיף זה, שכר חודשי השכר המשולב, תוספות שכר, תשלום עבור עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות ולמעט תוספות המשולמות על בסיס שנתי, תוספות חד-שנתיות ותוספות חד-פעמיות.

 

 

24.5

המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, ולא יהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, חישוב ערך יום, תשלום עבור עבודה נוספת וגמלאות, ולא יבוצעו בגינו הפרשות לקרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

 

 

24.6

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המענק החד-פעמי כולל הפרשות מעסיק לקרן השתלמות, הפרשות לקופות גמל, והפרשות פנסיוניות.

 

 

24.7

יש לשלם המענק החד פעמי לרופאים תורני חוץ שעבדו בתקופה שמ-1.7.98 ועד 30.6.00 עפ"י האמור בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

מכתב הממונה על השכר מיום 25.9.00).

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH