מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
21. תוספת למקבלי תוספת פריפריה א'

21.1

החל מיום 1.7.00 יהיו הרופאים המומחים המועסקים בבתי החולים הממשלתיים ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית, ואשר זכאים לתוספת פריפריה, זכאים לתוספת חדשה בהתאם לסכומים המפורטים להלן (להלן: "התוספת"):

 

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 6, ועדת מעקב מיום 12.10.00.

להגדרת האזורים הפריפריים ראה ס' 19.1 לעיל ו-21.2 להלן.

 

 

 

מקבל התוספת

סכום* התוספת בהתאם לאזור פריפריה (על-פי ההסכם הקיבוצי מיום 21.7.91)

ועדת מעקב מ-12.10.00

פריפריה 1

פריפריה 2

פריפריה 3

מנהל

616 ש"ח

416 ש"ח

216 ₪

מנהל

613 ש"ח

416 ש"ח

216 ש"ח

מומחה שאינו מנהל

316 ש"ח

216 ש"ח

116 ש"ח

 

*הסכומים מעודכנים לאוקטובר 2000. לסכומי התוספת המעודכנים, ר' נספח א' ס'  6.1 לאוגדן זה

לעניין זה:
מנהל
מנהל בית חולים וסגנו, מנהל מחלקה או מכון וסגנו, סגן מנהל מחלקה או מכון בכיר, מנהל יחידה מקצועית, מנהל מרפאה בבית-חולים, מנהל חדרי מיון ומנהל מרפאות חוץ.

 

מומחה שאינו מנהל מומחה (מדרגה 4 ומעלה) שאינו נושא תפקיד של מנהל כאמור.

 

 

21.2

ביה"ח פרדס חנה ייכלל בתשלום בגין תוספת פריפריה עפ"י הסכם הרופאים מיום 13.7.2000 כפריפריה רמה 3.

 

מכתבי המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה מ-26.10.00 ומ- 15.8.01

 

21.3

התוספת תעודכן במועדי ובשעורי תוספת היוקר.

התוספת תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורין, לעניין הפרשות לקרן פנסיה, לקרן השתלמות ולעניין גמלאות על פי חוק שרות המדינה (גמלאות) התש"ל 1970, אך לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

הסכם קיבוצי מיום  13.7.00 ס' 6.2 ו-6.3

 

21.4

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוספת תשולם בגין היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.2000 ס' 6.4

 

21.5

המדינה מתחייבת לפעול להכרה בתוספת החדשה שתיווצר כתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) התש"ל-1970.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.2000 ס' 6.5

התוספת הוכרה בהחלטת הממשלה מיום 4.3.01 בתוקף מ-1.7.00

 

21.6

האמור בסעיף 3.5 להסכם 13.7.00 יחול לגבי התוספת בהתאמה.

ועדת המעקב מ-12.10.00 (סעיף 3.5 להסכם הנ"ל מובא בסעיף 23.5 להלן - התוספת השקלית).

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH