מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
19. תוספת פריפריה א'

19.1

רופאים מומחים לרבות מנהלים כהגדרתם בסעיף זה להלן המועסקים בבתי החולים הממשלתיים אשר יפורטו להלן יהיו זכאים החל מ-1.4.91 לתוספת שכר חודשית פריפריה א'. 

בתי חולים:

בי"ח צפת ופוריה להלן פריפריה - 1. בי"ח נהריה, אשקלון, בי"ח לבריאות הנפש באר שבע, להלן פריפריה - 2.

בי"ח חדרה, בי"ח לבריאות הנפש שער מנשה ובי"ח פרדסיה להלן פריפריה 3. 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.1 ו-23.2

 

19.2

תוספת פריפריה א' תשולם למומחים בהתאם לוuתק ולתפקיד כמפורט להלן:

מומחה א' - רופא מומחה המועסק בבתי החולים המנויים לעיל, בשנתיים הראשונות.

מומחה ב' - רופא מומחה המועסק בבי"ח המנויים לעיל תקופה העולה על שנתיים ברציפות כמומחה ואיננו מנהל.

מנהל - מנהל בי"ח וסגנו, מנהל מחלקה או מכון וסגנו, סגן מנהל מחלקה או מכון, מנהל יחידה מקצועית, מנהל מרפאה בבית חולים, מנהל חדר מיון ומנהל מרפאות חוץ.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.3.

19.3

סכומי התוספת מפורטים בנספח א' ס' 6.1 לאוגדן זה והם יעודכנו במועדי תשלום תוספת היוקר ועפ"י שיעוריה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.4

19.4

התוספת תעודכן במועדי תוספת היוקר ועל פי שיעוריה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.5

19.5

התוספת היא שכר לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב ערך יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.6

19.6

אין בתוספת זו כדי לפגוע בתוספת פריפריה המשולמת עפ"י פסיקת הבורר שוהם מיום 3.7.85.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.7

לפסיקת הבורר שוהם ראה ס' 18 לעיל.

19.7

קופת חולים בשיתוף עם נציגי הר"י תערוך בדיקה של שכר הרופאים בבתי חולים בפריפריה א' כאמור בזכ"ד מיום 20.10.77, אשר סוכם מתוקף סעיף 39 שבזכ"ד מיום 29.11.76. הבדיקה תסתיים לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר חתימת הסכם זה.

במידה וימצא כי מכלול תנאי השכר הניתנים לרופאי בתי החולים של קופת חולים בפריפריה א' נמוך מזה של רופאי בתי החולים הממשלתיים המפורטים בסעיף זה 23.2 להסכם קיבוצי מיום 21.7.91, יובא הנושא להכרעת ועדת המעקב, לרבות מועד תחילה, ובלבד שכל תוספת אשר יוחלט עליה, אם יוחלט, לא תעלה על תוספת פריפריה א'.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.8.

(לפירוט בתי החולים באזור פריפרי א' כמפורט בזכ"ד מיום 20.10.77 ראה ס' 18 לעיל).

ועדת מעקב מיום 27.3.95 (ר' ס"ק 19.7 להלן).

לס"ק 23.2 להסכם הנ"ל, ר' ס"ק 19.1 לעיל

19.8

להלן מסקנות ועדת המעקב שהוקמה מכוח סעיף 23.8 להסכם 21.7.91. 

  • בתי החולים העמק וסורוקה יוגדרו כפריפריה 2.
  • הרופאים המומחים בבתי החולים הנ"ל יהיו זכאים לתוספת עפ"י הכללים המפורטים בסעיף זה.
  • למען הסר ספק, כל ההטבות (לרבות קרנות) ותשלומי השכר החריגים שנהגו בבתי החולים הנ"ל בטלים.
  • תחילת ההסדרים כמפורט לעיל החל ב-1.1.93.

ועדת מעקב קופ"ח כללית מ-11.5.93.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH