מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
10. תוספת בריאות הציבור

 

 

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94, ס' 17 – עדכון להסכם 21.7.91, ס' 24

10.1

החל מיום 1.1.94 יהיו זכאים רופאי תחנות האם והילד, תחנות לבריאות הנפש והתפתחות הילד, רופאי בתי ספר, רופאי הביטוח הלאומי ורופאי משרד הביטחון, משרד התחבורה ומשרד העבודה והרווחה לתוספת בריאות הציבור.

נספח השלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 ס' 17.1; החלטת ועדת מעקב  מיום 29.8.94 ס' 3

10.2

סכום התוספת לרופאי תחנת אם וילד, תחנות לבריאות הנפש והתפתחות הילד ורופאי בתי ספר יהיה 2300 ₪*.

נספח השלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.1994 ס' 17.1.1

10.3

רופאים המפורטים בסעיף 17 (1) לנספח ההשלמה להסכם 20.6.94, אשר אינם מומחים ואינם מתמחים ותחילת עבודתם מ-1.3.97 ואילך יהיו זכאים לתוספת בריאות הציבור שסכומה מ-1.3.97 1,644.31 ₪*. הוראת סעיף זה לא תחול על הרופאים בשלטון המקומי.

ועדת מעקב מיום 24.6.97. (לסעיף 17.1 לנספח ההשלמה, ר' ס' 10.2 לעיל)

10.4

סכום התוספת לרופאי הביטוח הלאומי, לרופאי משרד הביטחון ולרופאים העובדים במשרד העבודה והרווחה יהיה 1594 ₪*.

החלטת ועדת מעקב מיום 29.8.94 ס' 3 ו-9; הסכם קיבוצי מיום 23.11.95 ס' 3

10.5

רופאי שירות התעסוקה יהיו זכאים לתוספת בריאות הציבור החל מ-1.6.94 לפי הסכום המשולם במשרד העבודה והרווחה.

החלטת ועדת מעקב מיום 17.1.96.

10.6

החל מ-1.6.94 יהיו זכאים רופאי תחנות המשפחה, הנפש ורופאי בתי הספר, המועסקים בעיריות ומועצות מקומיות השייכות למרכז השלטון המקומי ולשלוש הערים הגדולות לתוספת בריאות הציבור בסך 1,300 ₪*.

הסכם קיבוצי מיום 25.4.95 - הצטרפות של מרכז השלטון המקומי ו-3 הערים הגדולות להסכם 20.6.94.

10.7

רופאי בריאות הציבור שאינם מומחים ואינם מתמחים יהיו זכאים לתוספת בריאות הציבור בסכום של 1500 ₪* לחודש.

החלטת ועדת מעקב מיום 17.1.1996

10.8

החל מ-1.8.94 תשולם למתמחים בבריאות הציבור, תוספת בריאות הציבור, כאמור בסעיף 17 לנספח ההשלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.1994 בסך 1,000 ₪*.(בחוזר הממונה על השכר הער/21/94(125) מיום 27 בנובמבר 1994 ס' 6.3 נכתב "למתמחים בבריאות הציבור, אשר לא משולמת להם תוספת בריאות הציבור, תשולם תוספת בסך 1000 ₪ (ס' 4 להחלטת ועדת המעקב) החל מיום 1.9.1994:

החלטת ועדת מעקב מיום 29.8.94 ס' 4.

(לס' 17 לנספח ההשלמה ר' ס' 10.1 באוגדן)

 

10.9

תוספת בריאות הציבור הנה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב ערך יום עבודה.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.1994 סעיף 17.2

 

 

 

 

* כל הסכומים שפורט בס' 10 זה נכונים למועד חתימת ההסכם הרלוונטי בעניינם. לסכומים מעודכנים לשנת 2006 ואילך ר' נספח ב' להלן, ס' 3.

 

 

3. תוספת חינוך לבריאות 2012

 

 

א. רופאי תחנות אם וילד ורופאי בתי הספר יהיו זכאים לתוספת חינוך לבריאות 2012 בגובה 22% מהשכר המשולב בהתאם לפריסה להלן: החלטת ועדת מעקב מיום 22.5.2012 סעיף 5.1-5.3
 

החל מיום 1.2.2012

החל מיום 1.2.2014

החל מיום 1.2.2016

11%

השלמה ל-16.5%

השלמה ל-22%

 
 
  ב. תוספת חינוך לבריאות 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). התוספת לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות. למען הסר ספק, מובהר כי תוספת חינוך לבריאות 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.  
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH