• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מהם טופסי הסכמה מדעת?

  מהם טופסי הסכמה?
  קבלת הסכמה מדעת של המטופל, קודם למתן הטיפול הרפואי, מהווה אבן-יסוד במערכת היחסים רופא-חולה ושזורה בה לאורך כל השנים. עם חקיקתו של חוק זכויות החולה ב-1996, הפכה החובה המוסרית והאתית קודם למתן הטיפול הרפואי לחובה חקוקה, בה הגדיר המחוקק פעולות רפואיות להן נדרשת קבלת חתימתו של המטופל.

  מאחר שהליך קבלת ההסכמה מדעת מבטא באופן ברור ובלעדי את מערכת היחסים רופא-חולה, נטלה ההסתדרות הרפואית על עצמה את הובלת המהלך לכתיבתם של טופסי הסכמה מדעת, שיבטאו את דעתו ועמדתו של תחום העיסוק הרפואי לעקרונות הטיפול המוצעים לסיכונים הקיימים, הסיכוי והסיבוכים שבעקבותיהם.

  כיום יש במאגר טופסי ההסכמה מדעת יותר מ-100 טפסים מתחומי התמחויות שונות, אשר נוסחו על ידי האיגודים המדעיים ובסיוע מלא של הר"י ושל המכון לאיכות ברפואה. מדי שנה נוספים למאגר טפסים רבים.

  אנו קוראים לעמיתינו, חברי הקהילה הרפואית ליזום את כתיבתם של טפסים נוספים, בעבור פעולות כירורגיות ופולשניות, על-פי דרישת החוק.