• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  חומרי הלימוד לבחינה

  חומרי הלימוד לבחינה

  סילבוסים לבחינה

  הסילבוס כולל נושאים שהוגדרו כנושאי הליבה, נושאים שכל בוגר רפואה חייב להיות בקיא בהם בתחילת דרכו כרופא, בחמשת מקצועות הבחינה.

  בסילבוס מודגש שילוב עקרונות ומידע, החל ממדעי יסוד ברפואה, דרך עקרונות אבחון, טיפול, גילוי מוקדם ומניעה, וכלה בפרשנות לממצאים מאופיינים בבדיקות מעבדה ודימות.

  הסילבוס מקיף את פירוט הפרקים והנושאים לכל מקצוע בנפרד.

  הסילבוס משמש כלי הכוונה בתהליך בלמידה. יחד עם זאת, הסילבוס אינו מחייב את מפת הבחינה ויכולים להופיע בבחינה נושאים שלא צוינו בו מפורשות, אך יש להם קשר ישיר או עקיף לנושא המצוין בסילבוס.

  ספרות: לכל מקצוע נקבע ספר לימוד מחייב על פי ההוצאה האחרונה המעודכנת. הבחינה תסתמך על הספרים המצוינים בכל מקצוע ובמידה ויופיעו ערעורים לגבי תשובה נכונה בבחינה, התשובה המחייבת היא זו שמופיעה בספר הלימוד המומלץ בלבד.

  אמצעי המחשה: הסילבוס מחייב וכולל גם פענוח אמצעי בדיקה והדמיה. לכל מקצוע מפורטים האמצעים הנדרשים.

  אנו מקווים שהסילבוס יהיה לך לעזר בתהליך ההכנה לבחינות סטאז' ורישוי רופאים.

  אנו מאחלים לך הצלחה בבחינה!

  קורסי הכנה לבחינה

  בכל שאלה בנושא יש לפנות ל:

  משרד הבריאות - קול הבריאות 5400*

  קורס הכנה למבחן רישוי ברפואה

  מידע נוסף באתר משרד הבריאות

  ספרי עיון והתייחסות לבחינות

  עדכון ספרי לימוד לבחינות סטז' ורישוי רופאים


  פסיכיאטריה 


  Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, 11th edition*

  *החל ממועד הבחינה הבא (לא הבחינה שתיערך ב-14.02.2022), יעודכן ספר הבחינה ל-Kaplan & sadock’s synopsis of Psychiatry, 12 th edition (עדכון מתאריך 26.09.2021)
   

  פנימית 

  Harrison, 20th edition*

  ** החל ממועד קיץ 2023 יעודכן ספר הבחינה ל Harrison, 21th edition (עודכן בתאריך 22.05.22)


  כירורגיה 

  Sabiton, 20th edition*  

  * החל ממועד הבחינה הבא (לא המועד הקרוב) יעודכן ספר הבחינה לספר SABISTON 21 (עדכון מתאריך 24.03.2021)


  ילדים 

  מהדורה 21 של הטקסטבוק נלסון (הגדול). המחברים - Kleigman, Stanton, St. Geme, Schor, Behrman


  יילוד וגניקולוגיה

  Lange, Current Diagnosis & Treatment, Obstetrics & Gynecology Ed: DeCherney, Nathan, Goodwin, Laufer, 11th edition *

  * החל ממועד הבחינה הבא (לא הבחינה שתחול ביוני אלא אחריה) ספר הבחינה בגניקולוגיה יעודכן לספר: Lange 12th (עדכון מתאריך 22.3.2021)

  כל הפרקים למעט אלו העוסקים בתינוק הבריא (פרק 11), החייאת תינוקות (פרק 13) והשד (פרק 63). 

   

  * ספרי העיון הרשומים מעלה, הינם המחייבים ללמוד לבחינה, על פי המהדורה האחרונה, ובתנאי שהיא פורסמה 9 חודשים לפני מועד הבחינה.

   עדכון לגבי מהדורה חדשה של ספר הלימוד יובא לידיעת הנבחנים באתר של ועדת הבחינות בזמן ההרשמה.

  חשוב לדעת

  מבנה הבחינה

  מבנה הבחינה הוא: 50 שאלות בילדים, 50 שאלות בכירורגיה, 60 שאלות ברפואה פנימית, 30 שאלות ביילוד וגניקולוגיה, 20 שאלות בפסיכיאטריה.