מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
122. רופא נלווה

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96 שקבל תוקף פס"ד, עדכון להסכם 15.3.79 סעיף 45

על הזכאות לפתק עמית בהחלת רופא נלווה ר' ס'..118 לעיל....

 

 

122.1

למעמד של רופא נילווה מכוח סעיף 45 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79 זכאי כל רופא בעל תואר מומחה ברפואה המשפחה (או בעל תואר מומחה ברפואה כללית לפני הנהגת תואר מומחה ברפואת המשפחה) וכן רופא אשר עבר קורס מתוכנן לכך במכון להשתלמות רופאים עמד בבחינה וקיבל תעודה המעידה על כך, ובלבד שימלא אחר כל התנאים הקבועים להלן.

 

הסכם מיום 27.3.96 ס' 1

122.2

כל רופא העונה לקריטריונים הקבועים בסעיף 1 להסכם מיום 27.3.96 לעיל יקבל מנוי בכתב כרופא נילווה מטעם האגף לכוח אדם ויחסי עבודה והאגף הרפואי.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96  ס'2

122.3

רופא נילווה ימלא את תפקידו במסגרת שעות העבודה כמתחייב מגודל משרתו ובהיקף של חמש שעות עבודה רצופות בשבוע הכל בתיאום עם הרופא הנלווה ובאחת המסגרת הבאות:

 

הסכם קיבוצי  מיום 27.3.96 ס' 3

 

·       עבודה מתוכננת באחת ממרפאות החוץ שליד בית החולים.

 

 

 

·       עבודת מחקר מודרכת על ידי מנהל מחלקה, מרפאה או מכון (או רופא בכיר מטעמו) לאחר אישור נושא המחקר על ידי האגף הרפואי.

 

 

 

·       עבודה בהוראה או מחקר במסגרת חוג אוניברסיטאי לרפואת המשפחה (או רפואת ילדים, אם הרופא הנלווה הוכר להוראה או להדרכת מתמחה).

 

 

 

·       עבודה באחת ממחלקות בית חולים לפי תוכנית מוגדרת מראש על ידי מנהל המחלקה.

 

 

122.4

מדי שנה ניתן לשנות את המקום ותכנית העבודה של הרופא הנלווה ובתיאום עמו.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96 ס' 4

122.5

תוכנית מפורטת, כולל הסכמת מנהל המחלקה/המרפאה /המכון, השעות הקבועות של הביצוע וכל פרט מבהיר אחר יתואמו על ידי המנהל הרפואי במחוז בשיתוף הרופא הנלווה עם מנהל המחלקה/המרפאה/המכון, התוכנית המתואמת והמפורטת תוגש לאגף הרפואי (וועדת ההשתלמויות) על ידי המנהל הרפואי עבור כל הרופא הנלווים במחוז.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96 ס' 5

122.6

רופא נילווה יהיה זכאי לתמורה של חמש שעות עבודה למשרה מלאה בנוסף לשכרו הקבוע ולתוספת של 10% על מכסת הק"מ לה הוא זכאי לפי דרגתו. התמורה תינתן רק לפי דיווח נוכחות חודשי שיימסר להנהלת המחוז על ידי הנהלת בית החולים/החוג האוניברסיטאי/הרופא האחראי למחקר.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96 ס'  6

122.7

רופא נילווה העובד במשרה חלקית זכאי למילוי תפקיד כנ"ל רק באופן יחסי להיקף משרתו ולפי חישוב חודשי. בסמכותו של המנהל הרפואי לווסת את היעדרותו זו של הרופא מן המרפאה.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.3.96 ס' 7

122.8

מוסכם עם ארגון רופאי קופת חולים; בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט בכל שנה רשאי המנהל הרפואי במחוז להורות לרופא לעשות הפסקה במילוי תפקידו כרופא נילווה. במקרה הזה תשולם לרופא תמורה של שעות עבודה כמוזכר בסעיף 6 להסכם 27.3.96

 

הסכם מיום 27.3.96 ס' 8

122.9

התמורה הנוספת המגיעה לבעלי מינוי רופא נילווה תשולם רק לפי דיווח נוכחות חודשי להנהלת החשבונות במחוז מהנהלת בית החולים או מהחוג האוניברסיטאי לרפואת המשפחה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH