מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
121. תפקידי ניהול במרפאה

121.1

תוספת למנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית

 

רופא מקצועי אשר קיבל מינוי כמנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית (שאינה מרפאת חוץ של בית החולים) במחוז ואשר בה יש מלבדו לפחות עוד שני רופאים מקצועיים באותו מקצוע יקבל תוספת מיוחדת של 75 שעות נוספות (לפי 125%).

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 44 ועדכון במכתב מיום 7.7.83

 

דינו של מנהל מחלקה מקצועית במרפאה מקצועית יהיה כדין רופא אזורי לעניין תשלום התוספת הניהולית בזמן מחלה, חופש, מילואים.

מכתב פרופ' דורון ליו"ר הוועד הארצי של ארגון רופאי קופ"ח כללית מיום 17.5.83

121.2

רופא אזורי (מנהל מרפאה): תוספת שכר ומכסת הנפשות

 

 

 

121.2.1

ההנהלה המרכזית תפיץ חוזר המגדיר את סמכויותיו ומעמדו של הרופא האזורי כמנהל המרפאה ותפעל ליישומו. קופת חולים תכריז הכרזה פנימית על משרות פנויות לתפקיד זה. עדיפות תינתן לבעל תואר מומחה ברפואה קהילתית. במידה ולא יהיה מועמד מתאים במוסד, תכריז קופת חולים על המשרה (ות) חיצונית.

המינוי הנ"ל ייעשה לאחר התייעצות עם נציגות הוועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים.

 

הסכם מיום 17.5.83, ס' 2

121.2.2

במטרה להעמיד לרשות הרופאים האזוריים- מנהלי המרפאות- זמן לשם מילוי תפקידם המנהלי, תופעל החל מ-1.4.84 הקטנת מכסת הנפשות לשעות עבודה של רופאים אלה ב-18%, יחסית לחלקיות המשרה.

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 סעיפים ג' ח'

121.2.3

כתמורה לכל התפקידים והמטלות המיוחדים של הרופא האזורי (מנהל מרפאה) תשולם תוספת (במקום התוספת שהיתה נהוגה עד כה) כדלקמן:

 

 

121.2.3.1

רופא אזורי (מנהל מרפאה) אשר במרפאתו עד שמונה רופאים מלבדו יקבל תמורה של 14 כוננויות (של יום עבודה אחד בגין כל כוננות) לחודש.

 

 

121.2.3.2

רופא אזורי (מנהל מרפאה) אשר במרפאתו יותר משמונה רופאים מלבדו יקבל תמורה של 25% על הנקוב בסעיף 122.3.1.

 

 

121.2.3.3

רופא אשר מונה להיות רופא אזורי (מנהל מרפאה) על שתי מרפאות יקבל כאמור בסעיפים הנ"ל.

 

 

121.2.3.4

יעשו מאמצים לפרסם את האמור בקובץ התקנות שלפיו רופא אזורי זכאי לתוספת אזוריות גם בחופשה

 

מכתב קופת חולים כללית מיום 4.7.79 ס' 8

121.3

ממלא מקום רופא אזורי

נעדר הרופא האזורי מעבודתו ובשל כך הוטל על רופא אחר במרפאה למלא את תפקידיו, יקבל רופא זה את התמורה הניהולית המגיעה לרופא אזורי החל מהיום הראשון להטלת התפקידים עליו.

 

מכתב פרופ' דורון ליו"ר הוועד הארצי של ארגון רופאי קופ"ח כללית מיום 17.5.83

121.4

רופאי ילדים קהילתיים ועוזרים למנהלים רפואיים

שכרם של רופאי הילדים הקהילתיים המחוזיים וכן של העוזרים למנהלים הרפואיים במחוז יהיה זהה להשתכרותם של הרופאים האזוריים (ללא נפשות נוספות).

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83 ס' ז

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH