מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
119. ביקורי בית

119.1

ביקורי הבית יתבצעו ע"י הרופאים לאחר שעות העבודה.

 

הסכם מיום 20.4.81

"ארגון השירותים" (שנחתם מכוח הסכם קיבוצי מיום 9.1.81) ס'8.

ההסכם חל גם על הרופאים המועסקים חלקית (ס' 14 להסכם)

 

119.2

ביקורי הבית מתבצעים בשתי השיטות לאחר שעות הפעילות במרפאה. השעו ת בהן מתבצעים ביקורי הבית (שעה ליום לרופא העובד לפי "שמיניות" וחצי שעה לרופא העובד לפי "שביעיות") משלימות את מכסות שעות העבודה של הרופא.

 

חוזר כללית 24/93 מיום 4.8.93

119.3

הרופאים הזכאים ליום עבודה בן 6 שעות, לרבות הרופאים האזוריים, יהיו זכאים לתמורה של חצי שעה עבור התחייבותם לביצוע ביקורי בית אחרי שעות העבודה.  

רופא אזורי = מנהל מרפאה

 

הסכם 20.4.81 ס' 7(1)  (חל גם על המועסקים חלקית, ס' 14 להסכם)

 

119.4

החל מ-1.10.01 תופסק גביית ההשתתפות העצמית על ידי רופא המבצע ביקור בית.

במקביל, על פי סיכום עם ארגון רופאי הכללית יתוגמל הרופא השכיר עבור ביצוע ביקור בית היזום על ידי הלקוח וביקור יזום על ידי הרופא (שניהם באיזור) בסך של 82 ₪.

בכל מקרה, יש להמשיך ולדווח ביקור בית היזום על ידי החולה בסמל 1080. כל שאר ההסדרים בעניין ביקור בית בתוקף.

 

חוזר הנהלה ראשית 14.01 מיום 25.10.01

119.5

התמורה בגין ביקור בית לחולה הרשום אצל הרופא ומקום מגוריו הינו מחוץ לאיזור המרפאה תהא בסך.... . תמורה זו תעודכן לפי העדכון הקיים  בתעריפי ביקור בית. תמורה זו כללת סך של 10 ₪ החזר הוצאות נסיעה.

הסכם קיבוצי מיום 1.12.88 "מבצע לשפורים וייעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים" ס'6

119.6

ביקור בית מחוץ לאזור פירושו ביקור רופא ראשוני בביתו של מבוטח המרוחק יותר מ-2 ק"מ בקו אווירי מהמרפאה בה רשום המבוטח ובה עובד הרופא.

מכתב ראש אגף רפואי מיום 22.5.97. עדכון למכתב מיום 12.7.94 בו נכתב כי ביקור בית מחוץ לאיזור הוא "ביקור אצל חולה שאיננו שייך לאחד מרופאי המרפאות, ללא קשר למקום מגוריו של החולה"

119.7

נסיעה לביקור בית

 

           

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 3.5.76 ס' ד.1.3 ו-1.4 והסכם מיום 23.2.78 ס' 1.2

הסכם 23.2.78 ס' 1.5

 

נוהל כללית מס' 02-01-05 ס' 5.3.3.

119.7.1

רופא המקבל השתתפות בנסיעות החזקת רכב, עבור רכבו הפרטי יהיה חייב בו גם לצרכי ביקורי הבית אותם יבצע.

רופא אשר נוסע ברכבו הפרטי לביקורי בית יהיה זכאי לתשלום.

 

 

 

רופא שלא מקבל השתתפות בהחזקת רכב, יסע לביקורי הבית של חוליו ברכב שיוזמן לצורך זה על ידי המנהל האדמיניסטרטיבי של המרפאה.

 

נוהל כללית מס' 02-01-05 ס' 5.3.4.

119.7.2

הנהלת המחוז תדאג להסעת רופאים לביקורי בית, אך ורק לאלה שאין להם רכב פרטי.

1.1 הסכם מיום 23.2.78 ס' 1.6; ס' ב(1) 1.2

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH