מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
114. רפואה ראשונית – מכסת מטופלים

114.1

הקטנת מכסת הנפשות לשעת עבודה

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 ס' א'

114.1.1

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה לרופאי משפחה, רופאים כלליים ופנימיים ראשוניים, מומחים ולא מומחים העובדים לפי שיטת עבודת הצוות העירונית ב-10%, יחסית לחלקיות משרתם.

 

סעיף זה לא יחול על רופאים אזוריים. 

 

114.1.2

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה לרופאי משפחה, רופאים פנימיים ראשוניים וכלליים במרפאות העירוניות, מומחים ולא מומחים שלא לפי שיטת עבודת הצוות ב-14.3%, יחסית לחלקיות משרתם.

 

סעיף זה לא יחול על רופאי כפר.

 

פסק הבורר דורון מ-9.12.83 סעיפים ב'  ו' ח'

114.1.3

תוקטן מכסת הנפשות לשעת עבודה של רופאי הילדים העובדים עם אחות ב-10%, של רופאי הילדים העובדים ללא אחיות ב-14.3%, עפ"י חלקיות המשרה. על רופאי הילדים המשמשים כרופאים אזוריים לא יחול סעיף זה אלא האמור בסעיף ג' לפסק זה.

האמור בסעיף זה לא יחול על רופאי כפר.

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83, סעיפים ד' ו' ח'.

לסעיף ג' לפסק זה ר' הקטנת מכסת הנפשות לשעת עבודה של רופאים אזוריים (ב-18%).

114.1.4

להלן מכסת (מורמת) נפשות לרופאים בעיר אחרי ההפחתה בעקבות פסיקת הבורר דורון מיום 9.12.83 (הקטנת מכסת הנפשות)

 

 

 

חוזר שירותי בריאות כללית "סדרי עבודה במרפאות כלליות ומקצועיות בהתאם לפסיקת הבורר דורון מ-9/12/83

 

לנושא התכ"ז ר' פרק שכר ס' 42 לעיל.

114.2

תנאי עבודה ושיטות חישוב שכר לרופאי ילדים

 

 

 

מוסכם כי שיטת תשלום המשכורת לרופאי ילדים, לפי נורמות ופרמיות תבוטל ובמקומה תקבע שיטת חישוב שכר חדשה כמפורט להלן; וזאת מבלי לפגוע במעמדו של הרופא כרופא מקצועי:

 

הסכם  3.5.76 פרק שני

114.2.1

מכסת נפשות

 

הסכם 3.5.76 פרק שני ס' א'

 

·       ילדים גילאי שלושת השנתונים הראשונים יחשוב לצורך חישוב הנפשות 1.75 נפש.

 

·       לרופא הנהנה מקיצור יום עבודה יעשה חשבון נפשות באופן יחסי לגודל משרתו.

 

עדכון להסכם הנ"ל  שם כתב 1.5 במכתב כללית 83081 מיום 9.1.03

 

114.2.2

טיפול מונע טיפת חלב

 

הסכם 3.5.76 פרק שני ס' ב'

 

·       במקומות בהם יש לקופ"ח טיפת חלב ובאם הרופא יתחייב ויבצע באופן קבוע – לילדים גיל שלושת השנתונים הראשונים הרשומים אצלו, נוסף על הטיפול הקורטיבי גם טיפול מונע – טיפת חלב כנדרש בטיפול כזה, יוסיפו לו על ה-50% המצוינים לעיל בסעיף הנ"ל תוספת של 20% (היינו כאילו כל ילד יחשב כ-1.7 נפש).

 

 

 

·       במידה והרופא לא יבצע את האמור לעיל בסעיף הנ"ל תהיה ההנהלה רשאית להורות לגבי רופא כנ"ל לבטל התוספת המיוחדת של 20% לטיפול מונע – טיפת חלב.

 

 

114.3

תשלום נפשות עבור "גילאים"

 

 

114.3.1

כל רופאי המשפחה יהיו זכאים גם לתמורה נוספת עבור כל נפש הנמצאת בטיפולם ואשר גילם 65 שנה ומעלה עד לתקרה של 10% הנפשות הרשומות אצל הרופא (להלן "הגילאים") כמפורט בסעיף שלהלן. "גילאים" אלה יחשבו לצורך חישוב הנפשות כ-1.25 נפש, ללא קשר עם התשלום עבור התכ"ז.

 

נספח להסכם מיום 20.4.81 ("ארגון השירותים), ס'3א (נחתם מכוח הסכם נספח ג' להסכם קיבוצי מיום 9.1.81)

(תיקון הגיל מ-70 ל-65 בהסכם מיום 8.6.83 בין כללית לנציגי ארק"ח

114.3.2

רופא משפחה אשר רשומות אצלו עד ל-300 נפשות, יקבל עבור "הגילאים" לפי תעריף 5. (סמל 1121)

 

 

114.3.3

רופא  משפחה אשר רשומות אצלו מעל ל-300  נפשות יקבל עבור "הגילאים" לפי תעריף 6. (סמל 1616)

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH