מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
59. תפקוד הרופאים - כללים מיוחדים

59.1

עקב ביטול סגן מנהל מחלקה בדרגות 5-7 בתפקיד שהיה בתוקף עד ל-1.1.95 מוסכם על הצדדים כדלקמן:

רופא אשר ערב כניסת התפקוד החדש לתוקף שימש בתפקיד סגן מנהל מחלקה יישמר מעמדו, תוארו וזכויותיו לכל דבר ועניין כפי שהיו ערב השינוי. מובהר כי קידומו בטבלת הדירוג ממשיך להיות כפי שהיה בטבלה הקודמת.

 

ועדת מעקב מיום  29.8.94 ס' 11.

(עדכון להערה בשולי טבלה תפקוד רופאי בתי חולים בנספח ב' להסכם קיבוצי מיום 20.6.94). בוטל תפקיד אחד מהסכם 5.2.87 ס' 9 פסיקת גז'בין

 

59.2

כל רופא שמילא תפקיד של מנהל מעבדה מיקרוביולוגית, בקטריולוגית, ביוכימית, כימית, המטולוגית, אימונולוגית או אנדוקרינולוגית בבתי חולים ביום 31.3.91 יהיה זכאי החל מיום 1.4.91 כי דרגתו ותקופת השהייה בדרגה, לרבות בדרגת השיא, תהיה כשל מנהל יחידה בבית חולים.  מנין השנים בה שהה מנהל מעבדה בדרגות השונות ערב החתימה על הסכם זה יובא בחשבון לצורך קידומו.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' (7.2) ד (ר' ס' 27 לעיל)

59.3

מנהל מחלקה ו/או מנהל יחידה מקצועית תקנית אשר הגיע לדרגת השיא עד יום 30.6.94 יקודם לאחר 5 שנים ממועד זה בדרגה אחת נוספת כדרגה אישית כדלהלן:

 

החלטת ועדת מעקב מיום 20.6.94.

59.3.1

מנהל מחלקה יקודם לדרגה 10 ומנהל יחידת מקצועית ורופא - יועץ א' תקני בבתי חולים ממשלתיים ועירוניים ממשלתיים יקודם לדרגה 9. כעבור 3 שנים יהיה זכאי רופא כאמור לתוספת שהיה בדרגה +10 ו- +9 בהתאמה.

 

 

59.3.2

האמור בס"ק לעיל יחול גם על מנהלי מרפאות קהילה בהן לפחות 10 משרות של רופאים כולל המנהל. הקידום יהיה כפי שמקודם מנהל מחלקה.

 

 

59.4

בנק הדם בבתי חולים: בכל בית חולים בו קיים בנק דם ואלו שיוקמו בעתיד, ימונה לפי הנוהלים הקיימים רופא כמנהל בנק דם ומעמדו יהיה כמנהל יחידה לכל דבר ועניין.

תוקף הסיכום הוא מיום קבלת מכתבי זה, אלא אם כן מונה כבר מנהל בנק הדם כמנהל יחידה, במעמד כאמור.

 

מכתב לוואי של מנכ"ל משרד הבריאות להסכם 21.7.91.

59.5

בית חולים ביקור חולים: התקדמות הדרגות במקצועות השונים הרלוונטיים לבית החולים (על פי נספח ד' נוסח מתוקן מתוקף ינואר 1995 של ההסכם הקיבוצי 20.6.94 אשר מקביל לפרק 23 לתקשי"ר).

 

קידום הדרגות אשר הוקפא במהלך הפירוק יבוטל וכניסת הדרגה לתוקף תעודכן תוך 30 ימים מהמועד הקובע על פי הוותק המצטבר החל לזכות הרופא. הפז"מ לא יחול רטרואקטיבית מבחינת החוב הכספי.

למען הסר ספק המועד הקובע לקבלת הדרגה הוא תאריך העדכון של הדרגה בפועל.

מרוץ הפז"מ העתיד יהיה מהמועד הקובע ואילך.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 17 (לסעיף מצורפת טבלה כנספח ד' להסכם).

ר' ס' 69.1.2 להלן

59.6

קופת חולים לאומית: מוסכם בין הצדדים, כי דרגות הרופאים תוקפאנה עד ליום 1.1.08 מוסכם בין הצדדים כי תקום וועדת חריגים אשר תדון באפשרות קידום בדרגות רופאים קודם ליום 1.1.2008.

הסכם קיבוצי מיום 1.9.2006, נספח א' ס' 14

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH