מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
50. תורנויות וכוננויות מתוכננות אינן חלק מהמשכורת

 

התשלום בעבור תורנויות וכוננויות הקבועים בהסכם 29.11.76 אינם מהווים חלק מהמשכורת.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 סעיף 28 (הכוונה לתורנויות וכוננויות מתוכננות).

5.

תגמול בגין התייצבות בבית חולים עקב קריאה שלא בכוננות מתוכננת.

 

5.1

מוסכם, כי החל מיום 1.2.2013, בכל מקרה בו רופא מומחה שאינו כונן, נקרא להגיע לבית החולים, על פי אישור תורן או כונן הנהלה, לאחר שעות העבודה, הוא יהיה זכאי לתגמול  כדלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24.1

5.1.1

בעד השעתיים הראשונות לעבודה או חלק מהן – 125% מערך השעה לזמן העבודה ביום חול או 150% מערך השעה לזמן העבודה ביום מנוחה, מועד או חג.

 

5.1.2

מעל שעתיים עבודה ועד שש שעות עבודה – לפי התעריף המשולם בעת ביצוע כוננות מחלקה, בהתאם למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף מס' 24.1.1

סעיף 24.1.2

5.1.3

מעל שש שעות עבודה – התעריף המשולם בגין ביצוע תורנות מחלקה, בהתאם  למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

התייצב רופא לעבודה על פי התנאים המוגדרים בסעיף קטן זה ושהה בעבודה מעל שש שעות ולאחר השעה 22:00, יהא זכאי לתעריף המשולם בגין ביצוע תורנות מיון, בהתאם למועד ביצועה (חול, שבת או חג).

סעיף 24.1.3

 

5.2

למרות האמור לעיל, מנהלי מחלקות ויחידות בהדסה, שיקראו לבית חולים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יהיו זכאים לתגמול בגין התייצבות עקב קריאה לבית החולים לאחר השעה 20:00, כשהיא מחושבת על פי האמור בסעיף זה, עבור לא יותר מקריאה אחת לחודש.

 

5.3

הזכאות לתגמול בסעיף זה הינה לפי אחד מהסעיפים הקטנים בלבד ולא יהיה כפל תשלום (לדוגמה, עבד הרופא במשך 4 שעות, יהא זכאי לתגמול המשולם בעת ביצוע כוננות מחלקה בלבד).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף מס' 24.2

 

5.4

לצורך תקצוב עלות התגמול הקבוע בסעיף זה, יוקצו טורי תורנויות מיון, כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 24.3

5.4.1

לבית חולים כללי גדול (מעל 600 מיטות) - שני טורי תורנויות מיון.

 

 

הריני להעלות על הכתב את הסיכום בינינו, על פיו, לשם מימון הקצאת טורי תורנויות מיו לצורך מימון תגמול קריאה שלא בכוננות, בהתאם לקבוע בסעיף 17.4 להסכם הקיבוצי מיום...תקציב משרד הבריאות יכלול מימון הקצאה של טורי תורנויות מיון לפי הקבוע בסעיף האמור, לפי המפתח כדלקמן:

מכתב נלווה

א.

לבית חולים כללי גדול (מעל 600 מיטות) - שני טורי תורנויות מיון.

 

ב.

לבית חולים כללי בגודל בינוני (בין 300 ל-600 מיטות) – טור תורנויות מיון אחד.

 

 

מובהר כי, בית חולים קטן לא יקבל הקצאה של תורנות לצורך הביצוע, אולם הוראות הנוגעות לתגמול כאמור יחולו גם על רופאי בית חולים קטן.

מנכ"ל שירותי בריאות כללית הודיעני, כי האמור במכתב זה מקובל עליו וכי שירותי בריאות כללית יפעלו בהתאם לסיכום האמור.        

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH