מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
44. תורנויות סטז'רים

 

סיכום הוועדה הפריטטית מיום 25.3.77 שמונתה עפ"י סעיף 35 להסכם קיבוצי מיום 29.11.76. בסיכום מפורטים שעות התורנות – מחלקה ומיון - וכן הגדרות חדרי מיון ושכר יום עבודה" כפי שמופיע בהסכם 29.11.76

 

 

44.1

סטז'רים בבתי החולים חייבים לעבוד עד 8 תורנויות בכל חודש, התורנות נמשכת עד שעה 08:00 למחרת.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 33. לעניין שעת סיום התורנות ר ס' 45 להלן (ס' 15 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.2000).

 

44.2

אין בסיכום הדברים שלהלן לגרוע מן הנאמר בסעיף 17 א' וב' של זכ"ד מיום 29.11.76 ביחס לחובתם של הסטאז'רים לבצע מספר תורנויות בחודש כפי שיידרשו ע"י  הנהלת בתי החולים (ר' ס' תורנויות חובה לעיל).

 

 

הוועדה הפריטטית מיום 25.3.77 ס' 6. מונתה עפ"י סעיף 35 להסכם קיבוצי מיום 29.11.76, ס' 6

44.3

הסטז'רים ברפואה יהיו זכאים לקבל עבור התורנויות לסוגיהן השונים תמורה כדלהלן:

 

הוועדה הפריטטית שמונתה עפ"י סעיף 35 להסכם קיבוצי מיום 29.11.76, ס' 3

 

44.3.1

עבור תורנות מחלקה ביום חול, או במוצאי שבת, או במוצאי יום חג - שכר של 3 ימי עבודה.

 

 

44.3.2

עבור תורנות מחלקה בערב שבת או בערב חג - שכר של 3.5 ימי עבודה.

 

 

44.3.3

עבור תורנות בוקר במחלקה - ביום שבת או ביום חג - שכר של 2 ימי עבודה.

 

 

44.3.4

עבור תורנות בחדר מיון ביום חול - שכר של 2 ימי עבודה.

 

 

44.3.5

עבור תורנות ראשונה (משעה 13:00 ועד 24:00) בחדר מיון בערב שבת או בערב חג - שכר של 2.5 ימי עבודה.

עבור תורנות שניה (משעה 23:30 ועד 08:00 למחרת) בחדר מיון בערב שבת או בערב חג - שכר של 2 ימי עבודה.

 

 

44.3.6

עבור תורנות בחדר מיון בשבת בבוקר או חג בבוקר או תורנות כלשהי במוצאי שבת או במוצאי חג - שכר של 2 ימי עבודה.

 

 

44.3.7

סטז'ר שביצע ברציפות בחדר מיון, תורנות בוקר של שבת או חג ותורנות מוצאי שבת או מוצאי חג, וכן סטז'ר שביצע במוצאי שבת או במוצאי חג ברציפות את שתי התורנויות של מוצאי שבת או חג, יהיה זכאי, בנוסף לתשלום המגיע על פי האמור לעיל, גם ליום חופשה בתום התורנות הרצופה.

חופשה זו אינה ניתנת לפדיון, אולם ניתנת לצבירה לצורך לימוד לבחינות.

 

סעיף זה לא בוטל אמנם בס' 15.1 הסכם 13 ביולי 2000 אך ס' 5.2 להסכם זה, והסיפא שלו מבטלים את תוקפו

44.3.8

שיעורי התמורה המפורטים בסעיף זה, כוחם יפה רק לגבי 6 התורנויות הראשונות בחודש; החל מן התורנות השביעית שבוצעה בחודש כלשהו, תשולם תמורה באותו שיעור ולפי יתר התנאים כפי שניתן לרופאים בבתי החולים לפי המפורט בסעיפים 15-10 לזכ"ד מיום 29.11.76. (לגבי סטאז'רים בכללית ר' ס' 44.4.2 להלן).

 

(לסעיפים 15-10 להסכם 29.11.76 ראה סעיפים העוסקים בתורנויות מחלקה ותורנויות מיון לעיל).

44.4

תורנויות סטאז'רים בשירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית - נוהל תורנויות וכוננויות רופאי בתי חולים

93-15-40 מיום 9.10.94

44.4.1

כל תורנויות החובה של סטאג'רים תבוצענה בחדרי המיון במקצועות: רפואה פנימית, כירורגיה, טראומטולוגיה או ילדים. הסטאז'ר יועסק בתורנויות מיון גם כאשר הוא שוהה במחלקה בה אין תורנויות כאלה.

 

 

44.4.2

בעד 4 התורנויות הראשונות זכאי הסטאז'ר לתמורה עפ"י תעריף סטאז'רים. מן התורנות החמישית ואילך, זכאי הסטאז'ר לתמורה עפ"י התעריף לו זכאי מתמחה.

 

 

44.5

שכר סטאז'רים לרפואה – עולים

בהמשך להחלטת ועדת השרים לקליטה, החל מיום 1.1.98 יש לשלם לכל הסטאז'רים לרפואה כולל סטאז'רים עולים שכר זהה – דהיינו שכר סטאז'רים לרפואה דרגה 1 דירוג הרופאים.

חוזר מנהל הרפואה 27/98 מיום 22.3.98 (ר' גם ס' 2.3.2 לעיל).

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH