מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
29. החזר הוצאות: מכסות שיחות טלפון

29.1

רופאי בתי חולים

 

 

29.1.1

מנהלי מחלקות, סגנים בכירים, מנהלי

יחידות מקצועיות* - 300 שיחות לחודש;

רופאים מומחים - 250 שיחות לחודש;

רופאים מתמחים - 100 שיחות לחודש;

רופאים סטאז'רים - 75 שיחות לחודש;

 

*מנהלי מחלקות, סגנים בכירים ומנהלי יחידות ב"שירותי בריאות כללית" זכאים ל-400 שיחות (קובץ הוראות בענייני כ"א פרק 66, ס' 66.101, תיקון מס' 13 12/86). 

 

ועדה מיום 20.10.77 מכוח ס' 39 להסכם 29.11.76 ועדכון בפסק הבורר שוהם 3.7.85 א(2) בתוקף מ-1.4.85.

29.1.2

מנהלי מחלקות, סגנים בכירים ומנהלי יחידות מקצועיות יהיו זכאים להחזר שיחות טלפון מעבר למכסה, עד ל-60% מכלל שיחות הטלפון (למעט שיחות בינלאומיות), אם יגישו בסוף שנת התקציב את חשבונות הטלפון למעביד הישיר.

 

 

29.1.3

מנהל בית חולים וסגנו יהיו זכאים לאחזקת טלפון אישי.

 

נספח י' להסכם קיבוצי מיום 15.3.79.

 

29.2

רופאי מרפאות

 

 

29.2.1

כל רופאי המרפאות יקבלו החזר הוצאות החזקת טלפון, לפי 150 שיחות לחודש על פי חישוב שיחות של החשב הכללי.

 

הסכם קיבוצי מיום 23.2.78 ס' ב' (2) 2.1

29.2.2

רופא אזורי (בעל מינוי) יקבל החזר הוצאות החזקת טלפון, לפי 175 שיחות לחודש על פי חישוב שיחות של תעריף החשב הכללי.

 

הסכם קיבוצי מיום 23.2.78 ס' ב' (2) 2.2

לעניין הגדרת רופא אזורי ר' ס' 109 להלן

 

29.3

השתתפות "כללית" בהוצאות אחזקת טלפון לרופאים בתקופת היעדרותם

רופאים הזכאים להשתתפות בהוצאות אחזקת טלפון והנעדרים מהעבודה מפאת מחלה ע"ח קופת חולים וחופשה בתשלום, ימשיכו לקבל את ההשתתפות בטלפון גם בתקופת ההיעדרות הנ"ל.

קובץ הוראות של "כללית" בענייני כ"א פרק 66 ס' 66.102 תיקון מס', 12/86

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH