מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
27. תנאי שכר ועבודת מנהלי מעבדות שמלאו תפקיד זה ביום 1.3.91

27.1

מוסכם על הצדדים כי מעבדה בבית חולים איננה "יחידה" לצורך הטבות מנהלים כמוגדר בסעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 7.1. (הפירוט שבסעיף זה מופיע בפרקים נוספים באוגדן זה, עפ"י השיוך הנושאי של התוספת המוזכרת).

 

27.2

למרות האמור בסעיף 7.1 להסכם 21.7.91 מסכימים הצדדים כי כל רופא שמילא תפקיד של מנהל מעבדה מיקרוביולוגית, בקטריולוגית, ביוכימית, כימית, המטולוגית, אימונולוגית, או אנדוקרינולוגית בבתי חולים ביום 31.3.91 יהיה זכאי החל מיום 1.4.91 להטבות כמפורט בסעיפים הבאים:

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 7.2.

27.2.1

תשלום בגובה שכר 30 ימי עבודה לחודש בהיותו כונן על במשך כל החודש, כאמור בסעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79. למען הסר ספק, מקדם החישוב של הכוננויות הוא 0.83.

 

(ר' ס' 51.3 להלן).

 

27.2.2

הפרשות המעסיק לקרן השתלמות בשיעור של 11.5%, כאמור בסעיף 4(ב) להסכם הקיבוצי מיום 4.12.79.

(ר' ס' 80.2.7 להלן)

 

 

27.2.3

חופשת השתלמות בשכר מן המעסיק של 130 ימי עבודה בתום כל 6 שנות עבודה, בהתאם לאמור בסעיף 5(א) להסכם הקיבוצי מיום 4.12.79.

 

ר' ס' 79.5 להלן

 

 

27.2.4

דרגתו ותקופת השהייה בדרגה, לרבות בדרגת השיא, תהיה כשל מנהל יחידה בבית חולים. מנין השנים בה שהה מנהל מעבדה בדרגות השונות ערב החתימה על הסכם זה יובא בחשבון לצורך קידומו.

 

ר' ס' 59.2 להלן

27.3

למרות האמור ברישא סעיף זה לעיל, רופא שממלא תפקיד של מנהל מעבדה מהמעבדות המנויות לעיל ואשר נהנה מהטבה מבין ההטבות בסעיף הנ"ל לא יופסקו ולא יקוזזו לגביו ההטבות שניתנו לו לפני יום 1.4.91.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.79 ס' 7.3.

27.4

הר"י מתחיבת להסיר או לגרום להסרת כל תביעה שהוגשה לערכאות שיפוטיות ו/או אחרות בעניין זה נגד המעסיקים, בין תביעה קיבוצית ובין תביעה של הפרט, ואם לא תוסר התביעה כאמור, הר"י מתחייבת לשפות את המעסיקים על כל נזקיהם בתביעה כאמור.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.79 ס'  7.4.

27.4.1

מנהלי המעבדה כמצוין בסעיף 7 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91 יהיו חייבים בשעות עבודה שבועיות כמפורט בסעיף 19.13 של ההסכם הקיבוצי מיום 21.7.91.

מכתב הממונה על השכר, המהווה חלק מהסכם  הקיבוצי מיום 21.7.91. לס' 19.13 להסכם האמור ר' ס' 70.1 להלן (זמני עבודה בבתי חולים).

 

27.4.2

למרות האמור בסעיף 7.1 להסכם 21.7.91, הטבה כלשהי אשר נתנה למנהלי יחידות עד 1.4.91 ונשכחה בפירוט הקבוע בסעיף 7 תינתן גם למנהלי מעבדות כמפורט בסעיף 7 להסכם 21.7.91.

 

 

27.4.3

כדי לאפשר מימוש סעיף 7.4 להסכם 21.7.91 ולמנוע ספק, המפורט באותו סעיף יחול גם על מנהלי מעבדות שאינם רופאים ומדורגים בדירוג הרופאים.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH