מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
21. תוספת למקבלי תוספת פריפריה א'

21.1

החל מיום 1.7.00 יהיו הרופאים המומחים המועסקים בבתי החולים הממשלתיים ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית, ואשר זכאים לתוספת פריפריה, זכאים לתוספת חדשה בהתאם לסכומים המפורטים להלן (להלן: "התוספת"):

 

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 6, ועדת מעקב מיום 12.10.00.

להגדרת האזורים הפריפריים ראה ס' 19.1 לעיל ו-21.2 להלן.

 

 

 

מקבל התוספת

סכום* התוספת בהתאם לאזור פריפריה (על-פי ההסכם הקיבוצי מיום 21.7.91)

ועדת מעקב מ-12.10.00

פריפריה 1

פריפריה 2

פריפריה 3

מנהל

616 ש"ח

416 ש"ח

216 ₪

מנהל

613 ש"ח

416 ש"ח

216 ש"ח

מומחה שאינו מנהל

316 ש"ח

216 ש"ח

116 ש"ח

 

*הסכומים מעודכנים לאוקטובר 2000. לסכומי התוספת המעודכנים, ר' נספח א' ס'  6.1 לאוגדן זה

לעניין זה:
מנהל
מנהל בית חולים וסגנו, מנהל מחלקה או מכון וסגנו, סגן מנהל מחלקה או מכון בכיר, מנהל יחידה מקצועית, מנהל מרפאה בבית-חולים, מנהל חדרי מיון ומנהל מרפאות חוץ.

 

מומחה שאינו מנהל מומחה (מדרגה 4 ומעלה) שאינו נושא תפקיד של מנהל כאמור.

 

 

21.2

ביה"ח פרדס חנה ייכלל בתשלום בגין תוספת פריפריה עפ"י הסכם הרופאים מיום 13.7.2000 כפריפריה רמה 3.

 

מכתבי המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה מ-26.10.00 ומ- 15.8.01

 

21.3

התוספת תעודכן במועדי ובשעורי תוספת היוקר.

התוספת תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורין, לעניין הפרשות לקרן פנסיה, לקרן השתלמות ולעניין גמלאות על פי חוק שרות המדינה (גמלאות) התש"ל 1970, אך לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

הסכם קיבוצי מיום  13.7.00 ס' 6.2 ו-6.3

 

21.4

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוספת תשולם בגין היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.2000 ס' 6.4

 

21.5

המדינה מתחייבת לפעול להכרה בתוספת החדשה שתיווצר כתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) התש"ל-1970.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.2000 ס' 6.5

התוספת הוכרה בהחלטת הממשלה מיום 4.3.01 בתוקף מ-1.7.00

 

21.6

האמור בסעיף 3.5 להסכם 13.7.00 יחול לגבי התוספת בהתאמה.

ועדת המעקב מ-12.10.00 (סעיף 3.5 להסכם הנ"ל מובא בסעיף 23.5 להלן - התוספת השקלית).

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH