מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
18. תוספת פריפריה

18.1

רופאי בתי החולים באזור פריפרי א' המנויים להלן זכאים לתוספת פריפריה כדלהלן:

מתמחה - 2.5% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

מומחים ומנהלים - 4% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

פסק בורר שוהם 3.7.85 ס' א(12).

18.1.1

התוספת היא שכר לכל דבר ועניין, ותשולם לרופא כל עוד הוא מועסק בבתי חולים כמפורט להלן:

 

18.2

להלן רשימת בתי החולים באזור פריפרי א':
העמק; סורוקה; נהריה; חדרה; פרדסיה; מרכז בריאות ק. שמונה; מרכז בריאות בקה אל גרבייה; מרכז גריאטרי פרדס חנה; צפת; פוריה; אשקלון; שער מנשה;

 

 

החלטה מיום 20.10.77

מכוח ס' 39 להסכם קיבוצי מיום 29.11.76

 

בהסכם המקורי נכלל גם ביה"ח רמז שהוא ביה"ח פליטמן. בפס"ד עב 479/02 מיום 31.12006 שניתן בבית הדין האזורי בחיפה נפסק שאין רופאי ביה"ח זה זכאים לתוספת פריפריה

 

1. תוספת הפריפריה

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011 סעיף 5

 

1.1  מוסכם כי תוספת הפריפריה האחוזית, המשולמת לרופאים המועסקים בבתי החולים, ומקורה בפסק הבורר שוהם מיום 3 ביולי 1985 (להלן – "תוספת הפריפריה"), תהיה החל מיום 1 באוגוסט 2011 בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

 

 
 

 

הערה: הזכאות הנ"ל לרופא תחומי ניתנת לראשונה בהסכם זה.

 

 

 

1.2 כמו כן, מוסכם כי החל ביום 1 באוגוסט 2011, בתי החולים הפריפריאליים המזכים בתוספת הפריפריה יהיו: העמק, סורוקה, נהריה, חדרה, פרדסיה (לב השרון), מרכז בריאות קריית שמונה, מרכז בריאות בקה אל גרבייה, ביה"ח לבריאות הנפש באר שבע, מרכז גריאטרי פרדס חנה, צפת, פוריה, אשקלון, יוספטל, שער מנשה, מזרע.
 
החלטת ועדת מעקב מיום 22.5.2012 סעיף 4
  1.3 למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיפים 5.1 ו-5.2, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת הפריפריה שלעיל. א. רופאים בבריאות הציבור המועסקים בלשכת מחוז צפון ולשכת מחוז באר שבע, אזור אשקלון ולשכת הבריאות אילת, יהיו זכאים לתוספת פריפריה אחוזית בגובה 11.1% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה. מוסכם, כי התוספת היא שכר לכל דבר ועניין ותשולם לרופא כל עוד הוא מועסק באחת מן הלשכות האמורות לעיל.  
 
 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH