מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
14. תוספת תפוקה

 

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4

14.1

לרופאים המומחים בבתי חולים המועסקים במשרה מלאה, לרבות מנהלים, לרופאי מינהל בכירים המשולבים בעבודת בית החולים ולרופאים משולבים בקופ"ח תשולם "תוספת תפוקה למומחה בבית חולים", כמפורט בנספח א', ס' 2 לאוגדן זה להלן.

 

 

הגדרות מנהלים בסעיף 5.4.1 להסכם קיבוצי מיום  21.7.91 ונספח ה' לאותו הסכם. עדכון הסכם קיבוצי מיום  13.7.00 בסעיף 9 ו-10 לעניין הכרה בתוספת כתוספת קבועה [ראה ס' 15 להלן].

14.1.1

"מנהל" לצורך תשלום תוספת זו:

 

 

  • מנהל בית חולים;
  • סגן מנהל בית חולים;
  • מנהל מחלקה/מכון/יחידה מקצועית;
  • סגן מנהל מחלקה;
  • סגן מנהל מכון בכיר;
  • מנהל מרפאה בבית החולים;
  • מנהל חדרי מיון;
  • מנהל מרפאות חוץ.
  • משנה למנכ"ל משרד הבריאות

ועדת מעקב מ-24.6.97

14.1.2

רופאי מינהל בכירים לצורך תשלום התוספת הם:

 

 

משרד הבריאות

קופ"ח כללית

 

1. מנהל כללי

1. ראש חטיבת הרפואה

2. מנהל שירותי אשפוז

2. ראש האגף הרפואי

3. סגן מנהל שירותי אשפוז

3. ראש האגף למדיניות רפואית

4. מנהל השירות לבריאות הנפש

4. מנהל מחלקת בתי חולים

5. סגן מנהל השירות לבריאות הנפש

5. מנהל מחלקת אשפוז בשע"ח

6. מנהל השירות למחלות ממושכות וזקנה

 

14.1.3

רופאים כאמור יהיו זכאים לתוספת החל מ-1.6.94.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.2

14.2

התוספת תעודכן 4 פעמים בשנה בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה, בהתאם לגידול במדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד העדכון, ומדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד העדכון הקודם. למען הסר ספק מובהר כי סכום התוספת כאמור יעודכן בחודש יולי 1994 עפ"י גידול מדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ב-1.4.94 והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ב-15.7.94.

הסכם קיבוצי מיום  20.6.94 ס' 5.4.3.

14.3

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב ערך יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.4 ועדכון לעניין הכרה כתוספת קבועה בהסכם קיבוצי מיום  13.7.00 ס' 9 ו-10. (ראה ס' 15 להלן).

על מספר המטופלים במרפאות חוץ בעקבות "תוספת תפוקה" ר' ס' 86.10.2 לאוגדן זה להלן.

14.4

מוסכם כי החל ממשכורת יוני 1994 ואילך לא ישולם במשכורת חודשית כלשהי תשלום גם בגין ססיות 1984 וגם בגין תוספת תפוקה למומחה בבית חולים. למען הסר ספק, רופאי בתי החולים של קופת חולים ימשיכו לבצע את ססיות 1984 בחודש יוני 1994.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.2.

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH