מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
13. תוספת גמול ייעוץ

13.1

החל מיום 1.9.94 יהיו זכאים רופאים מומחים ומתמחים העובדים ביחידות, מחלקות ו/או מכונים המפורטים להלן אשר אינם זכאים לתוספת מקצועות מיוחדים, לתוספת "גמול ייעוץ":

 

·       התפתחות הילד, לרבות רופא נוירולוג ילדים, שמשרתו ביחידה/ מכון/ מחלקה הנ"ל;

·       גנטיקה קלינית;

·       מחלות זיהומיות, לרבות רופא במחלות זיהומיות בילדים שמשרתו ביחידה/מכון/מחלקה הנ"ל;

·       ריאומטולוגיה, לרבות רופא ריאומטולוג ילדים שמשרתו ביחידה/מכון/מחלקה הנ"ל;

·       מחלות ריאה, לרבות רופא מומחה במחלות ריאה בילדים, שמשרתו ביחידה/מכון/מחלקה הנ"ל;

·       אנדוקרינולוגיה, לרבות רופא אנדוקרינולוג ילדים, שמשרתו ביחידה/ מכון מחלקה הנ"ל;

·       סוכרת;

·       אשפוז יום פנימי, ילדים, נשים, כירורגיה. מובהר כי הכוונה לרופאים שכל השתכרותם נובעת מעבודתם במחלקת אשפוז יום;

·       שיקום חולי לב;

·       אפידמיולוגיה.

 

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.1, נספח ח' להסכם זה, ועדכון בסעיף 9 ו-10 להסכם קיבוצי מיום  13.7.00, הכרת התוספת כתוספת קבועה, [ראה סעיף 15 להלן].

13.2

בתמורה לתשלום גמול ייעוץ לרופאים כאמור, יהיו הרופאים המומחים והמתמחים נכונים לתת ייעוץ בתחום התמחותם, לכל מחלקה, מכון או יחידה בבית החולים ככל שיידרשו.

 

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.2

13.3

שעורו של גמול הייעוץ לרופא מומחה יהיה 42% משכרו המשולב ולרופא מתמחה בתוקפת התמחותו 21% משכרו המשולב.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.3

13.4

גמול הייעוץ ישולם בהתאם לחלקיות ההעסקה בכל חודש וחודש.

חוזר הממונה על השכר

הער/94/21 (125)

13.5

אם ייקבע כי גמול ייעוץ יובא בחשבון לעניין ערך יום עבודה*, מוסכם על הצדדים כי שעורו של גמול הייעוץ, לגבי המגזר שנקבע לגביו כאמור, יפחת למחצית, החל מיום תחולת השינוי כאמור.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.7

 

*נמחקו המילים "או פנסיה או פיצויים", בעקבות העדכון בס' 9-10 בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.2000, ר' ס' 15 להלן.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH