מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
11. תוספת 42% (תכ"ז/תוספת רופאים/מינהל מרפאה)

 

 

הסכם קיבוצי מ-5.7.83 ס' 5(ג'). עדכון בהסכם קיבוצי מ-13.7.00 ס' 9 ו-10, הכרה בתוספת כת' קבועה (ר' ס' 15 להלן)

11.1

רופאי מרפאות יהיו זכאים לתכ"ז בגובה 42% בכפוף לסעיף 16א' להסכם 15.3.79 וסעיפים 1,2 בנספח ה' להסכם 15.3.79 יישארו בתוקפם.

* במכתבו של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 21.9.83 ס' 5.3 נכתב כי התוספת תחושב על המרכיבים המובאים בחשבון לערך יום. כך גם נגזר מסעיפי ההסכם המוזכרים בס' 16 א הנ"ל. (במכתב פורטו הרכיבים שנכונים היו למועד כתיבתו).

לסעיפי ההסכם המוזכרים בסעיף זה ראה ס"ק 11.2-11.7 להלן).

11.2

רופאים כללים, רופאי ילדים ורופאי כפר:

רופאים במרפאות עירוניות (רופאים כלליים ורופאי ילדים) ורופאי כפר מתחייבים לבצע עבודה נוספת מעבר למכסת הנפשות החלה עליהם בגין תפקידם ושעות עבודתם כך:

380 נפשות נוספות לרופא במרפאה עירונית, העובד עם אחות צמודה לו בלעדית;

330 נפשות נוספות לרופא במרפאה עירונית העובד ללא אחות צמודה לו;

250 נפשות נוספות לרופא כפר.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 16 א'.

 

על "נפשות נוספות" לרופאי המרפאות ר' להלן, פרק יב' סדרי עבודה ותוספות שכר חטיבת הקהילה- שירותי בריאות כללית ס'116 

11.3

רופאים מקצועיים במרפאות:

 

11.3.1

הרופאים המקצועיים העובדים יום עבודה מפוצל, מתחייבים לבדוק בכל ססיה לפני ואחר הצהריים מספר חולים לפי הנורמה לשעה הקיימת כיום כפול מלוא השעות בססיה כמתחייב מגודל משרתם.

רופא מקצועי העובד ססיה אחת ביום יקבל מספר חולים לפי הנורמה לשעה הקיימת כיום כפול מספר השעות בססיה.

נספח ה' להסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 1

11.3.2

הפרמיה לה היו זכאים רופאים מקצועיים עד לתחילת הסכם 15.3.79 מבוטלת.

 

11.3.3

עם הפעלת הסדר זה, הוא מהווה שיטה אחידה שעל פיה יעבדו כל הרופאים המקצועיים במרפאות.

 

11.4

רופאי בריאות הציבור:

 

11.4.1

רופאי בריאות הציבור בענפים: תחנות אם וילד, תחנות לבריאות הנפש והתפתחות הילד, רופאי בתי ספר ותחנות למניעת מחלות ריאה מתחייבים לעבוד בהתאם למלוא הנורמה, ובלא תשלום פרמיה.

 

מלוא הנורמה נקבעה במכתבי הנציבות מס' 6/5/1 מיום 4.7.69, 29.9.69, 3.11.69 (ומובאים בפרק יג' להלן: נורמות הרופאים בתחנות לאם ולילד וכו').

11.4.2

אין באמור לעיל כדי לפגוע בפיצוי של 15% לשכר אשר ניתן עקב אי שינוי הנורמות.

נספח ה' להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79 ס' 2 (ב)

11.5

רופאי המכון לבטיחות בדרכים       

רופאי המועסקים במכון לבטיחות בדרכים, להוציא הרופאים, אשר על פי הסכמי העבר הוכרו כ"רופאי מנהל", הנם רופאי בריאות הציבור. לפיכך הינם זכאים לכל תנאי העבודה והשכר הכלליים של רופאי בריאות הציבור, לרבות "תכ"ז רופאי מרפאות" בגובה של 42%.

סיכום דברים מיום 30.6.88 בין כללית (חנה פלור) לעו"ד שמחה קייזמן.

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH